Skip to main content

Mercer Marsh Benefits

Sağlık Trendleri Raporu

Değişen dünyada işveren tarafından sağlanan sağlık hizmetlerinin maliyetleri ve riskleri nasıl yönetilmeli?

İşverenlerin sağladığı sağlık hizmetlerini şekillendiren en önemli trendler

MMB'nin 59 ülkede 210 sigorta firmasıyla gerçekleştirdiği Sağlık Trendleri (MMB Health Trends Report) küresel anketi, işveren tarafından sağlanan sağlık hizmetlerinin geleceğini yönlendiren dört ana tema belirledi.

İşverenin sağladığı sağlık ve yan hak hizmetlerini şekillendiren en önemli trendler

Sağlık maliyetleri ve tazminatlar artıyor

COVID-19, tazminat deneyimini etkiliyor

Sağlık risklerini azaltmak için önleyici sağlık hizmetleri ve öz-bakım gerekiyor

Sağlık planlarında kapsayıcılık giderek büyüyen bir öncelik oluyor

%9.5

2022 yılı küresel sağlık maliyetleri

2/3

Sigorta firmalarının 2/3'ü, pandemiye yanıt olarak yan hak paketlerinde değişiklik yapıyor

#1

Metabolik ve kardiyovasküler risk, grup sağlık sigorta maliyetlerini artıran bir numaralı risk faktörüdür.

%30

Sigorta şirketlerinin üçte biri kendi ağlarındaki tıbbi hizmet sağlayıcılar arasında çeşitlilik olmasını sağlamak için değişiklikler yaptı

Pek çok firma kendi ihtiyaçlarına uygun olarak yan haklar planlarını tasarlama özgürlüğüne sahipken, sigortacılar yan haklar ortamını şekillendirmede kilit bir rol oynadığından, işverenlerin bu trendleri dikkate almasını öneriyoruz. 

Daha fazlasını öğrenmek için Sağlık Trendleri Raporumuzu indirin

Raporun Tamamını İndir

En son İK ve Medikal trendlerine derinlemesine bir göz atın.

İnfografik

Bu yılki araştırmamızın önemli bulgularına göz atın.

Önemli sayıda sigorta firması, sağlık çözüm hizmetlerine dijital sağlık uygulamaları, kişisel bakım araçları gibi bireyleri daha kaliteli bakımla buluşturmayı hedefleyen yenilikçi özellikler ekliyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlgili Raporlar