Skip to main content

Sektor publiczny

Marsh zapewnia wsparcie podmiotom publicznym w zarządzaniu złożonymi zagrożeniami, realizacji budżetu i obniżeniu całkowitego kosztu ryzyka dzięki dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w tym zakresie.

Dla podmiotów publicznych, w tym państw, regionów i miast, zarządzanie ryzykiem jest kluczowym elementem sprawowania rządów. Jednak w obliczu obecnych ograniczeń budżetowych organizacje publiczne często potrzebują innowacyjnych strategii, które mogą pomóc w obniżeniu całkowitego kosztu ryzyka, jednocześnie wspierając poprawę jakości usług podstawowych. W momencie pojawienia się popandemicznego ożywienia gospodarczego wiele samorządów lokalnych boryka się ze wzrostem deficytu budżetowego z powodu malejących wpływów z podatków, a także rekordowymi stopami bezrobocia oraz rosnącymi kosztami opieki zdrowotnej. Konieczność zarządzania ryzykiem – przy jednoczesnym utrzymaniu niskich kosztów – nigdy nie była tak istotna.

Dzięki ponad 40-letniemu doświadczeniu w obsłudze sektora publicznego, specjaliści Marsh pomogą Państwu ocenić aktualną strategię finansowania ryzyka w jednostce publicznej oraz wygenerować nowe oszczędności w wyniku podjęcia właściwych decyzji opartych na istotnych danych. Wykorzystując wiedzę i wiodącą w branży platformę analityczną, wspólnie z Państwem stworzymy unikalny profil organizacji i opracujemy podejście, które przyniesie korzyści i ograniczy ryzyko.

Często zadawane pytania

Podmioty publiczne, od miast i jednostek administracyjnych po przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i firmy tranzytowe, są narażone na wiele rodzajów ryzyka, w tym:

  • Cyberataki: ataki typu ransomware na systemy publiczne stają się w ostatnich latach coraz częstsze. Incydenty te mogą nie tylko doprowadzić do wyłączenia funkcji administracyjnych, ale także pozbawić mieszkańców dostępu do podstawowych usług publicznych. Podmioty publiczne powinny traktować priorytetowo działania mające na celu ochronę swoich zasobów cyfrowych oraz prywatnych informacji obywateli.
  • Zarządzanie reputacją: kluczowe znaczenie ma sposób, w jaki władze udzielają odpowiedzi i komunikują się ze swoimi wyborcami na co dzień oraz w sytuacjach kryzysowych. Większa rozpoznawalność w mediach cyfrowych wymaga dbania o wizerunek i stosowania się do zasad public relations oraz zaplanowania komunikacji kryzysowej w razie wystąpienia incydentów. 
  • Zarządzanie flotą pojazdów: dekoncentracja i ograniczona zdolność do prowadzenia pojazdów, a także brak doświadczonych kierowców to tylko niektóre z czynników zwiększających ryzyko wypadków i szkód oraz związanych z nimi kosztów. Podmioty publiczne powinny opracować i utrzymywać strategie zarządzania flotą, które promują bezpieczeństwo, minimalizują ryzyko i zmniejszają koszty.

Podmioty publiczne powinny uwzględnić wszystkie obszary ryzyka w celu zaplanowania i zminimalizowania wpływu istniejących i pojawiających się zagrożeń. Kompleksowe podejście do tych ryzyk ułatwi Państwu nie tylko zarządzanie kosztami, ale także zwiększy bezpieczeństwo pracowników i społeczeństwa.

W związku z rosnącą liczbą sporów sądowych, starzejącą się infrastrukturą i zwiększoną kontrolą publiczną, jednostki publiczne wymagają szczególnego podejścia do ubezpieczeń w celu ochrony swoich pracowników i mienia. Ubezpieczenie to obejmuje:

  • Zarządzanie i odpowiedzialność zawodową: ubezpieczenie chroni podmioty publiczne i ich pracowników przed okolicznościami, które nie są objęte tradycyjną polisą. Może ono obejmować koszty wynikające z bezprawnego działania powodującego straty podczas wykonywania obowiązków przez grupę lub w jej imieniu.
  • Ubezpieczenie floty: wozy strażackie, karetki pogotowia, samochody policji, autobusy, pojazdy przeznaczone do konserwacji dróg oraz inne pojazdy ratunkowe wymagają objęcia ubezpieczeniem w przypadku spowodowania uszkodzeńciała lub mienia. 
  • Ryzyko cybernetyczne: cyberataki, takie jak wyciek danych, wymuszenia czy oszustwa cyfrowe mogą mieć poważne konsekwencje dla podmiotów publicznych. Ta forma ochrony ubezpieczeniowej obejmuje zazwyczaj straty poniesione w związku ze wspomnianymi incydentami, jak również koszty wynikające z awarii powiązanych sieci lub systemów bezpieczeństwa informacji.

Opracowanie kompleksowego podejścia do zarządzania ryzykiem dla podmiotów sektora publicznego oznacza konieczność uwzględnienia każdego z tych zagrożeń, a także wszelkich innych ryzyk związanych z jednostkami publicznymi oraz ich codzienną działalnością.

Analitycy, specjaliści ds. zarządzania ryzykiem oraz lokalne Zespoły Marsh zapewnią Państwu wsparcie w opracowaniu odpowiednich strategii zarządzania oraz finansowania ryzyka, które pozwolą realizować cele społeczne przy jednoczesnym ograniczaniu poziomu zagrożenia.

Nasz Zespół

Placeholder Image

Marlena Stańczak-Libich

Dyrektor Działu Klienta Strategicznego

  • Poland