Skip to main content

Productie

Productiebedrijven gaan een reeks complexe risico's aan in de huidige consumentgerichte, snel evoluerende en onderling afhankelijke economie. Marsh heeft de branche-ervaring en expertise op het gebied van risicobeheer om u te helpen deze risico's te beheersen en uw bedrijfsresultaat te verbeteren.

Het productielandschap wordt steeds meer geglobaliseerd door digitalisering en de toepassing van een klantgerichte instelling.

Hoewel deze snelle digitale transformatie fabrikanten heeft geholpen om nieuwe kostenefficiënties te realiseren en waarde door te geven in de hele toeleveringsketen, heeft het ook de risico's verhoogd met betrekking tot geopolitieke spanningen, duurzaamheid en klimaatbestendigheid, zwakke punten in cyberveiligheid, zorgen over milieu, maatschappij en governance (ESG) en knelpunten in de toeleveringsketen.

Voor productiebedrijven kan het opzetten van een uitgebreid programma voor risicobeheer helpen om technologie effectief te benutten voor productiviteit, terwijl mensen en eigendommen worden beschermd tegen ongewenste voorvallen, zoals lichamelijk letsel, schade of andere bedrijfsonderbrekingen.

Ons team van specialisten op het gebied van risicobeheer, met hun diepgaande kennis van de branche en de beste data- en analysemogelijkheden in hun klasse, kan u helpen uw totale risicokosten te verlagen en de volatiliteit in uw activiteiten te beperken.

Related articles

Veelgestelde vragen

Hoewel de specifieke verzekeringsvereisten voor productiebedrijven verschillen per specifieke bedrijfsvoering en per bedrijfsmodel, moeten de meeste bedrijven rekening houden met:

  • Cyberverzekering: Dit helpt bij het dekken van claims van cybergebeurtenissen, waaronder verschillende soorten verliezen, van malware tot ransomware en meer.
  • Brandverzekering: Of u nu uw eigendom bezit of least, deze verzekering dekt de kosten van uw verliezen in het geval van schade door een natuurramp of andere storingsrisico's die uw dagelijkse productie vertragen of onderbreken. Bedrijfsonderbreking wordt ook gedekt als onderdeel van deze polis.
  • Verzekering voor bedrijfsonderbreking en tijdelijke bedrijfsonderbreking: Dit helpt uw verloren inkomsten te dekken als u uw productieactiviteiten niet kunt uitvoeren als gevolg van schade of verlies van gedekte eigendommen, bijvoorbeeld bij brand of storm.
  • Ongevallenverzekering: Dit dekt schade die bedrijven lijden als gevolg van het oplopen van werkgerelateerd letsel door hun werknemers, evenals algemene aansprakelijkheid, Wettelijke aansprakelijkheid Motorrijtuigen en productaansprakelijkheid, die allemaal essentieel zijn voor de risicobeheerprogramma's van fabrikanten.
  • Verzekering voor directeuren en functionarissen (D&O): Deze dekking is bedoeld om personen te beschermen tegen persoonlijk verlies als zij worden aangeklaagd als gevolg van hun optreden als bestuurder of functionaris van een bedrijf of een ander type organisatie.

Hoewel fabrikanten moeten plannen voor kwetsbaarheden die inherent zijn aan de branche, zoals veiligheid op de werkplek, onderbrekingen in de toeleveringsketen en terugroepacties, moeten ze ook rekening houden met opkomende verstorende trends, zoals:

  • Duurzaamheid en klimaat: Er wordt verwacht dat de zorgen over klimaat en duurzaamheid van invloed zijn op bestaande plaatsingen, de vereiste data en mogelijk de dekking die fabrikanten bieden. Fabrikanten kunnen ook profiteren van nieuwe producten en dekkingsmogelijkheden als reactie op opkomende risico's en duurzame bedrijfspraktijken.
  • Milieu, maatschappij en governance (ESG): ESG is nauw afgestemd op duurzaamheid en klimaat en is een absolute vereiste voor directiekamers. Fabrikanten moeten bedrijfspraktijken overwegen die hun impact op het milieu verminderen, gezonde gemeenschappen bevorderen en strikte naleving van relevante regelgeving en industrienormen handhaven.
  • Globalisering: In de gebeurtenissen van 2020 werd duidelijk hoe kwetsbaar bedrijfsinteracties zijn voor verstoringen in de wereldwijde toeleveringsketen. Alles, van geannuleerde vluchten en natuurrampen tot diefstal van lading en kwaliteitscontrole, kan de goederenstroom beïnvloeden, wat leidt tot omzetverlies en reputatieschade. Fabrikanten moeten proactief plannen voor deze onderbrekingen om producten op tijd en binnen het budget te leveren.
  • Technologie: Naarmate bedrijven technologie blijven benutten in hun bedrijfsmodellen en cyberhackers steeds geavanceerder worden, vormt dit grotere risico's die aanzienlijke bedrijfsonderbrekingen kunnen veroorzaken.

U dient de implementatie van proactieve risicobeheerplannen te overwegen als reactie op deze en andere zich ontwikkelende risico's om hun impact te beperken en te beschikken over passende verzekeringsdekkingen die zijn ontworpen om uw totale risicokosten te verlagen.

Door samen te werken met een expert op het gebied van risicobeheer kunnen fabrikanten hun risico's beperken, waaronder het risico op letsel van werknemers, cyberaanvallen en de gevolgen van zware weersomstandigheden en bedrijfsonderbrekingen.

Bij Marsh begrijpen onze productierisicospecialisten de unieke risicogerelateerde uitdagingen van uw branche en kunnen zij u de begeleiding bieden die u nodig hebt om risico's te beheersen. Wij combineren onze expertise met onze datagestuurde analyses om u inzichten te bieden die leiden tot betere bedrijfsresultaten en minder risico's.

Kirsti Aasestrand

Kirsti Aasestrand

Industry Practice Leader Manufacturing