Skip to main content

Mercer Marsh Benefits – Grondige audit van personeelsvoordelen.

Biedt u afgestemde en moderne risicodekkingen en een efficiënte pensioenopbouw om uw medewerkers aan te trekken, te beschermen, te motiveren en te behouden?

Cheerful African American men entrepreneur standing in front of wall with stickers and making notes of ideas for startup management project, happy smiling male employee working in modern office

Biedt u afgestemde en moderne risicodekkingen en een efficiënte pensioenopbouw om uw medewerkers aan te trekken, te beschermen, te motiveren en te behouden? 

De gezondheid en het welzijn van uw medewerkers is cruciaal voor het succes van uw onderneming. Bovendien zijn medewerkers die toegang hebben tot een breed scala aan voordelen doorgaans gezonder, productiever en loyaler. 

Het Belgische landschap van personeelsvoordelen staat vandaag voor meerdere uitdagingen. De arbeidsongeschiktheidscijfers stijgen door een enorme toename van langdurige psychosociale aandoeningen, ziektekostenverzekeringen worden exponentieel duurder door de medische indexering, te complexe planontwerpen leiden tot inefficiënt toegekende premies en vooral het rendement op klassieke pensioenbeleggingen benadert de 0%.

Toch merkt Mercer Marsh Benefits dat de Belgische werkgevers enorm terughoudend zijn om hun ziekte- en groepsverzekering te herzien. Door de complexiteit van de meeste plannen, de impact op meerdere afdelingen en het gefragmenteerde beslissingsproces tussen HR & Finance staat een herziening van het pakket van personeelsvoordelen vaak niet hoog op de agenda. 

MMB kan helpen!

Mercer Marsh Benefits kan samen met u uw huidige aanbod aan personeelsvoordelen herzien. We zullen uw plan omvormen tot een modern, flexibel maar betrouwbaar pakket dat uw medewerkers betrekt en motiveert door hen een keuze te geven. Bovendien kunt u met dit op maat gemaakt plan uw rendement op de investering maximaliseren en de kosten onder controle houden.

Mercer Marsh Benefits kan een grondige audit uitvoeren, een samenvatting maken van alle voordelen, benchmarks, risicodekkingen en bijdragen, een marktstudie uitvoeren en advies geven over toekomstige planwijzigingen. Meer dan 75% van de audits die we uitvoeren resulteert in ingrijpende verbeteringen voor werknemer en/of werkgever.