Rozwiązania w zakresie roszczeń

Rozpoznawanie i analiza przyczyn strat ma kluczowe znaczenie dla zarządzania całkowitym kosztem ryzyka wynikającego z roszczeń oraz poprawy strategii zarządzania roszczeniami. Skuteczne rozstrzyganie roszczeń jest niezwykle ważne podczas odrabiania strat biznesowych. Marsh może pomóc Ci w całym procesie zarządzania roszczeniami.

W dzisiejszym złożonym środowisku wystąpienie jakiegokolwiek roszczenia — wynikającego z klęski żywiołowej, ataku cybernetycznego, wycofania produktu czy urazu — może szybko przytłoczyć nawet najbardziej doświadczonego specjalistę od zarządzania ryzykiem lub lidera biznesu.

Aktywne zarządzanie roszczeniem i rozstrzygnięcie go jest niezbędne do odrobienia straty i poprawy wyników finansowych. Może to jednak zająć dużo czasu, zwłaszcza jeśli w organizacji nie ma infrastruktury i zasobów umożliwiających zarządzanie całym procesem.

Możemy pomóc Ci uprościć ten proces, doradzając, jak najlepiej zminimalizować koszty, wpływ i częstotliwość roszczeń oraz opowiadając się w Twoim imieniu za korzystnym rozwiązaniem. 

Niezależnie od tego, czy Twoja firma potrzebuje pomocy w przygotowywaniu, przedstawianiu i rozstrzyganiu złożonych roszczeń, czy też w ulepszaniu strategii i skuteczności programu zgłaszania roszczeń, oferujemy rozwiązania oparte na najlepszych w branży danych i statystykach, które pomogą Ci zmniejszyć bieżące i przyszłe straty oraz ryzyko.

Często zadawane pytania

Usługa zarządzania roszczeniami działa jak proaktywny doradca między Twoją firmą, ubezpieczycielem, zewnętrznym administratorem roszczeń i innymi interesariuszami. Obejmuje ona nadzorowanie przygotowań, prezentacji i negocjowania roszczeń poprzez zawarcie umowy.

W miarę wzrostu złożoności roszczeń dostawca usług taki jak Marsh może pomóc Twojej firmie stworzyć przekonującą prezentację roszczeń, a także doradzić w zakresie ich rozstrzygania i unikania niepotrzebnych kosztów. Może również zwiększyć ogólną skuteczność programu zgłaszania roszczeń poprzez rozpoznawanie, analizowanie i ulepszanie strategii, działań i systemów związanych z roszczeniami.

Korzystając z usługi zarządzania roszczeniami, firma może skuteczniej zarządzać roszczeniami i rozstrzygać je w odpowiednim czasie. Może również zminimalizować ryzyko wystąpienia nieoczekiwanego zdarzenia, które może zakłócić codzienną działalność firmy.

Gdy firma mierzy się z urazem pracownika, atakiem cybernetycznym, poważnym zakłóceniem działalności lub katastrofą, aktywne reagowanie i wznawianie działalności jest niezbędne do przetrwania. Jednak zarządzanie roszczeniami może zająć dużo czasu, zwłaszcza jeśli w organizacji nie ma infrastruktury i zasobów umożliwiających realizację tego procesu. Ponadto kapitał potrzebny do obsługi roszczenia może się znacznie różnić w zależności od rozmiaru, zakresu i złożoności zdarzenia.

Ze względu na dużą ilość informacji i szczególnie chronionych danych związanych z roszczeniami wiele organizacji ma problem z nadzorowaniem procesu dokumentacji i jednoczesnym zarządzaniem roszczeniem. Usługa przygotowywania roszczeń wspomoże Twoją firmę w zmniejszaniu obciążeń administracyjnych związanych z dokumentowaniem i przedstawianiem roszczenia, a także ułatwi wykonywanie zadań, takich jak kompilowanie niezbędnych informacji i dokumentów, obliczanie strat oraz znajdowanie sposobów na szybsze rozstrzyganie roszczeń. Dzięki temu czas i zasoby można przeznaczyć na osiąganie optymalnych wyników biznesowych, a nie na czasochłonne zadania administracyjne.

Jeśli Twoja firma doświadczyła ostatnio straty i/lub ma podstawy do zgłoszenia lub obrony roszczenia, warto rozważyć współpracę z dostawcą usług zarządzania roszczeniami. Dostawca usług taki jak Marsh może pomóc w zakresie roszczeń związanych z:

 • uszkodzeniem mienia i przerwą w działalności;
 • złożonymi sektorami przemysłu, takimi jak energetyka, budownictwo, przemysł morski i lotnictwo;
 • przestępczością finansową i odpowiedzialnością dyrektorów;
 • wycofaniem produktu z rynku;
 • atakami cybernetycznymi;
 • obrażeniami i zdrowiem pracowników;
 • funduszami private equity i ryzykiem kredytowym;
 • wypadkami z udziałem pojazdów.

Współpraca z firmą Marsh po każdym wypadku skutkującym zgłoszeniem roszczenia może przyspieszyć powrót do standardowych operacji biznesowych. 

Mimo że dokładny proces skutecznego rozstrzygnięcia roszczenia będzie w dużej mierze zależny od charakteru zdarzenia, firmy zazwyczaj będą musiały:

 • przeanalizować skalę i podstawę roszczenia;
 • zrozumieć możliwości zaradzenia sytuacji, jednocześnie uwzględniając wszelkie zagrożenia związane z przestrzeganiem przepisów, działalnością handlową i reputacją;
 • wdrożyć ustrukturyzowany plan w celu nadzorowania procesu zgłaszania roszczeń, komunikując się z interesariuszami w trakcie całego procesu.

Dzięki współpracy ze specjalistą od zarządzania roszczeniami liderzy biznesowi mogą zmaksymalizować szybkość i skuteczność swoich działań, jednocześnie zmniejszając koszty roszczenia i jego potencjalny wpływ na działalność operacyjną. 

W firmie Marsh wiemy, jak poważne konsekwencje dla Twoich pracowników, operacji i działalności może mieć nieoczekiwany wypadek. Rozumiemy również potrzebę przejrzystości, wydajności i opłacalności przy rozwiązywaniu bieżących lub zaległych roszczeń pracowniczych o odszkodowanie. Nasz globalny zespół ds. rozwiązań w zakresie roszczeń pomoże Ci poradzić sobie ze zdarzeniami zakłócającymi pracę i doradzi, jak skuteczniej rozstrzygać roszczenia klientów.

We współpracy z Tobą konsultant określi, jakie obszary organizacji są szczególnie narażone na niebezpieczeństwo, i zarówno przed, jak i po zgłoszeniu roszczenia pomoże Ci się przygotować poprzez:

 • doradzanie najlepszych praktyk, które pomogą obniżyć straty i koszty likwidacji szkód;
 • zapewnianie wsparcia w zakresie księgowania roszczeń w kontekście złagodzenia kary, arbitrażu i sporów sądowych;
 • ocenianie roszczeń związanych z dodatkowym ubezpieczeniem w celu oceny zasadności wybranych czynników ubezpieczenia.

Dzięki analizie złożonych odszkodowań oraz kontroli bieżących roszczeń i procesów zarządzania ryzykiem konsultant może pomóc Ci stworzyć skuteczne ścieżki komunikacji z ubezpieczycielami oraz zmniejszyć wpływ przyszłych przerw w działalności i strat, zalecając plany minimalizacji ryzyka, protokoły zarządzania roszczeniami i strategie rozwiązywania problemów.

Rzecznik będzie współpracował z Tobą w celu poprawienia wyników roszczeń z ubezpieczycielami poprzez:

 • proaktywne występowanie w Twojej obronie, aby uzyskać szybkie i sprawiedliwe rozwiązanie;
 • przekazywanie jasnych i aktualnych informacji dotyczących stanu roszczenia;
 • wspieranie w komunikacji z ubezpieczycielami w skomplikowanych przypadkach.

Mimo że kompleksowa strategia zarządzania ryzykiem może zapobiec niektórym roszczeniom ubezpieczeniowym, to nie jest w stanie wyeliminować ich zupełnie.

Nasz globalny zespół ds. rozwiązań w zakresie roszczeń będzie współpracować z Twoją firmą, aby uprościć proces zgłaszania roszczeń, zarządzania nimi i rozstrzygania ich. Łącząc naszą wiedzę rynkową z podejściem opartym na danych, opracujemy przejrzystą strategię rozwiązywania problemów, która pomoże Ci sprostać wyzwaniom związanym z roszczeniami.

Nasz Zespół

Image placeholder

Małgorzata Orzechowska

Kierownik Działu Likwidacji Szkód

 • Poland