Skip to main content

Ryzyka cybernetyczne

Ze względu na złożoność i globalny zasięg zagrożeń cybernetycznych organizacje mogą odnieść korzyści z profesjonalnego doradztwa w zakresie zarządzania cyber ryzykiem. Pomożemy Państwu w ocenie i określeniu ryzyka cybernetycznego, przygotowaniu się i reagowaniu na ataki ze strony hakerów, a także w transferze ryzyka i stworzeniu efektywnego procesu zarządzania ryzykiem i budowania odporności.

Ryzyko cybernetyczne nie jest już tylko problemem technologicznym – stało się ono ewoluującym ryzykiem rynkowym dla organizacji i społeczeństwa, którym należy aktywnie zarządzać. W obliczu gwałtownego wzrostu liczby osób pracujących zdalnie, wzajemnych powiązań w łańcuchu dostaw, presji związanej z cyfryzacją oraz podatności infrastruktury krytycznej, organizacje są narażone na zagrożenia bardziej niż kiedykolwiek. Aby dobrze prosperować i realizować swoje misje i wizje organizacje  powinny przejść od statycznej ochrony do dynamicznej budowy odporności.

Zagrożenia cybernetyczne mają wpływ na każdą branżę. Każda firma - zarówno duża, jak i mała jest zobowiązana do zarządzania ryzykiem cybernetycznym. Nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania: wraz z nowymi technologiami i digitalizacją  zwiększa się powierzchnia do ataków, którą cyberprzestępcy mogą penetrować i wykorzystywać.

Wiele organizacji postrzega cyberbezpieczeństwo jako problem operacyjny lub technologiczny i z roku na rok wydaje coraz więcej środków na rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa. Jednak skala, częstotliwość i skutki ekonomiczne zdarzeń cybernetycznych – czy to ransomware, ataków na łańcuch dostaw, czy przerw w działalności gospodarczej – wciąż rosną.

Od ponad 25 lat Praktyka Ryzyk Cybernetycznych Marsh jest światowym liderem i zaufanym doradcą ds. ryzyka, tworzącym i dostarczając możliwie najlepsze rozwiązania, które pomagają naszym Klientom zrozumieć ryzyko cybernetyczne, oszacować je i nim zarządzać. Dzięki naszym usługom doradczym i metodom analitycznym z zakresu ubezpieczeń, zarządzania incydentami, analizie ryzyka i optymalizacji odporności, umożliwiamy podejmowanie bardziej świadomych decyzji strategicznych w zakresie zarządzania cyber ryzykiem.

Powiązane artykuły

Często zadawane pytania

Ubezpieczenie cybernetyczne może pomóc organizacji w pokryciu strat i wydatków związanych z naruszeniami bezpieczeństwa danych na dużą skalę, przerwami i zakłóceniami działalności systemów, oprogramowaniem ransomware i innymi rodzajami ataków cybernetycznych.

Kompleksowy ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych może zapewnić pokrycie kosztów za usługi prawne, przygotowanie na incydent i pomoc w reagowaniu, szkolenie pracowników, usługi kryminalistyczne i usługi powiadamiania o naruszeniu. Takie polisy ubezpieczeniowe mogą również zapewnić ochronę przed kosztami i roszczeniami osób trzecich, takimi jak utrata przychodów i dodatkowe wydatki, grzywny i kary administracyjnej, przywracanie danych i naprawa sprzętu komputerowego, a także utrata reputacji.

Każda firma lub jednostka sektora publicznego, która korzysta z technologii lub przetwarza dane, jest narażona na ryzyko cybernetyczne. Lista zagrożeń cybernetycznych, z którymi borykają się dziś organizacje, wzrasta. Na przykład ataki przy użyciu oprogramowania ransomware stają się coraz częstsze, bardziej dotkliwe i wyrafinowane. Jest to jednak tylko jedno z wielu zagrożeń cybernetycznych, które należy zrozumieć i oszacować i zarządzać.

Dzięki ubezpieczeniu cybernetycznemu można stworzyć dopasowany program ochrony, który przeniesie ryzyko poza organizację, a także zmniejsza wpływ na bilans firmy i jego zmienność wynikającą z ataków cybernetycznych.

Jeszcze nigdy posiadanie kompleksowego programu ubezpieczenia od ryzyka cybernetycznego, uzupełnionego o program zarządzania ryzykiem, nie miało tak ogromnego znaczenia dla wsparcia organizacji w odpowiednim zarządzaniu zagrożeniami. 

Ataki cybernetyczne dominujące w dzisiejszych nagłówkach gazet są w dużej mierze ubezpieczalne. W przypadkach, w których firmy wykupiły ubezpieczenie, ochrona zadziałała, a odszkodowania zostały wypłacone. 

Choć warunki ubezpieczeniowe mogą się różnić, polisa może obejmować kompleksową ochronę przed, w trakcie i po ataku ransomware. Ponadto może zawierać m.in. planowanie reakcji na incydenty, usługi powiadamiania o naruszeniu oraz przywracanie danych i naprawę sprzętu.

Jak wynika z niedawno przeprowadzonego badania, firmy biorące w nim udział wskazały, że najbardziej obawiają się oprogramowania ransomware, ryzyka regulacyjnego i ryzyka związanego z łańcuchem dostaw. Jednak tylko 18% respondentów zadeklarowało, że są należycie przygotowani na ryzyko cybernetyczne (Marsh Risk Resilience Report 2021).

Oto, co należy wiedzieć o trendach w odniesieniu do zarządzania ryzykiem w Państwa organizacji.

  • Ransomware: ataki typu ransomware stają się coraz częstsze, bardziej dotkliwe i wyrafinowane. Incydenty te nie tylko mogą spowodować przerwy w codziennej działalności, ale także narazić firmę na prawne, wizerunkowe i finansowe konsekwencje wycieku danych.
  • Ryzyko regulacyjne: przepisy dotyczące ochrony prywatności są coraz bardziej rygorystyczne, a wiele organizacji nie ma kompleksowego podejścia do zarządzania nimi. Wymagania dotyczące zgodności z przepisami mnożą się, podczas gdya kary pieniężne wciąż rosną. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów (CCPA) oraz ustawa o ochronie prywatności informacji biometrycznych (BIPA) stanowią jedynie przykłady globalnych, regionalnych i branżowych regulacji, których firmy są zmuszone przestrzegać.
  • Łańcuch dostaw: ataki na łańcuch dostaw dają atakującemu możliwość narażenia na niebezpieczeństwo wielu organizacji poprzez jeden punkt wejścia, co czyni go kuszącym celem. Wraz z postępującą modernizacją i cyfryzacją biznesu coraz więcej organizacji narażona jest na zwiększone ryzyko cybernetyczne.

Każda organizacja, która korzysta z technologii lub danych, jest narażona na ryzyko cybernetyczne. Lista zagrożeń cybernetycznych jest nieskończenie długa, a zakłócenia w działalności firmy mogą mieć ogromny wpływ na jej funkcjonowanie i wyniki finansowe. Jednak ataki cybernetyczne, podobnie jak każde inne ryzyko biznesowe, można zrozumieć, zmierzyć i zarządzać nim.

Jeśli chodzi o zarządzanie ryzykiem cybernetycznym i ekspozycję na zagrożenia, firmy zazwyczaj skłaniają się ku rozwiązaniom technologicznym, w tym sprzętowi i oprogramowaniu zabezpieczającemu, usługom konsultingowym w zakresie cyberbezpieczeństwa i testom penetracyjnym oraz kartom wyników ryzyka cybernetycznego. Jednak pomimo wydawania ogromnych sum pieniędzy, większość organizacji nie ma prawdziwego obrazu ryzyka cybernetycznego i jego potencjalnego wpływu na działalność operacyjną i finansową firmy.

Nasi Klienci zwracają się z prośbą o pomoc w lepszym zarządzaniu ryzykiem cybernetycznym i zwiększeniu odporności ich organizacji na zagrożenia. Wspieramy Klientów w oszacowaniu ich ekspozycji na ryzyko cybernetyczne za pomocą modelowania strat opartego na scenariuszach, benchmarków potencjalnych strat i kosztów związanych ze zdarzeniami cybernetycznymi, a także w ocenie efektywności kontroli bezpieczeństwa cybernetycznego z perspektywy finansowej oraz ocenie efektywności ekonomicznej struktur programu ubezpieczenia.

Nasz Zespół

Placeholder Image

Anna Pluta

Lider Praktyki Ryzyka Cybernetyczne

  • Poland