Sektor publiczny

Pomagamy podmiotom publicznym w radzeniu sobie ze złożonym ryzykiem, dotrzymaniu budżetu i obniżeniu całkowitego kosztu ryzyka dzięki kompleksowym rozwiązaniom w zakresie transferu ryzyka i zarządzania nim.

Dla podmiotów publicznych, w tym państw, regionów i miast, zarządzanie ryzykiem jest kluczowym elementem sprawowania rządów. Jednak w obliczu obecnych ograniczeń budżetowych organizacje publiczne często potrzebują innowacyjnych strategii, które mogą pomóc w obniżeniu całkowitego kosztu ryzyka, a jednocześnie nadal wspierać poprawę usług podstawowych. W miarę postępu po-pandemicznego ożywienia gospodarczego wiele samorządów lokalnych boryka się z deficytami budżetowymi spowodowanymi spadkiem dochodów podatkowych, rekordowymi stopami bezrobocia oraz rosnącymi kosztami opieki zdrowotnej. Konieczność zarządzania ryzykiem – przy jednoczesnym utrzymaniu niskich kosztów – nigdy nie była tak istotna.

Dzięki ponad czterdziestoletniemu doświadczeniu w sektorze publicznym Marsh może pomóc swoim klientom ocenić obecną strategię finansowania ryzyka podmiotu publicznego oraz wygenerować nowe oszczędności dzięki decyzjom opartym na danych. Korzystając z naszej wiedzy i wiodącej w branży platformy analitycznej, będziemy współpracować z klientami, aby zbudować unikalny profil ich organizacji i określić podejście, które kreuje wartość i ogranicza ryzyko.

Często zadawane pytania

Podmioty publiczne, od miast i jednostek administracyjnych po przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i firmy tranzytowe, są narażone na wiele rodzajów ryzyka, w tym:

  • Cyberataki: ataki typu Ransomware na systemy publiczne stają się w ostatnich latach coraz częstsze. Podobne incydenty mogą nie tylko doprowadzić do paraliżu funkcji administracyjnych, ale także pozbawić mieszkańców dostępu do podstawowych usług publicznych. Wysiłki na rzecz ochrony zasobów cyfrowych i prywatnych informacji obywateli powinny stać się priorytetem podmiotów publicznych.
  • Zarządzanie reputacją: kluczowe znaczenie ma sposób, w jaki rządy odpowiadają swoim wyborcom i komunikują się z nimi na co dzień, a także w sytuacjach kryzysowych. Lepsza widoczność we wszystkich kanałach cyfrowych wymaga stosowania rygorystycznych zasad dotyczących wizerunku oraz aktywnego planowania w razie incydentów. 
  • Zarządzanie flotą pojazdów: dekoncentracja i ograniczona zdolność prowadzenia pojazdów, a także niedobór doświadczonych kierowców to tylko niektóre z czynników zwiększających ryzyko wypadków, roszczeń i związanych z nimi kosztów. Podmioty publiczne powinny opracować i utrzymywać takie strategie zarządzania flotą, które promują bezpieczeństwo, minimalizują narażenie i zmniejszają koszty.

Podmioty publiczne powinny rozważyć wszystkie obszary ryzyka w celu zaplanowania i zminimalizowania wpływu istniejących i pojawiających się zagrożeń. Kompleksowe podejście do tych zagrożeń pomoże klientowi nie tylko w zarządzaniu kosztami, ale także zwiększy bezpieczeństwo personelu i społeczeństwa.

W wyniku większej liczby sporów sądowych, starzejącej się infrastruktury i wzmożonej kontroli publicznej, podmioty publiczne wymagają unikalnego podejścia do ubezpieczeń w celu ochrony swoich pracowników i mienia. Ubezpieczenie to obejmuje:

  • Zarządzanie i odpowiedzialność zawodową: zasady te chronią podmioty publiczne i ich pracowników przed okolicznościami nieobjętymi tradycyjną polityką handlową. Może to obejmować straty spowodowane bezprawnym działaniem skutkującym stratą podczas wykonywania obowiązków przez grupę lub w jej imieniu.
  • Ubezpieczenie pojazdów od odpowiedzialności cywilnej: wozy strażackie, karetki, samochody policyjne, autobusy, pojazdy do konserwacji dróg oraz inne pojazdy awaryjne wymagają objęcia ubezpieczeniem w przypadku spowodowania obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia. 
  • Ryzyko cybernetyczne: skutki cyberataku mogą mieć poważne konsekwencje dla podmiotu publicznego, takie jak wycieki danych, wymuszenia czy oszustwa. Ta forma ochrony ubezpieczeniowej obejmuje zazwyczaj wydatki związane ze wspomnianymi konsekwencjami, jak również wydatki wynikające z awarii powiązanych sieci lub systemów bezpieczeństwa informacji.

Opracowanie kompleksowego podejścia do zarządzania ryzykiem oznacza dla podmiotów publicznych zajęcie się każdym z tych zagrożeń oraz wszelkimi zagrożeniami związanymi z ich unikalnymi elementami lub codzienną funkcją ich pracy.

W Marsh nasze zespoły analityków, zarządzania ryzykiem i lokalne mogą pomóc w opracowaniu odpowiednich strategii zarządzania oraz finansowania ryzyka, aby nadal wspierać społeczeństwo przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka.

Nasz Zespół

Image placeholder

Marlena Stańczak-Libich

Dyrektor Działu Klienta Strategicznego

  • Poland