Rozwiązania w zakresie likwidacji szkód

Identyfikacja i analiza przyczyn wystąpienia szkody ma kluczowe znaczenie dla zarządzania całkowitym kosztem ryzyka poprawy procesu likwidacji szkód. Efektywność tego procesu jest niezwykle ważna w przypadku odrabiania strat biznesowych. Zespół Marsh zapewni Państwu wsparcie na każdym etapie procesu likwidacji szkód.

W dzisiejszym złożonym środowisku wystąpienie jakiejkolwiek szkody — wynikającej z klęski żywiołowej, ataku cybernetycznego, wycofania produktu czy urazu — może stanowić olbrzymie wyzwanie nawet dla najbardziej doświadczonego specjalisty ds. zarządzania ryzykiem lub lidera biznesu.

Efektywne zarządzanie szkodami jest niezwykle istotne dla odbudowy po wystąpieniu incydentu i poprawy wyników finansowych. Proces ten może okazać się jednak pracochłonny, zwłaszcza jeśli organizacja nie posiada odpowiedniej infrastruktury i zasobów umożliwiających zarządzanie całym procesem.

Nasz Zespół wesprze Państwa w jego uproszczeniu, zapewniając doradztwo w zakresie minimalizacji kosztów, wpływu i częstotliwości występowania szkód oraz plany naprawcze odpowiadające interesom Państwa firmy. 

Niezależnie od tego, czy potrzebują Państwo wsparcia w zakresie likwidacji dużych i złożonych szkód, czy też udoskonalenia procedury zgłaszania roszczeń, oferujemy rozwiązania oparte na najlepszych w branży danych i analizach, które mogą pomóc w zmniejszeniu strat spowodowanych przez bieżące, jak i przyszłe szkody i zagrożenia.

Często zadawane pytania

Usługa zarządzania szkodami działa jak doradca między Państwa firmą, ubezpieczycielem, zewnętrznym administratorem i innymi interesariuszami. Obejmuje ona nadzór nad przygotowaniem, prezentacją i negocjowaniem Państwa roszczeń aż do ich zakończenia.

W miarę jak szkody stają się coraz bardziej złożone, dostawca usług taki jak Marsh może wesprzeć Państwa w prezentacji roszczeń, a także zapewnić doradztwo w zakresie ich rozstrzygnięcia i uniknięcia niepotrzebnych kosztów. Nasz Zespół pomoże również zwiększyć skuteczność programu likwidacji szkód poprzez identyfikację, analizę i poprawę strategii, działań i systemów w tym obszarze.

Dzięki współpracy w zakresie likwidacji szkód, Państwa firma może skuteczniej zarządzać szkodami i rozstrzygać je w odpowiednim czasie. Ponadto, pozwoli to na ograniczenie ryzyka wystąpienia nieoczekiwanego zdarzenia, które może zakłócić codzienną działalność firmy.

W momencie gdy przedsiębiorstwo pracownikadoświadcza wypadku pracownika, ataku cybernetycznego, poważnego zakłócenia działalności czy też katastrofy, natychmiastowe reagowanie i wznowienie operacji firmy po wystąpieniu incydentu jest kluczowe dla jej przetrwania. Jednakże zarządzanie szkodami może okazać się czasochłonne, zwłaszcza jeśli w organizacji nie ma odpowiedniej infrastruktury i zasobów umożliwiających realizację tego procesu. Ponadto kapitał potrzebny do obsługi szkody może się znacznie różnić w zależności od rozmiaru, zakresu i złożoności zdarzenia.

Ze względu na dużą ilość informacji i danych wrażliwych, wiele organizacji ma problem z nadzorowaniem procesu przygotowania dokumentacji i jednoczesnym zarządzaniem szkodami. Nasz Zespół wesprze Państwa w tym procesie, a także ułatwi kompletowanie niezbędnych informacji i dokumentów, obliczenie strat oraz dostarczy rozwiązania przyspieszające proces likwidacji szkód. W rezultacie, Państwa czas i zasoby mogą zostać przeznaczone na osiągnięcie optymalnych wyników biznesowych, a nie na czasochłonne zadania administracyjne.

Jeśli Państwa firma doświadczyła niedawno szkody lub ma podstawy do zgłoszenia bądź odparcia roszczenia, warto rozważyć współpracę w zakresie zarządzania szkodami. Dostawca usług, taki jak Marsh może pomóc w przypadku szkód związanych z:

 • uszkodzeniem mienia i przerwami w działalności;
 • wymagającymi sektorami przemysłu, takimi jak energetyka, budownictwo, przemysł morski i lotnictwo;
 • przestępstwami finansowymi i odpowiedzialnością cywilną zarządów;
 • wycofaniem produktu z rynku;
 • atakami cybernetycznymi;
 • uszczerbkiem na zdrowiu pracowników;
 • funduszami private equity i ryzykiem kredytowym;
 • wypadkami z udziałem pojazdów.

Współpraca z Marsh po wystąpieniu jakiegokolwiek zdarzenia skutkującego zgłoszeniem roszczenia może przyspieszyć powrót do normalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

Skuteczność procesu likwidacji szkód zależy w głównej mierze od charakteru zdarzenia, dlatego zazwyczaj muszą:

 • przeanalizować skalę i podstawę szkody;
 • zrozumieć możliwości naprawienia powstałej sytuacji, jednocześnie uwzględniając wszelkie zagrożenia związane z przestrzeganiem przepisów, ryzykiem handlowym i reputacją;
 • wdrożyć ustrukturyzowany plan w celu nadzorowania procesu zgłaszania szkód, komunikując się z interesariuszami w trakcie całego procesu.

Dzięki współpracy ze specjalistą ds. likwidacji szkód, liderzy biznesu mogą zmaksymalizować szybkość i skuteczność swoich działań, zmniejszając jednocześnie koszty samej szkody i jej potencjalnego wpływu na działalność operacyjną. 

W Marsh zdajemy sobie sprawę, jak poważne konsekwencje dla Państwa pracowników, operacji i działalności może mieć nieoczekiwany wypadek. Rozumiemy również potrzebę przejrzystości, wydajności i efektywności kosztowej przy rozwiązywaniu bieżących lub zaległych roszczeń pracowników o odszkodowanie. Nasz globalny Zespół pomoże Państwu zarządzać niespodziewanymi zdarzeniami oraz wesprze w procesie likwidacji szkód.

W ramach współpracy nasi eksperci zajmą się identyfikacją obszarów szczególnie podatnych na zagrożenia, pomagając przygotować się na nie zarówno przed, jak i po powstaniu szkody poprzez:

 • dostarczenie najlepszych praktyk mających na celu obniżenie poniesionych strat i kosztów związanych z likwidacją szkód;
 • zapewnienie wsparcia w rozpatrywaniu roszczeń w kontekście złagodzenia kary, arbitrażu i sporów sądowych;
 • ocenę roszczeń związanych z dodatkowym ubezpieczeniem w celu oceny zasadności wybranych czynników ubezpieczenia.

Dzięki analizie dotychczasowej historii szkodowej i audytowi bieżącego procesu likwidacji szkód i zarządzania ryzykiem, nasi konsultanci pomogą Państwu stworzyć skuteczne ścieżki komunikacji z ubezpieczycielami, a także zmniejszyć wpływ przyszłych przerw w działalności oraz wielkość strat poprzez rekomendowanie planów działań na rzecz ograniczenia ryzyka, protokołów oszacowania szkód i strategii rozwiązywania problemów.

Nasza współpraca w tym zakresie obejmuje poprawę zarządzania szkodowością poprzez:

 • prowadzenie działań w Państwa imieniu na rzecz uzyskania szybkiego i sprawiedliwego rozstrzygnięcia sprawy;
 • przekazywanie przejrzystych i aktualnych informacji dotyczących przebiegu szkody;
 • wsparcie w komunikacji z ubezpieczycielami w skomplikowanych przypadkach.

Mimo że kompleksowa strategia zarządzania ryzykiem może zapobiec powstaniu niektórych szkód, to nie jest w stanie wyeliminować ich zupełnie.

Nasz Zespół będzie współpracował z Państwem w celu uproszczenia procesu zgłaszania, zarządzania i likwidacji szkód. W oparciu o posiadaną wiedzę rynkową i dostępne dane, opracujemy strategię odpowiadającą na Państwa wyzwania w tym obszarze.

Nasz Zespół

Image placeholder

Małgorzata Orzechowska

Kierownik Działu Likwidacji Szkód