Przepraszamy, twoja przeglądarka nie jest obsługiwana przez Marsh.com

Aby poprawić komfort przeglądania, proszę uaktualnij przeglądarkę do obsługiwanej wersji:

X

RYZYKA CYBERNETYCZNE

Ryzyka cybernetyczne to realne i powszechne zagrożenia. Odpowiednia ochrona przed tego typu zagrożeniami przygotuje firmę na konsekwencje wystąpienia zdarzenia.

Oceny bezpieczeństwa cybernetycznego w firmach przeprowadzane są każdego dnia - już ponad 1000 organizacji opracowało raport w zakresie cyber ryzyka.

Jak wynika z danych rządowych Wielkiej Brytanii, cyberbezpieczeństwo kosztuje gospodarkę tego kraju około 38 mld USD rocznie. Jednocześnie aż 68% europejskich organizacji nie oszacowało potencjalnych, finansowych konsekwencji ataku cybernetycznego, a tylko 25% deklaruje posiadanie planu reagowania kryzysowego na wypadek wystąpienia tego typu zdarzenia.

Zagrożenia wywoływane w sieci przez hakerów, aktywistów czy niezadowolonych pracowników mogą dotknąć każdą organizację w dowolnym momencie. Dzisiejsze przedsiębiorstwa w dużym stopniu uzależnione są od technologii, dlatego brak odpowiedniego zabezpieczenia, ubezpieczenia i infrastruktury chroniącej przez takimi działaniami może w konsekwencji prowadzić do utraty reputacji, naruszenia bezpieczeństwa danych lub ich wycieku, wprowadzenia nadzoru regulatora, niezadowolenia partnerów czy strat finansowych dla organizacji.

Szpiegostwo cybernetyczne i luki w zabezpieczeniach to tylko niektóre z cyber ryzyk, które należy wziąć pod uwagę podczas całościowego procesu analizy i oceny cyber zagrożeń w firmie. Czy Państwa dane są odpowiednio zabezpieczone? Czy ocenili Państwo rodzaje cyber zagrożeń w prowadzonej działalności? Jakie mogą być konsekwencje potencjalnego ataku cybernetycznego w Państwa firmie? Brak kontroli nad dostawcami czy partnerami zewnętrznymi czyni ich źródłem potencjalnych zagrożeń – czy Państwa przedsiębiorstwo jest odpowiednio przygotowane?

Marsh oferuje szeroki wachlarz usług z zakresu zarządzania i transferu cyberryzyka, które pozwalają oceniać i skutecznie reagować na zagrożenia cybernetyczne, z którymi Państwa organizacja ma do czynienia na co dzień. Dzięki wiedzy eksperckiej i doświadczeniu, nasi specjaliści należą do jednych z najlepszych w branży, a ich znajomość rynku ubezpieczeniowego i najnowszych, najbardziej niebezpiecznych zagrożeń cybernetycznych, jest nieustannie pogłębiana i aktualizowana.

Dzięki wsparciu Marsh, Państwa firma zostanie wyposażona w kompleksową strategię ochrony, obejmującą całą organizację, w tym poszczególne działy: operacyjny, prawny, finansowy, komunikacji, a także zarząd. Po zidentyfikowaniu cyber zagrożeń przygotujemy program zarządzania ryzykiem, który zapewni Państwu najlepszą ochronę.