Skip to main content

Claimsmanagement

Het identificeren en analyseren van de oorzaak van verliezen is essentieel voor het beheren van de totale risicokosten van schadeclaims en het verbeteren van strategieën voor schadebeheer. Bij het herstellen van bedrijfsschade is het van essentieel belang dat schadeclaims efficiënt worden opgelost. Marsh kan u helpen gedurende de gehele levenscyclus van schadeclaims.

Elk type schadeclaim – of deze nu het gevolg is van een natuurramp, cyberaanval, terugroepactie voor een product of letsel – kan al snel overweldigend worden voor zelfs de meest ervaren risicomanager of bedrijfsleider in de complexe omgeving van tegenwoordige.

Het proactief beheren en oplossen van een schadeclaim is essentieel voor het herstellen van een verlies en het verbeteren van het bedrijfsresultaat. Dit kan echter veel tijd in beslag nemen, vooral als uw organisatie nog niet over de infrastructuur en resources beschikt om het gehele proces te beheren.

Wij kunnen u helpen het proces te vereenvoudigen door u te adviseren over hoe u de kosten, impact en frequentie van uw schadeclaims zo goed mogelijk kunt beperken en door namens u te pleiten voor een succesvolle afhandeling.

Of uw bedrijf nu hulp nodig heeft bij het voorbereiden, presenteren en verwerken van grote complexe schadeclaims of het verbeteren van de strategie en prestaties van uw claimprogramma, wij bieden oplossingen op basis van toonaangevende gegevens en analyses waarmee u uw huidige en toekomstige verliezen en risico's kunt verminderen.

Related articles

Veelgestelde vragen

Een claimbeheerservice fungeert als een proactieve adviseur tussen uw bedrijf, verzekeraar, externe claimbeheerder en andere belanghebbenden, die toezicht houdt op de voorbereiding en presentatie van en onderhandeling over uw schadeclaims tot aan de afsluiting.

Naarmate schadeclaims steeds complexer worden, kan een serviceprovider zoals Marsh uw bedrijf helpen bij het opstellen van een overtuigende claimspresentatie, u adviseren over het afhandelen van schadeclaims en onnodige kosten helpen vermijden. Het kan ook de algehele effectiviteit van uw claimprogramma verbeteren door uw claimstrategieën, -activiteiten en -systemen te identificeren, analyseren en te verbeteren.

Door samen te werken met een schadebeheerservice kan uw bedrijf schadeclaims tijdig beheren en oplossen op effectievere wijze. Uw bedrijf kan ook de kans op een onverwacht incident dat de dagelijkse bedrijfsactiviteiten verstoort tot een minimum beperken.

Wanneer een bedrijf te maken krijgt met letsel van een werknemer, een cyberincident, een ernstige onderbreking of een rampzalige gebeurtenis is het van essentieel belang om proactief te reageren en de bedrijfsvoering zoals gebruikelijk te hervatten. Het intern beheren van schadclaims kan echter veel tijd in beslag nemen, vooral als uw organisatie nog niet over de infrastructuur en resources beschikt om het proces te beheren. Bovendien kan het kapitaal dat nodig is om een claim af te handelen aanzienlijk variëren, afhankelijk van de omvang, reikwijdte en complexiteit van het incident.

Vanwege de hoeveelheid informatie en gevoelige gegevens rond schadeclaims hebben veel organisaties moeite om het documentatieproces te overzien en tegelijkertijd de schadeclaim zelf te beheren. Een claimvoorbereidingsservice werkt samen met uw bedrijf om de administratieve last die gepaard gaat met het documenteren en presenteren van uw claim te verminderen. De service helpt bij taken zoals het verzamelen van noodzakelijke informatie en documenten, het berekenen van het verlies en het vinden van manieren om de afhandeling van schadeclaims te versnellen. Hierdoor kunnen uw tijd en resources worden toegewezen om optimale bedrijfsresultaten te bereiken en tijdrovende administratieve taken te vermijden.

Als uw bedrijf recentelijk schade heeft opgelopen en/of redenen heeft om een schadeclaim in te dienen of te verdedigen, kunt u overwegen om samen te werken met een dienstverlener voor claimbeheer. Een dienstverlener zoals Marsh kan u helpen bij schadeclaims met betrekking tot:

 • Materiële schade en bedrijfsonderbreking
 • Complexe industriesectoren zoals energie, bouw, scheepvaart en luchtvaart
 • Financiële misdaad en aansprakelijkheid van bestuurders
 • Terugroepen van producten
 • Cyberaanvallen
 • Letsel en gezondheid van medewerkers
 • Private equity- en kredietrisico
 • Auto-/motorongevallen

Door met Marsh samen te werken aan elk soort incident die resulteert in een schadeclaim, kunt u sneller terugkeren naar de standaard bedrijfsvoering.

Hoewel het exacte proces van het succesvol afhandelen van een schadeclaim sterk afhankelijk is van de aard van het incident, moeten bedrijven meestal:

 • De omvang en de basis voor de schadeclaim analyseren.
 • De mogelijkheden om de situatie op te lossen begrijpen en tegelijkertijd eventuele compliance-, commerciële en reputatierisico's aanpakken.
 • Een gestructureerd plan implementeren om toezicht te houden op het claimproces en gedurende het gehele proces communiceren met belanghebbenden.

Door samen te werken met een specialist op het gebied van claimbeheer, kunnen bedrijfsleiders de snelheid en het herstel maximaliseren, terwijl zowel de kosten van de claim als de potentiële impact op de activiteiten worden verlaagd.

Bij Marsh begrijpen we de rampzalige gevolgen die een onverwacht incident kan hebben voor uw mensen, activiteiten en bedrijf. We begrijpen ook de behoefte aan transparantie, efficiëntie en kosteneffectiviteit bij het afhandelen van lopende of uitstaande compensatieclaims van werknemers. Ons wereldwijde Claims Solutions-team werkt met u samen om door dergelijke verstorende gebeurtenissen te navigeren en kan u adviseren over hoe u uw claims efficiënter kunt oplossen.

Een consultant zal met u samenwerken om zwakke plekken in uw organisatie te identificeren, zodat u zich kunt voorbereiden voor en na een claim. De consultant doet dit door:

 • Te adviseren over hoe verliezen en kosten voor schadebeperking kunnen worden verlaagd met de implementatie van best practices.
 • Ondersteuning te bieden voor de boekhouding van claims in het kader van afkoop, arbitrage en rechtszaken.
 • Evaluatie van langlopende claims om de redelijkheid van geselecteerde looptijdfactoren te beoordelen.

Door complexe aansprakelijkheidsverliezen te beoordelen en uw huidige claims- en risicobeheerprocessen te controleren, kan een consultant u helpen effectieve communicatiepaden te creëren met verzekeraars en de impact van toekomstige bedrijfsonderbrekingen en -verliezen te verminderen door risicobeperkingsplannen, protocollen voor claimbeheer en oplossingsstrategieën aan te bevelen.

Een belangenbehartiger helpt u de resultaten van schadeclaims bij uw verzekeraars te verbeteren door met u samen te werken om:

 • Proactief namens u te pleiten voor een snelle en eerlijke oplossing.
 • Duidelijke en tijdige informatie te verstrekken over de status van claims.
 • Uw communicatie met verzekeraars in complexe gevallen te ondersteunen.

Hoewel sommige verzekeringsclaims kunnen worden voorkomen door middel van een uitgebreide risicobeheerstrategie, blijven ze plaatsvinden.

Ons wereldwijde Claims Solutions-team werkt samen met uw bedrijf om het proces van het archiveren, beheren en afhandelen van uw claims te vereenvoudigen. Door onze marktkennis te combineren met onze datagestuurde benadering, ontwikkelen we een transparante afhandelingsstrategie om u te helpen bij uw schadeclaims.

Onze mensen

Gottfried Bos

Gottfried Bos

Claims Practice Leader