Ryzyka cybernetyczne

Ze względu na złożoność i wszechobecność ryzyka cybernetycznego organizacje mogą odnieść korzyści z profesjonalnego doradztwa w zakresie zarządzania ryzykiem. Pomożemy klientowi ocenić i określić ryzyko cybernetyczne, przygotować się na ataki cybernetyczne i reagować na nie, przenieść ryzyko oraz zbudować trwały proces zarządzania ryzykiem i odporność.

Ryzyko cybernetyczne nie jest już tylko problemem technologicznym – stało się ewoluującym ryzykiem systemowym dla organizacji i społeczeństw, którym należy aktywnie zarządzać. W obliczu gwałtownego wzrostu liczby osób pracujących zdalnie, wzajemnych powiązań w łańcuchu dostaw, presji cyfryzacji i podatności infrastruktury krytycznej organizacje są narażone na zagrożenia bardziej niż kiedykolwiek. Aby dobrze prosperować, muszą przejść od ochrony do odporności.

Zagrożenia cybernetyczne mają wpływ na każdą branżę. Każda firma – duża i mała – zarządza teraz ryzykiem cybernetycznym. Nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania: wraz z nowymi technologiami transformacji cyfrowej pojawia się coraz większa przestrzeń do ataku, którą cyberprzestępcy mogą penetrować.

Wiele organizacji postrzega cyberbezpieczeństwo jako problem operacyjny lub technologiczny i z roku na rok wydaje coraz więcej na rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa. Jednak skala, częstotliwość i skutki ekonomiczne zdarzeń cybernetycznych – czy to ransomware, ataków na łańcuch dostaw, czy przerw w działalności gospodarczej – wciąż rosną.

Od ponad 25 lat dział Cyber Practice firmy Marsh jest globalnym liderem i zaufanym doradcą ds. ryzyka, budującym i dostarczającym najlepsze w swojej klasie możliwości i rozwiązania, które pomagają naszym klientom zrozumieć ryzyko cybernetyczne, oszacować je i nim zarządzać. Dzięki naszym usługom doradczym i technologiom w zakresie ubezpieczeń, zarządzania incydentami, analizy ryzyka i optymalizacji odporności umożliwiamy podejmowanie lepszych decyzji strategicznych w zakresie ryzyka cybernetycznego.

Powiązane artykuły

Często zadawane pytania

Ubezpieczenie od ryzyka cybernetycznego może pomóc organizacji w pokryciu strat i kosztów związanych z naruszeniami na dużą skalę, przerwami w działalności, oprogramowaniem ransomware i innymi rodzajami ataków cybernetycznych.

Kompleksowe ubezpieczenie od ryzyka cybernetycznego może zapewnić środki i zwrot kosztów za takie pozycje jak opłaty prawne, przygotowanie na incydent i pomoc w reagowaniu, szkolenie pracowników, usługi kryminalistyczne i usługi powiadamiania o naruszeniu. Takie polisy ubezpieczeniowe mogą również zapewnić ochronę bilansu firmy przed kosztami i roszczeniami osób trzecich, takimi jak utracone przychody i dodatkowe wydatki, grzywny i kary, przywracanie i naprawa danych i sprzętu oraz utrata reputacji.

Każda firma lub jednostka sektora publicznego, która korzysta z technologii lub danych, jest narażona na ryzyko cybernetyczne. Lista zagrożeń cybernetycznych, z którymi borykają się dziś organizacje, rozwija się wykładniczo. Na przykład ataki ransomware stają się coraz częstsze, bardziej dotkliwe i wyrafinowane. Jest to jednak tylko jedno z wielu zagrożeń cybernetycznych, które należy zrozumieć i oszacować i którymi należy zarządzać.

Dzięki ubezpieczeniu cybernetycznemu można stworzyć dopasowany program ochrony, który przeniesie ryzyko poza organizację, a także zmniejszy wpływ na bilans i jego zmienność wynikającą z ataków cybernetycznych.

Jeszcze nigdy posiadanie kompleksowego programu ubezpieczenia od ryzyka cybernetycznego, uzupełnionego o program zarządzania ryzykiem, nie miało tak ogromnego znaczenia, jeśli chodzi o wsparcie organizacji w odpowiednim zarządzaniu ryzykiem.

Ataki cybernetyczne dominujące w nagłówkach dzisiejszych gazet są w dużej mierze możliwe do ubezpieczenia. W przypadkach, w których firmy wykupiły ubezpieczenie, ochrona zadziałała i wypłacono roszczenia.

Choć warunki mogą się różnić, polisa ubezpieczeniowa może obejmować kompleksową ochronę przed atakiem ransomware, w jego trakcie i po ataku. Może zawierać między innymi planowanie reakcji na incydenty, usługi powiadamiania o naruszeniu oraz przywracanie danych i naprawę sprzętu.

Jeśli chodzi o ryzyko cybernetyczne, firmy biorące udział w niedawnym badaniu wskazały, że najbardziej obawiają się oprogramowania ransomware, ryzyka regulacyjnego i ryzyka związanego z łańcuchem dostaw. Jednak tylko 18% respondentów zadeklarowało, że są należycie przygotowani na ryzyko cybernetyczne (Marsh Raport o odporności na ryzyko, 2021 r.). 

Oto, co należy wiedzieć o tych trendach w odniesieniu do zarządzania ryzykiem w swojej organizacji.

  • Ransomware: ataki typu ransomware stają się coraz częstsze, bardziej dotkliwe i wyrafinowane. Incydenty te nie tylko mogą spowodować przerwy w codziennej działalności, ale także narazić firmę na prawne, wizerunkowe i finansowe konsekwencje wycieku danych.
  • Ryzyko regulacyjne: przepisy dotyczące ochrony prywatności są coraz bardziej rygorystyczne, a wiele organizacji nie ma kompleksowego podejścia do zarządzania nimi. Wymagania dotyczące zgodności z przepisami mnożą się, a kary pieniężne wciąż rosną. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), ustawa o ochronie prywatności konsumentów z Kalifornii (CCPA) oraz ustawa o prywatności informacji biometrycznych (BIPA) stanowią niewielki odsetek wielu globalnych, regionalnych i branżowych przepisów, których firmy muszą przestrzegać. 
  • Łańcuch dostaw: ataki na łańcuch dostaw dają atakującemu możliwość narażenia na niebezpieczeństwo wielu organizacji poprzez jeden punkt wejścia, co sprawia, że jest to kuszący cel. Ponieważ coraz więcej organizacji dokonuje modernizacji i digitalizacji, otwierają się one na większe ryzyko cybernetyczne.

Każda organizacja, która korzysta z technologii lub danych, jest narażona na ryzyko cybernetyczne. Lista zagrożeń cybernetycznych jest nieskończenie długa, a zakłócenia w działalności firmy mogą mieć ogromny wpływ na jej funkcjonowanie i wyniki finansowe. Jednak cyberataki, podobnie jak każde ryzyko biznesowe, można zrozumieć, mierzyć i nimi zarządzać.

Jeśli chodzi o zarządzanie ryzykiem cybernetycznym i ekspozycją na zagrożenia, firmy zazwyczaj skłaniają się ku rozwiązaniom technologicznym, w tym sprzętowi i oprogramowaniu zabezpieczającemu, usługom konsultingowym w zakresie cyberbezpieczeństwa i testom penetracyjnym oraz kartom wyników ryzyka cybernetycznego. Jednak pomimo wydawania ogromnych sum większość organizacji nie ma rzetelnego wglądu w organizacyjne ryzyko cybernetyczne i jego potencjalny wpływ ekonomiczny i operacyjny na ich działalność.

Nasi klienci zwracają się do nas z prośbą o pomoc w lepszym zarządzaniu ryzykiem cybernetycznym w całej organizacji i zwiększeniu jej odporności. Możemy pomóc klientowi oszacować ekspozycję na ryzyko cybernetyczne za pomocą modelowania strat opartego na scenariuszach, przeprowadzić analizę porównawczą potencjalnych strat i kosztów związanych ze zdarzeniami cybernetycznymi, rozważyć efektywność kontroli bezpieczeństwa cybernetycznego z perspektywy finansowej oraz ocenić efektywność ekonomiczną wielu struktur programu ubezpieczenia cybernetycznego.

Nasz Zespół

Image placeholder

Anna Pluta

Lider Praktyki Ryzyka Cybernetyczne

  • Poland