Doradztwo w zakresie ryzyka

Dla liderów biznesowych kluczowe znaczenie ma holistyczne podejście do zarządzania ryzykiem przy użyciu innowacyjnych strategii, rozwiązań i fachowej wiedzy. Wsparcie naszych doradców w zakresie ryzyka może być kluczem do sukcesu Państwa firmy.

Zarządzanie ryzykiem we współczesnym świecie jest nie lada wyzwaniem. Staje się ono jeszcze bardziej wymagające, w momencie gdy wydarzenia globalne, takie jak pandemia, ataki cybernetyczne czy zakłócenia w łańcuchach dostaw, wpływają nie tylko na firmę i pracowników, ale także na klientów i dostawców oraz rynki, na których firma prowadzi działalność.

W obliczu coraz częstszych i nieprzewidzianych zagrożeń liderzy odczuwają presję ze strony zarządów, inwestorów, klientów i organów regulacyjnych, aby lepiej przewidywać i minimalizować wpływ tych czynników na wyniki finansowe i działalność firmy. Współczesne ryzyka są coraz trudniejsze do zidentyfikowania, zrozumienia, oszacowania i zarządzania nimi.

Rozwiązania konsultingowe Marsh Advisory zapewniają dostęp do analiz, kompleksowej wiedzy technicznej oraz globalnych zasobów niezbędnych do tworzenia i wdrażania strategii zarządzania ryzykiem, które pomogą Państwu obniżyć koszty budowania odporności firmy.

Nasz Zespół tworzy 800 specjalistów w obszarze ryzyka, likwidacji szkód i bezpieczeństwa, pracujących w ponad 40 krajach na świecie, którzy rozumieją Państwa potrzeby dzięki posiadanemu doświadczeniu w kluczowych obszarach zarządzania ryzykiem – majątkowym, odpowiedzialności cywilnej, cybernetycznym, strategicznym, zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, zarządzanie kryzysowego i pozostałych.

Korzystamy z najlepszych dostępnych danych i analiz dotyczących branży, aby móc identyfikować najważniejsze zagrożenia, określać ich wpływ i wyznaczać najlepsze strategie rozwoju.

W przeciwieństwie do firm konsultingowych, nasza działalność skupia się głównie na ryzyku, dlatego oferujemy rozwiązania obejmujące kompleksowo zagadnienia związane z identyfikacją i oceną ryzyka, finansowaniem, ograniczaniem skutków oraz odzyskiwaniem strat. W rezultacie, możemy Państwu zagwarantować pomoc w obniżeniu wysokości składki ubezpieczeniowej oraz zapewnić wsparcie w procesie likwidacji szkód, jak również postaramy się ulepszyć Państwa praktyki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zwiększyć odporność firmy na przyszłe zagrożenia.

Powiązane artykuły

Często zadawane pytania

Zarządzanie ryzykiem to złożone zadanie. Samodzielne zajmowanie się tym obszarem może być przytłaczające, szczególnie kiedy istnieje wiele innych spraw wymagających poświęcenia im dużej uwagi. Korzystanie z usług doradczych w zakresie ryzyka jest idealnym rozwiązaniem dla każdej firmy dysponującej ograniczonymi zasobami, niemającej doświadczenia lub wymagającej zewnętrznej perspektywy.

Zatrudnienie specjalisty ds. zarządzania ryzykiem bezpośrednią pomoc z zastosowaniem odpowiednich narzędzi potrzebnych do oceny ryzyka i właściwego zdefiniowania planu strategicznego, który pozwoli ograniczyć ryzyko. Ponadto konsultant ds. zarządzania ryzykiem może udzielić porad, które pomogą zmniejszyć odpowiedzialność organizacji.

Usługi doradcze w zakresie ryzyka dają możliwość współpracy ze specjalistą, który wesprze w budowaniu odporności firmy w obliczu potencjalnego zagrożenia, zarówno dużego, jak i mniejszego, które może mieć wpływ na jej działalność, pracowników oraz wyniki finansowe.

Dzięki usługom doradczym w zakresie ryzyka mogą mieć Państwo pewność, że Państwa podejście do oceny ryzyka i zarządzania nim opiera się na najlepszych praktykach i sprawdzonych metodologiach, a także na specjalistach, którzy rozumieją branżę i wyzwania, przed którymi stoi Państwa firma. Doradca ds. ryzyka zajmie się dokładnym zbadaniem ryzyka, a następnie wykorzysta uzyskane informacje w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Oto kilka z potencjalnych korzyści płynących z doradztwa w zakresie ryzyka: 

 • Podejmowanie świadomych decyzji: konsultant ds. ryzyka rozumie rodzaje ryzyka, które mogą mieć wpływ na działalność firmy, bada najnowsze trendy w zakresie ryzyka i dane dotyczące branży, a także ma doświadczenie w opracowywaniu strategii i planów w zakresie zarządzania i minimalizacji skutków. Dzięki tej wiedzy mogą Państwo lepiej planować nieprzewidziane zdarzenia i wesprzeć firmę w tworzeniu optymalnych strategii zarządzania ryzykiem.
 • Skuteczne informowanie o celach i strategiach związanych z ryzykiem: zarządzanie ryzykiem i łagodzenie skutków zaczyna się od rozmowy na temat problemu i szukaniu potencjalnego rozwiązania. Zatrudnienie doradcy ds. ryzyka oznacza zaangażowanie się w trwającą dyskusję, która ułatwia współpracę całego zespołu w celu wypracowania wspólnego rozwiązania.
 • Zwiększenie wydajności: wiele działów ryzyka jest zmuszonych do większej wydajności przy zmniejszonych nakładach. Konsultanci ds. ryzyka mogą stanowić rozszerzenie zespołui umożliwić zwiększenie lub zmniejszenie skali działań, w zależności od potrzeb biznesowych. 
 • Usprawnienie działalności: konsultanci ds. ryzyka przeprowadzą audyt bieżących procesów zarządzania ryzykiem, który pozwoli zidentyfikować nieefektywne elementy oraz stworzyć plany ich usprawnienia. 

Inne korzyści obejmują spełnienie wymagań dotyczących zgodności z przepisami, usprawnienie działalności operacyjnej i wiele innych. 

Konsultant ds. zarządzania ryzykiem jest osobą, która ocenia ryzyko firmy, wydaje zalecenia w oparciu o jej potrzeby i zapewnia możliwości ich wdrożenia. 

Konsultanci ds. ryzyka firmy Marsh obsługują następujące obszary:

 • Inżynieria majątkowa i kontrola strat
 • Wycena aktywów
 • Łańcuch dostaw
 • Regulacje i zagadnienia compliance
 • Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Ergonomia
 • Zapobieganie szkodom i łagodzenie ich skutków 
 • Bezpieczeństwo cybernetyczne
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie ciągłością działania
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Likwidacja szkód