Dzieła sztuki, przemysł jubilerski i numizmatyczny

Ubezpieczenia kosztowności to niszowy rynek ubezpieczeniowy, który chroni cenne aktywa, takie jak dzieła sztuki, biżuteria, gotówka i kryptowaluty. Nasi wyspecjalizowani brokerzy współpracują z ubezpieczycielami w celu opracowywania dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań, które będą w stanie chronić aktywa klienta do ich pełnej wartości.

W globalnym klimacie gospodarczym zaobserwowano niskie stopy procentowe, rosnącą inflację oraz wzrost wartości aktywów takich jak złoto, dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonerskie. 

Banknoty, dzieła sztuki, biżuteria, metale i kamienie szlachetne, wino, zabytkowe samochody, pamiątki, klasyczne filmy, kolekcje historii naturalnej, antyki, meble i tekstylia to bardzo poszukiwane cenne aktywa, które wymagają ochrony zarówno podczas transportu, jak i przechowywania. 

W coraz bardziej cyfrowym świecie do tej listy można również dodać kryptowaluty, sztukę cyfrową oraz wschodzącą klasę tokenów niewymiennych (non-fungible token – NFT). Dotyczy to również luksusowych marek, które nadal doświadczają wzrostu sprzedaży. 

Wszystkie te cenne przedmioty są dziś podatne zarówno na fizyczne, jak i cyfrowe zagrożenia.  

Potrzeba bardzo wysokich limitów i elastyczności odzwierciedla znaczenie specjalistycznej wiedzy w zakresie obsługi tego rodzajów aktywów i narażenia na ryzyko. Równie ważni są wyspecjalizowani doradcy ds. roszczeń i likwidatorzy szkód.

Od 40 lat zespół ds. ubezpieczeń kosztowności w firmie Marsh wykorzystuje swoją specjalistyczną wiedzę na temat rynku i branży do współpracy z ubezpieczycielami w celu tworzenia dostosowanych do potrzeb rozwiązań w zakresie ubezpieczeń dzieł sztuki i kosztowności dla organizacji i osób fizycznych. 

Nasi specjaliści ds. ubezpieczeń kosztowności mogą dostarczyć Państwu potrzebne rozwiązania, niezależnie od tego, czy wydobywają, tworzą, przechowują, sprzedają, przedstawiają, przenoszą, czy przewożą Państwo wartościowe przedmioty. Możemy pomóc Państwu w uzyskaniu innowacyjnego zakresu polisy, który stanowi wyzwanie dla standardów rynkowych i zapewnia sprawną i wysokiej jakości obsługę roszczeń, aby sprostać wszelkim kwestiom związanym ze stratą, jakich mogą Państwo doświadczyć.

Często zadawane pytania

Biorąc pod uwagę wartość związaną z dziełami sztuki i kosztownościami, aktywa te są podatne na liczne zagrożenia fizyczne i cyfrowe. 90% wszystkich strat dotyczących kosztowności spowodowanych jest kradzieżami wśród pracowników, a 90% strat związanych z dziełami sztuki wynika z przypadkowych uszkodzeń. Inne przyczyny strat to: rabunek, tajemnicze zniknięcie, pożar lub powódź, ryzyko cybernetyczne, elektroniczny transfer środków i tranzyt. 

Firma Marsh współpracuje z wieloma zewnętrznymi konsultantami-ekspertami, aby dogłębnie zrozumieć Państwa ryzyko, a następnie przedstawia je wybranym ubezpieczycielom w celu uzyskania dla Państwa odpowiedniej do danego celu polisy ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie dzieł sztuki i kosztowności chroni dzieła sztuki, metale szlachetne, gotówkę i majątek o wysokiej wartości – czy to podczas przechowywania, czy w tranzycie – przed fizycznymi stratami lub uszkodzeniami.

Zakres ubezpieczenia jest ogólnie dostępny dla następujących kategorii cennych aktywów:

 • Złoto, srebro, pallad i inne metale szlachetne, od wydobycia po wykorzystanie
 • Producenci biżuterii, hurtownicy i/lub sprzedawcy detaliczni
 • Gotówka w tranzycie
 • Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonerskie
 • Klasyczne samochody
 • Bankomaty
 • Kryptowaluty i sztuka cyfrowa
 • Luksusowe marki 

Polisy obejmujące dzieła sztuki i kosztowności zazwyczaj zapewniają ochronę od „wszelkiego ryzyka fizycznych strat lub uszkodzeń”. Istnieją jednak pewne ograniczone wyłączenia, takie jak:

 • Wojna i terroryzm 
 • Zdarzenia jądrowe, chemiczne i biologiczne 
 • Oszustwo właściciela
 • Cyberprzestępczość 

To, kto kupuje ubezpieczenie dzieł sztuki i kosztowności, zależy od charakteru wartościowych przedmiotów, które wydobywa, tworzy, sprzedaje, przechowuje, przedstawia, przenosi i/lub przewozi.

Nabywcami mogą być korporacje, instytucje finansowe, przedsiębiorstwa handlu detalicznego i hurtowego, handlowcy, wyspecjalizowane firmy logistyczne, firmy zajmujące się magazynowaniem, firmy górnicze, muzea, specjalistyczne galerie, domy aukcyjne, uniwersytety, biblioteki, sprzedawcy internetowi, osoby prywatne i nie tylko. 

Wraz ze wzrostem wartości na przestrzeni lat organizacje, które niegdyś chroniłyby swoje cenne aktywa poprzez podstawowe ubezpieczenie mienia lub zawartości, obecnie korzystają z wartości ubezpieczeń kosztowności. 

Ubezpieczenia kosztowności są o wiele bardziej elastyczne i zapewniają ochronę stworzoną przez wyspecjalizowanych w tej dziedzinie brokerów i ubezpieczycieli, dostosowaną do wymagań nabywców. W przeciwieństwie do innych standardowych polis treść polisy dotyczącej kosztowności może być zmieniana w zależności od wymagań i działalności klienta. Podstawą wyceny jest wartość rynkowa w dniu straty, powiększona o wszelkie inne opłaty wymagane i uzgodnione przez ubezpieczycieli. Co najważniejsze, ubezpieczenia kosztowności odpowiadają na roszczenia w sposób, który chroni cenne aktywa nabywców. Widać to na uczelniach, w bibliotekach, muzeach, kopalniach, sklepach jubilerskich, bankach i wielu innych miejscach.  

Tak. Polisy te mogą obejmować ogólnoświatowy tranzyt aktywów.

Zakres ochrony, jaki można wykupić, zależy od wartości i lokalizacji Państwa aktywów.

Dzięki naszej zróżnicowanej ofercie produktów i doświadczeniu w wielu branżach możemy pomóc Państwu w znalezieniu rozwiązań zapewniających ochronę Państwa cennych aktywów. 

Firma Marsh oferuje wiele autorskich rozwiązań w zakresie wykupu produktów ubezpieczeniowych, które mogą pomóc Państwu w pełnym pokryciu wartości posiadanych aktywów. Jednym z tych rozwiązań jest znany na rynku mechanizm ubezpieczeniowy MMC, który może zapewnić limit do 1,25 mld USD dla każdej lokalizacji. Umowa dotycząca tej ochrony jest wymagana tylko przez dwie firmy ubezpieczeniowe, co oznacza, że często możemy dostarczyć wycenę i zapewnić ubezpieczenie w ciągu 24 godzin.

Nasz Zespół

Image placeholder

Blanka Kuzdro-Chodor

Dyrektor Działu Klienta Korporacyjnego

 • Poland