Skip to main content

Ongevallen

Verliezen door ongevallen zijn voor de meeste organisaties een belangrijke factor in de totale risicokosten. Onze specialisten op het gebied van aansprakelijkheidsrisico's zijn bekend met meerdere disciplines en specialismen en kunnen u helpen bij het analyseren van uw risico's, het identificeren en prioriteren van mogelijkheden voor kostenreductie en het optimaliseren van uw programma voor ongevallenverzekering en risicobeheer.

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt een breed scala aan verliezen en aansprakelijkheidsrisico's, dus is het geen wonder dat dit een van de belangrijkste factoren is voor de totale risicokosten. De druk op organisaties om hun beheer van aan aansprakelijkheid gerelateerde risico's te verbeteren is het afgelopen jaar toegenomen, omdat de tarieven voor de meeste dekkingslijnen blijven stijgen en de pandemie heeft geleid tot uitsluitingen op de polis.

Gezien deze druk vereist het opzetten van een geschikt en effectief verzekeringsprogramma door gegevens ondersteunde risico-inzichten die specifiek zijn voor uw branche en uw organisatie, en specialistische kennis van polissen en markten.

De ervaren adviseurs van Marsh op het gebied van aansprakelijkheidrisico's kunnen u helpen te begrijpen welke soorten aansprakelijkheidverzekeringen de beste keuze kunnen zijn voor uw organisatie. We houden rekening met de omvang van uw risico's in verband met aansprakelijkstellingen en uw historische programma's, en zoeken naar innovatieve manieren om u te helpen deze risico's te beheren, te beperken en over te dragen om de impact ervan op uw middelen en uw bedrijfsresultaat te verminderen.

Algemene veelgestelde vragen

Een ongevallenverzekering is een overkoepelende term voor de dekking die wordt geboden door een aantal verschillende soorten verzekeringen, variërend van voertuigverzekering tot werknemerscompensatie (indien van toepassing) en van aansprakelijkheid voor alcoholische dranken tot productaansprakelijkheid. Omdat de categorie ongevallenverzekering zo groot is, is deze vaak verwarrend. Het onderliggende uitgangspunt is dat de meeste soorten verzekeringspolissen die schade aan of verlies van eigendommen van derden dekken, evenals aansprakelijkheid voor andere personen, onder de beschrijving van de ongevallenverzekering vallen.

Voorbeelden van zaken die onder een ongevallenverzekering vallen, zijn schade aan eigendommen van derden (bijv. als gevolg van inbraak), schade aan voertuigen of voertuigen die total loss zijn verklaard, werknemerscompensatie (indien van toepassing) en aansprakelijkheidsvorderingen tegen bedrijven. Deze aansprakelijkheidsclaims kunnen alles omvatten, van uitglijden en vallen in een winkel of restaurant tot claims van schade of letsel als gevolg van het gebruik van een product.

Omdat het risico op ongevallen kan worden beheerd door vele soorten verzekeringen, zou het lastig zijn om elk type dekking te noemen.

Bijna elke volwassene en elk bedrijf heeft een ongevallenverzekering nodig. In de meeste landen is het verplicht om een verzekering te hebben, en indien dit niet het geval is voor hun eigen voertuig, dan in ieder geval voor aansprakelijkheid voor schade of letsel van derden in het geval van een ongeval. Bedrijfseigenaren hebben een ongevallenverzekering nodig, met name degenen die fysiek aanwezig zijn, zoals in een winkel of kantoor, werknemers hebben die voor hen werken of een product produceren.

De Total Cost of Risk (TCOR) wordt in eenvoudige termen gedefinieerd als de totale kosten voor het beheren van risico's en opgelopen verliezen. Factoren die bijdragen aan TCOR omvatten elk aspect van de activiteiten van een organisatie dat verband houdt met de risico's, van administratieve kosten tot de kosten die verbonden zijn aan het ontwikkelen en implementeren van een risicobeheerstrategie, evenals alle niet-verzekerde verliezen.

TCOR bestaat uit vijf brede categorieën:

  • Premie: De kosten die gepaard gaan met de overdracht van het risico aan een verzekeraar, inclusief kosten.
  • Verliezen: Alle verliezen waarvoor een claim is ingediend, inclusief de eigen risico's van de claim.
  • Claimadministratie: De kosten voor het beheren van risico's, zowel intern als extern.
  • Kosten van onderpand: De kosten voor het veiligstellen van uw verplichtingen binnen eigen risico-programma's.
  • Impliciet risico: De blootstelling aan volatiliteit die u mogelijk momenteel niet ervaart.

Onze mensen

Placeholder Image

Alain Petit-Lambotte

Casualty Practice Leader

  • Belgium