Skip to main content

Rozwiązania w zakresie likwidacji szkód

Identyfikacja i analiza przyczyn wystąpienia szkody ma kluczowe znaczenie dla zarządzania całkowitym kosztem ryzyka poprawy procesu likwidacji szkód. Efektywność tego procesu jest niezwykle ważna w przypadku odrabiania strat biznesowych. Zespół Marsh zapewni Państwu wsparcie na każdym etapie procesu likwidacji szkód.

Doświadczenie jakiegokolwiek rodzaju szkody – wynikającej z klęski żywiołowej, ataku cybernetycznego, wycofania produktu lub urazu - może szybko przytłoczyć nawet najbardziej doświadczonego menedżera ryzyka lub lidera organizacji. Proaktywne zarządzanie roszczeniami i ich rozwiązywanie jest niezbędne dla odzyskania strat i poprawy wyników finansowych.

Zespół Marsh Advisory Claims Solutions współpracują z Twoim zespołem, wzmacniając jego specjalizację i w razie potrzeby podnosząc Twoją wydajność. Aktywnie identyfikujemy i wspieramy działania, których celem jest poprawa wyników szkodowych współpracując blisko z Tobą i ubezpieczycielami.

Współpracujemy również w celu opracowania strategii, które zmniejszają ekspozycje na szkody i poprawiają koszty transferu ryzyka. Nasi specjaliści techniczni posiadają głęboką wiedzę branżową i mogą obsługiwać szereg ryzyk i złożonych szkód.

Nasze kompleksowe, zintegrowane podejście w zakresie reprezentacji, przygotowania i obsługi szkód może przyspieszyć ich likwidację.

Współpraca z zespołem Marsh Advisory Claims Solutions pomoże:

  • Obiektywnie zmierzyć wydajność przy obsłudze szkód i wykorzystać swoje spostrzeżenia w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy.
  • Dowiedzieć się, gdzie należy skoncentrować ograniczone zasoby – w oparciu o autorskie dane Marsh i benchmarking.
  • Skorzystać z pomocy naszych specjalistów szkodowych, którzy będą monitorować Twoje ryzyka o wysokiej ekspozycji i wdrażać strategie, które mogą poprawić wyniki.
  • Zarządzać całkowitym kosztem ryzyka.

Nasze usługi doradcze w zakresie zarządzania szkodami mogą pomóc Ci w jak najszybszym wznowieniu działalności, zminimalizowaniu częstotliwości i dotkliwości szkód, a także w obniżeniu całkowitego kosztu ryzyka.

Często zadawane pytania

Obsługa w zakresie zarządzania szkodami działa w formie proaktywnego doradcy pomiędzy Twoją firmą, ubezpieczycielem, administratorem szkód zewnętrznych firm i innymi stronami. Twoje szkody są przygotowywane, przedstawiane i negocjowane, pomagając w zarządzaniu procesem dochodzenia roszczeń aż do jego zakończenia.

 

Wiele z powyższego wynika z przeprowadzenia dogłębnego dochodzenia i zebrania mocnych dowodów od wszystkich stron roszczenia ubezpieczeniowego. Obsługa zarządzania szkodami może pomóc w przygotowaniu raportów i innych dokumentów, oraz czy zaistniała sytuacja mieści się w zakresie Twojej polisy. W międzyczasie kontaktujemy się również z prawnikami ubezpieczyciela i likwidatorami szkód reprezentując Twoje interesy także w trakcie dalszych etapów procesu.

 

Szkody stają się coraz bardziej złożone, dlatego Marsh może pomóc Twojej firmie przy tworzeniu przekonującej prezentacji, doradzić jak rozwiązać problemy i uniknąć zbędnych kosztów. Nasz Zespół  może również sprawić, że program obsługi szkód będzie znacznie bardziej efektywny poprzez identyfikację, analizę i poprawę strategii, operacji i systemów w kluczowych obszarach.

Dzięki współpracy z naszym Zespołem Twoja firma może skuteczniej zarządzać szkodami. Skupiamy się również na holistycznym ograniczaniu ryzyka. Dzięki stałej współpracy możemy pomóc w znalezieniu sposobów na zmniejszenie szans na zaistnienie niespodziewanego zdarzenia, które może zakłócić codzienną działalność firmy.

Kiedy firma doświadcza wypadku z udziałem pracownika, incydentu dotyczącego cyberbezpieczeństwa, poważnej przerwy w działalności lub katastrofy, konieczna jest szybka reakcja i powrót do normalnego funkcjonowania. Wewnętrzne zarządzanie szkodami może jednak zająć dużo czasu, zwłaszcza jeśli firma nie posiada odpowiedniej infrastruktury i zasobów do zarządzania procesem. Ponadto, kapitał potrzebny do obsługi szkody może się znacznie różnić w zależności od wielkości, zakresu i złożoności zdarzenia. Wszystkie te czynniki wpływają na wysokość roszczenia ubezpieczeniowego.

Ze względu na ilość informacji i wrażliwych danych dotyczących każdej szkody, wiele organizacji zmaga się z uciążliwym nadzorowaniem procesu dokumentacji podczas postępowania szkodowego. Obsługa w zakresie zarządzania szkodami polega na współpracy z Twoją firmą w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych związanych z dokumentowaniem i przedstawianiem roszczeń, zbieraniem niezbędnych informacji i dokumentów, obliczaniem strat i poszukiwaniem sposobów na przyspieszenie rozwiązania problemu. W rezultacie, Państwa czas i zasoby mogą być wykorzystane do osiąganie optymalnych wyników biznesowych, a nie czasochłonnej i głębokiej analizie, którą oferujemy naszym klientom.

Każda firma, prędzej czy później, będzie miała do czynienia z roszczeniami ubezpieczeniowymi. W miarę rozwoju firmy może to nasilać się bardziej niż można było przewidzieć, wraz ze złożonością zarządzania wieloma interesariuszami w celu szybkiego rozwiązania problemu. Nawet jeśli istniejące polisy ubezpieczeniowe są ograniczone lub dotyczą niewielkiej skali aktywów, produktów, usług lub operacji, należy rozważyć skorzystanie z usług doradcy ds. zarządzania szkodami, aby przygotować się na to, co może dopiero nastąpić. Duża część naszej pracy z klientami obejmuje ocenę istniejących polis i sprawdzenie, czy pasują one do ewoluujących ambicji i celów Twojej organizacji.

Jeśli jednak Twoja firma doświadczyła ostatnio szkody i/lub ma podstawy do złożenia lub jej obrony, warto rozważyć współpracę z dostawcą usług w zakresie zarządzania szkodami już teraz. Możemy doradzić, jak skrócić czas rozpatrywania roszczeń i zastosować ubezpieczenie, w które zainwestowałeś. Każdy dzień, w którym roszczenie pozostaje nierozwiązane, może mieć konsekwencje dla Twojej rentowności, przyszłości i reputacji.

Włamanie, kradzież, klęski żywiołowe i przypadkowe urazy to nadal jedne z najbardziej powszechnych szkód, z jakimi się spotykamy. Na przykład zmiany klimatyczne wpłynęły na ryzyko wystąpienia powodzi, burz i pożarów - wszystkie te zjawiska mogą spowodować zniszczenie mienia lub zakłócić łańcuch dostaw. Z drugiej zaś strony, przestępstwa finansowe stały się bardziej podstępne dzięki zaawansowanym metodom i opłacanym przez państwa hakerom. Wielu z naszych klientów postrzega stare problemy związane ze szkodami w zupełnie nowym świetle.

W Marsh możemy pomóc Ci z roszczeniami związanymi z:

·         Szkodami majątkowymi i przerwami w działalności

·         Złożonymi sektorami przemysłu, takimi jak energetyka, budownictwo, przemysł morski i lotniczy

·         Przestępstwami finansowymi i odpowiedzialnością władz spółek

·         Wycofaniem produktu z rynku

·         Cyberatakami

·         Wypadkami z udziałem pracowników i zdrowiem tychże

·         Ryzykami kredytowymi i private equity

·         Wypadkami samochodowymi

Możemy również obsługiwać nietypowe szkody z takim samym rygorem i szybkim zarządzaniem szkodami.

Chociaż dokładny proces skutecznego rozwiązywania szkody zależy od charakteru zdarzenia, firmy zazwyczaj muszą:

·         Przeanalizować wielkość i podstawę roszczenia.

·         Poznać sposoby na naprawę sytuacji, a także zająć się ryzykiem związanym ze zgodnością z przepisami, ryzykiem handlowym i ryzykiem utraty reputacji.

·         Wdrożyć zorganizowany plan nadzorowania procesu dochodzenia roszczeń przy jednoczesnej komunikacji ze stronami.

Współpracując ze specjalistami w zakresie zarządzania szkodami, liderzy organizacji mogą zmaksymalizować szybkość i stopień likwidacji szkody, jednocześnie zmniejszając jej koszty i potencjalny wpływ na działalność.

W Marsh rozumiemy, jak niszczące konsekwencje dla pracowników i działalności może mieć niespodziewany incydent. Rozumiemy również potrzebę przejrzystości, skuteczności i efektywności kosztowej przy rozwiązywaniu bieżących roszczeń. Nasz globalny zespół ds. rozwiązań w zakresie szkód współpracuje z Twoimi specjalistami, aby sprostać poważnym incydentom i doradzać w zakresie skutecznego rozwiązywania szkód.

Inżynieria ryzyka jest niezbędna w każdej firmie, która chce zapobiec stratom lub szkodom zanim one nastąpią. Od zasad i procedur obowiązujących w miejscu pracy i klauzul dotyczących łańcucha dostaw po inspekcje bezpieczeństwa, analizy terytorialne i wyciąganie wniosków z poprzednich incydentów, istnieje wiele zmian, które można wprowadzić w celu zmniejszenia odpowiedzialności.

Doradca będzie z Tobą współpracował w celu zidentyfikowania obszarów podatnych na zagrożenia w całej organizacji, pomagając Ci przygotować się przed i po zaistnieniu szkody poprzez:

·         Doradzanie, jakie praktyki należy wdrożyć, aby obniżyć straty i koszty likwidacji szkód.

·         Zapewnienie wsparcia w zakresie księgowości szkodowej w kontekście komutacji, arbitrażu i sporów sądowych.

·         Ocena roszczeń dodatkowych.

Poprzez analizę złożonych strat z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz bieżących procesów zarządzania szkodami i ryzykiem, doradca może stworzyć nowe lub udoskonalić ścieżki komunikacji z ubezpieczycielami. Może to złagodzić wpływ przyszłych przerw w działalności i strat – zalecamy plany ograniczenia ryzyka, protokoły zarządzania szkodami i strategie rozwiązywania problemów.

Pełnomocnik ds. likwidacji szkód działa w Twoim imieniu, reprezentując Twoje interesy i pomaga w przedstawianiu silnych argumentów na rzecz korzystnego rozwiązania. Niezależnie od tego, czy składasz wniosek o odszkodowanie, czy bronisz się przed nim, pełnomocnik wnosi do sprawy głębokie doświadczenie. Próba rozwiązania sprawy bezpośrednio z firmą ubezpieczeniową może narazić Cię na niedopatrzenia lub wiele formalności, co może negatywnie wpłynąć na wynik sprawy.

Pełnomocnik ds. likwidacji szkód pomoże Ci poprawić współpracę z ubezpieczycielami poprzez:

·         Proaktywne występowanie w Twoim imieniu w celu uzyskania szybkiego i sprawiedliwego rozstrzygnięcia

·         Dostarczania jasnych i aktualnych informacji na temat statusu roszczeń

·         Pomoc w komunikacji z ubezpieczycielami w skomplikowanych przypadkach

Należy pamiętać, że chociaż niektórym roszczeniom ubezpieczeniowym można zapobiec poprzez zastosowanie kompleksowej strategii zarządzania ryzykiem, to jednak nadal się zdarzają.

Nasz globalny zespół Claims Solutions będzie współpracował z Twoją firmą w celu uproszczenia procesu zgłaszania, zarządzania i rozwiązywania szkód. Łącząc naszą wiedzę o rynku i podejście oparte na danych, opracujemy przejrzystą strategię aby sprostać wyzwaniom związanym ze szkodami.

Nasz Zespół

Placeholder Image

Małgorzata Orzechowska

Kierownik Działu Likwidacji Szkód

  • Poland