Skip to main content

Mercer Marsh Benefits

Çalışanlara dönemin ihtiyaçlarına uygun yan hakları sağlamak

Çalışanlarına değer veren işverenler, daha esnek ve sadık bir iş gücü yaratma şansına sahiptir

Çalışanlarına değer veren işverenler daha avantajlı.

Dünya genelinde 14.000'den fazla çalışan üzerinde yaptığımız son araştırmamız, işverenlerin çalışanlarının sağlığını nasıl olumlu yönde etkileyebileceğini inceledi. Şu anda çalışanlarınız için hangi yan hakların daha önemli olduğunu biliyor musunuz? Bu zorlu ortamda onları en iyi nasıl destekleyeceğinizi biliyor musunuz?

Çalışan ihtiyaçlarını doğru bir şekilde kapsayan yan haklara yönelik artan talep, dijital wellbeing ve öz bakım konularının ön plana çıkmasına neden oluyor.

Çalışanların bugün istediği yan haklar

Çalışanların bugün istediği yan hakları sağlamakta en önemli rolü oynayan beş ana trend belirlendi:

Gerekli durumların kapsamlı yan haklarla desteklenmesi

çalışanların dörtte birinin pandemi deneyimlerini olumlu olarak değerlendirmelerini sağlarken, bu oran hiçbir yan hak sağlanmayan şirketlerde ise %11. Aynı zamanda bu durum, çalışan dayanıklılığını artırmak için yan hakların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. 

Sağlık hizmetlerine dijital erişimin sağlanması

Çalışanların kendi koşullarını kendileri yöneterek sağlık hizmetini bulmalarına yardımcı olacak online doktor görüşmeleri veya wellbeing uygulamaları gibi dijital sağlık çözümlerini kullanmak, her 10 çalışandan 8’i tarafından takdir edilecek. 

Yan hakların eşit bir şekilde sağlanması

düşük gelirli çalışanların yan haklara daha az erişebilmeleri gibi eşitsizlikleri ortadan kaldırmada önemli bir rol oynayacaktır. Genel olarak çalışanların %24'ü ihtiyaç duydukları sağlık hizmetini karşılayabileceklerinden emin olmadıklarını belirtiyor.

Esnek ve çalışanların değer verdiği yan hakların sağlanması

çok çeşitli wellbeing kaynaklarına erişimi olan çalışanların başka bir şirkete gitme olasılıklarını yüzde 35 düşürüyor. Ayrıca çalışanlar ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerini alabilecekleri için 27 puan daha kendinden emin ve 11 puan daha enerjik hissedebiliyorlar.

Ruh sağlığına yatırım

her iki çalışandan biri (%50) tarafından aşırı veya çok önemli olarak görülüyor. Çalışanların dörtte biri (%24), pandemi öncesine kıyasla daha kötü durumda olduklarını ve beşte biri (%20) pandemi öncesine göre daha izole hissettiklerini söylüyor. 

Infographic

Health on Demand 2021 Raporunun Özeti

MMB Health on Demand araştırması çalışanların sağlık ve wellbeing çözümleri söz konusu olduğunda işverenlerinden beklentilerini ortaya koyuyor

Raporu

Health on Demand: Çalışanların bugün istediği yan haklar

Bu bilgileri kullanarak çalışanlarınızın bütünsel sağlığını, sadakatini ve bağlılığını artırmanızı sağlayan bir yan haklar programını nasıl oluşturacağınız konusunda, ayrıca belirttiğimiz beş ana trend hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmek için Health on Demand raporumuzu şimdi indirebilirsiniz.