Skip to main content

Raport

Ryzyka ESG związane ze wzrostem konsumpcji i ich konsekwencje dla przedsiębiorstw

Wraz z rosnącą populacją i rozwojem gospodarek naturalnie wzrasta konsumpcja towarów i usług. Raport Marsh analizuje trendy konsumpcyjne z perspektywy globalnego rozwoju, zmian demograficznych i ich implikacji dla celów ESG przedsiębiorstw.

Wzrost konsumpcji ma szeroki wpływ na ryzyko związane ze zmianami klimatu i różnorodnością biologiczną oraz kluczowymi elementami strategii ESG. Obecny poziom konsumpcji utrudnia wielu organizacjom realizację ich celów ESG.

Dla ułatwienia przejścia na zrównoważoną gospodarkę i ograniczenia ekspozycji na ryzyko związane z ESG, istotne jest uwzględnienie konsumpcji w strategii firmy.

W niniejszym raporcie Charles Sincock, Marsh Advisory ESG & Strategy Lead, analizuje trendy konsumpcyjne z perspektywy globalnego rozwoju i zmieniających się warunków demograficznych. Publikacja bada, w jaki sposób kwestie te wpływają na strategie biznesowe oraz, jak organizacje powinny identyfikować, mierzyć i łagodzić konsekwencje zwiększonej konsumpcji.

Pobierz PDF

Powiązane artykuły