Ľutujeme, stránky Marsh.com nepodporujú váš prehliadač.

Aby ste mohli stránky čo najlepšie využívať, prejdite na podporovaný prehliadač:

X

RIZIKO TERORIZMU

Terorizmus predstavuje neustále prítomnú hrozbu, ktorú ťažko predpovedať a kvantifikovať. Spoločnosť Marsh poskytuje poradenstvo, informácie a riešenia s cieľom chrániť vaše záujmy.

Celosvetový tím odborníkov a poistné vo výške viac ako 100 miliónmi USD po celom svete.

Nedávne incidenty sú len príkladom teroristických činov a násilia súvisiaceho s terorizmom, ktoré sa na celom svete naďalej zintenzívňuje. Nestabilita na celom svete podporila regionálnu neistotu a možnosti teroristických skupín silnieť a bujnieť.

Možnosti presunúť riziká súvisiace s terorizmom a politickým násilím sú základom ochrany finančných výsledkov firmy pred terorizmom a súvisiacimi rizikami.

Spoločnosť Marsh má riešenie. So špecializovanými sprostredkovateľmi poistenia proti terorizmu, ktorí sídlia v New Yorku a Londýne, poskytujeme poradenstvo, aktuálne priemyselné informácie a správy a modelovacie možnosti, ktoré kvantifikujú vaše riziko a plánujú potenciálne straty.

Tím špecializovaný na terorizmus spoločnosti Marsh dokáže preskúmať všetky možnosti presunutia rizík súvisiacich s terorizmom a politickým násilím. Naši sprostredkovatelia sú skúsení v sprostredkovaní viacerých typov krytia zahŕňajúceho: zmluvu/zaistenie pokrývajúce samostatné teroristické činy a sabotáže na domácej, globálnej a medzinárodnej úrovni; použitie nukleárnych, biologických, chemických a rádiologických (NBCR) látok; zodpovednosť za škody spôsobené terorizmom; ručenie za priemyselné straty (ILW) spôsobené samostatnými teroristickými činmi; politické násilie.

V úzkej spolupráci s vami a so sprostredkovateľmi v oblasti vlastníctva, politického rizika a s kaptívnymi manažérmi vám umožníme získať prístup k všetkým dostupným riešeniam s konkurenčnými podmienkami, ktoré nákladovo efektívne presúvajú riziká terorizmu a iných politicky motivovaných činov.

Spoločnosť Marsh prispôsobí programy konkrétnym expozíciám v rámci krajiny vrátane riešení krytia pre nebezpečenstvá politického násilia (ako je vojna, občianska vojna, revolúcia a nepriateľský čin) na rozvíjajúcich sa trhoch.

Finálnym výsledkom je, že získate dôveru expandovať a podnikať v zámorí a súčasne poskytnete ochranu majetku na celom svete pre svojich podielnikov.