Skip to main content

Terrorisme

Terrorisme is tegenwoordig een altijd aanwezige bedreiging en kan moeilijk te voorspellen en kwantificeren zijn. Onze specialisten op het gebied van risico-mitigatie en advies helpen u uw belangen en mensen thuis en in het buitenland te beschermen.

Politiek geweld en terrorisme zijn de afgelopen jaren een terugkerend nieuwsitem geworden en in een wereldwijde zakelijke omgeving zoeken veel bedrijven naar manieren om hun personeel en de belangen van het bedrijf te beschermen tegen dergelijke bedreigingen over de hele wereld.

In een wereld die steeds onzekerder is, kunnen wij u helpen het specifieke terrorismerisicoprofiel van uw organisatie te bepalen aan de hand van sectorstatistieken om uw blootstelling en uw potentiële verliezen te bepalen.

Onze gespecialiseerde terrorismeverzekeringsmakelaars wereldwijd hebben ervaring met de plaatsing van vele soorten dekking, waaronder: binnenlandse en wereldwijde terrorisme- en sabotagedekking, nucleaire, biologische, chemische en radiologische dekking (NBCR) en algemene dekking van aansprakelijkheid bij terrorisme.

Door samen te werken kunnen we uw bedrijf, waar het ook actief is, beter bestand maken tegen de steeds veranderende aard van terrorismerisico.

Related articles

Veelgestelde vragen

In de verzekeringscontext wordt een daad van terrorisme vaak gedefinieerd als: een handeling, inclusief het gebruik van kracht of geweld, van een persoon of groep(en) van personen, ongeacht of deze alleen of namens of in verband met een organisatie/organisaties handelt/handelen, die wordt gedaan voor politieke, religieuze of ideologische doeleinden, met inbegrip van de intentie om een overheid te beïnvloeden en/of het publiek voor dergelijke doeleinden te beangstigen.

Het is belangrijk op te merken dat deze definitie per regio kan verschillen en dat een incident mogelijk door een overheidsfunctionaris moet worden geratificeerd als een daad van terrorisme voordat enige verzekeringsbetalingen en herstel kunnen plaatsvinden.

Veelvoorkomende terroristische daden zijn zelfmoord- of autobombardementen, massaschietpartijen, steekpartijen met meerdere slachtoffers en andere handelingen die bedoeld zijn om een omgeving van angst te creëren.

Een terrorismerisicoverzekering biedt doorgaans bescherming tegen eigendommen die zijn beschadigd of vernietigd, inclusief gebouwen en inhoud zoals inventaris en apparatuur, en de daaruit voortvloeiende bedrijfsschade. De dekking kan ook worden uitgebreid tot schadeclaims in verband met terrorisme tegen organisaties, voortvloeiend uit verlies van leven en letsel.

Het beheersen van het terrorismerisico omvat de beoordeling en zorgvuldige bewaking van een aantal parameters.

Probabilistische modellering kan verzekeringsmakelaars en bedrijven die een terrorismeverzekering zoeken helpen een beter inzicht te krijgen in het risico en de blootstelling. Het helpt bij een uitgebreide beoordeling op basis van de waarschijnlijkheid van mogelijke aanvallen, met inachtneming van de ernst van de aanvallen.

Een dergelijke modellering kan u helpen uw risico's te begrijpen en programma's te ontwikkelen die zijn gebaseerd op uw unieke voetafdruk. Dit kan het volgende omvatten:

  • Inzicht in de risico-ophoping/-aggregatie van uw portefeuille
  • Inzicht in de nabijheid van uw verzekerde activa ten opzichte van vastgestelde hoogzichtbare doelen
  • Het type dekking dat vereist is voor de betreffende regio
  • Vergoedingslimieten

Probabilistische modellen met risicovermijding of preventieve maatregelen kunnen op hun beurt uw totale risico op verlies of schade die kan leiden tot een verzekeringsclaim verminderen.

Our people

Tarique Nageer

Tarique Nageer

Terrorism Placement Advisory Leader, Property Practice, Marsh

  • United States