Skip to main content

Klimaatverandering en duurzaamheid

Naarmate organisaties in elke sector vervolg geven aan klimaatverandering en duurzaamheidsstrategieën, komen ze nieuwe risico's en mogelijkheden tegen die beheerd zullen moeten worden.

Tegenwoordig passen bedrijven in elke sector hun traditionele bedrijfsmodellen snel aan om hun duurzaamheid te verbeteren en hun impact op het klimaat te verminderen. Deze ontwikkelingen gaan parallel met de toenemende frequentie en ernst van extreme weergerelateerde gebeurtenissen die de veerkracht van organisaties testen.

Het vermogen om risico's te anticiperen, te meten en te beheren is een essentieel voordeel naarmate de overgang zich ontwikkelt. Bij Marsh helpen we bedrijven om veerkrachtig te zijn tijdens de overgang: analyseren van de veranderende risico-omgeving, voorbereiden op wat er kan gebeuren en verzekeren tegen nieuwe soorten risico's.

Wij kunnen uw organisatie een ESG (milieu, maatschappij en governance)-lens bieden op het gebied van risicobeheer, wat een concurrentie- en een commercieel voordeel oplevert. Samen stellen we een proactief plan op om financiële stabiliteit in uw eigen bedrijf te ondersteunen en tegelijkertijd een duurzame wereld te creëren voor toekomstige generaties.

Algemene veelgestelde vragen

Elk bedrijf krijgt te maken met kwetsbaarheden die uniek zijn voor de dagelijkse activiteiten; klimaatverandering heeft echter in elke sector een aantal belangrijke risicogebieden versneld, waaronder:

  • Fysiek: als gevolg van ernstige bosbranden, recordbrekende hittegolven en hevige overstromingen kan de potentiële fysieke schade van klimaatverandering aan mensen, eigendommen en toeleveringsketens grote verliezen opleveren voor bedrijven overal ter wereld. Deze veranderende natuurlijke gebeurtenissen creëren ook nieuwe uitdagingen voor het beheer van risico's en het behoud van veerkracht, vooral omdat sommige dekkingen moeilijker te verkrijgen zijn.
  • Overgang: het proces van aanpassing aan een koolstofarme economie zal voor velen leiden tot nieuwe risico's, waaronder veranderingen in beleid, technologie of beleggerssentiment die moeten worden afgewogen.
  • Reputatie: organisaties moeten in staat zijn om duidelijke initiatieven op het gebied van duurzaamheid en klimaat te identificeren, prioriteiten te stellen en hierop te reageren. De potentiële financiële en reputatieschade als u dit niet doet, kan net zo duur zijn als de materiële schade van een gebeurtenis zelf.

Bedrijven moeten een proactieve risicobeheerstrategie en -programma opstellen die elk van deze risico's aanpakt omdat de meeste bedrijven de gevolgen van alle drie de risico's in de komende jaren zullen ervaren.

Verzekeraars beoordelen steeds vaker de duurzaamheid (ESG-score) van hun verzekerden en hun inzet om over te stappen bij het zoeken naar manieren om de uitstoot in hun verzekeringsportefeuilles te verminderen. Voor sommige bedrijven kan dit resulteren in beperkte toegang tot risico-overdracht, terwijl het voor andere bedrijven tot betere voorwaarden kan leiden. Een ander gevolg is productinnovatie om verzekerden te ondersteunen bij een sterker herstel na een verlies en bij de onderkenning van nieuwe risico’s.

Ongeacht uw branche moet u mogelijk rekening houden met de volgende implicaties voor de verzekering: 

  • Aansprakelijkheid van bestuurders en functionarissen (D&O): als zij zich niet aanpassen aan risicofactoren die verband houden met klimaatverandering, kunnen bestuurders en functionarissen het voorwerp zijn van aandeelhoudersmaatregelen wegens verzaking van hun plicht of verlies van aandelenwaarde. Het beheer van deze kwetsbaarheid wordt met name cruciaal voor de koolstofintensieve industrieën.
  • Vastgoed: in de context van wijdverspreide bosbranden, overstromingen en andere hevige weersomstandigheden moeten organisaties proactief plannen voor het verlies of de schade van fysieke activa. 
  • Bedrijfsonderbreking: bedrijfsonderbreking, met name voor klanten en leveranciers, kan steeds relevanter worden naarmate de weergerelateerde risico's toenemen. Plannen tegen bedrijfsonderbrekingen moet ook betrekking hebben op sluitingen en verliezen in verband met gebeurtenissen zoals hitte, droogte en overstromingen.

Hoewel de activa die elke organisatie in overweging moet nemen bij de aanpak van klimaatverandering aanzienlijk variëren, kan een uitgebreide verzekeringspolisportfolio met de bovenstaande dekkingen bijdragen aan het beperken van verliezen en het aanpakken van risico’s in het algemeen.

ESG kan een belangrijke drijfveer zijn voor groei en ook een onderdeel van de veerkracht van het bedrijf. Daarom richten leiders in elke sector zich op duurzaamheidsinitiatieven om risico's te verminderen en kansen te benutten. Tegenwoordig moet ESG deel uitmaken van de bedrijfsstrategie en worden opgenomen in het bedrijfs- en uitvoeringsmodel. 

Wij kunnen u helpen:

  • Voorbereiden: organisaties moeten een resultatenbeoordeling van hun huidige activiteiten hebben ter ondersteuning van de planning voor de rapportage van klimaatneutraliteit en duurzaamheid. Voor een naadloze overgang is een uitgebreide benadering van risicobeheer nodig die de resulterende impact op milieu, mensen en governance aanpakt.
  • Verzekeren: zodra leiders inzicht hebben in hun risicogebied, is het noodzakelijk samen te werken met een verzekeringspartner die klaar staat om nieuwe bedreigingen te helpen beheren met nieuwe en innovatieve diensten. 
  • Analyseren: besluitvorming op basis van gegevens moet alle duurzaamheidsinitiatieven aansturen. Naarmate natuurrampen ernstiger worden en moeilijker te voorspellen zijn, is het gebruik van de beste modelleertools en voorspellende analyses essentieel voor het begrijpen en plannen van risico's.

Voor de huidige leiders zal het handhaven van de dagelijkse activiteiten en het maken van de overgang naar duurzamere processen essentieel zijn om winstgevend te blijven, de verwachtingen van de consument waar te blijven maken en veranderingen in regelgeving voor te blijven.

Bij Marsh kunnen wij u helpen een proactief risicobeheerprogramma op te stellen om de risico's van klimaatverandering te beperken, uw activa te beschermen en te investeren in de toekomst van uw bedrijf en de planeet.