Skip to main content

Çalışan Riskleri 2022

İş gücü ve iş esnekliği risklerinizi yönetmek için önceliklerinizi yeniden konumlandırın

2022 Çalışan Riskleri Araştırması, insan kaynakları uzmanları ve risk yöneticilerine göre dünya çapında şirketlerin karşı karşıya olduğu en olası ve etkili 25 iş gücü riskini ortaya koyuyor. 

Hangi risklerin şirketiniz için en büyük tehdidi oluşturduğunu ve bu riskleri nasıl azaltacağınızı biliyor musunuz?

Bir krizden diğerine geçmeye devam ediyoruz. Şirketler pandemiden derslerini almalı ve ortaya çıkan ya da uzun süredir devam eden riskleri tahmin etmede daha bilgili, kapsamlı ve yenilikçi olarak risk yönetiminin temellerini güçlendirmelidirler.

Bu noktada kritik olan risk ve insan kaynakları departmanları arasında güven esaslı bir yapı kurmaktır. Böylece çalışanları korumak; çalışanların sağlık ve güvenlik, ayrıca çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) ile işin geleceği konularıyla ilişkili çalışan risklerini azaltmak için daha kolay bir çalışma modeli oluşturulabilir. 

Çalışan Riskleri 2022 Kıta Avrupası Webinarı: Şirketinizi etkileyebilecek 5 çalışan riskini biliyor musunuz?

Dünyanın dört bir yanındaki şirketler üzerinde en büyük etkiye sahip olan beş risk başlığı

MMB Çalışan Riskleri Araştırması, operasyonlarınızı durma noktasına getirebilecek en büyük güce sahip 25 insan riskini inceliyor.

Sağlık & Güvenlik

 • Pandemi & diğer bulaşıcı hastalıklar
 • Çalışan sağlığı & well-being
 • Mental sağlık
 • İş gücü tükenmesi
 • İş ile ilgili hastalık veya yaralanmalar

Yönetişim & Finansal

 • İdari ve finansal riskler
 • Artan sağlık, riskten korunma ve wellbeing yan hak maliyetleri
 • Yan haklar, poliçe ve ödül programları & hesap verilebilirlik 
 • Hukuk, uyum ve finansal uygulamalar
 • Emeklilik mali riskleri

Hızlanan Dijitalleşme

 • Siber güvenlik ve veri gizliliği
 • Otomasyon ve yapay zekanın etkileri
 • İK teknolojilerinin eskimesi
 • İK ve iş stratejilerinin yanlış hizalanması
 • Becerilerin eskimesi

Yetenek Uygulamaları

 • İşin değişen doğası
 • Yetenek çekme, elde tutma ve çalışan etkileşimi
 • Yeteneklerin kaybı ve kilit kişi riski
 • Davranış ve kültür
 • Seyahat ve mobilite

Çevre & Sosyal

 • Katastrofik kişisel yaşam olayları
 • Çevre
 • Çalışma koşulları ve iş ilişkileri 
 • Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık
 • Liderlik konuları

5 ana çalışan risk başlığı ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için tıklayın

slected option

Pandemi, çalışanların ve bir bütün olarak toplumun sağlık ve güvenliğinin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha ön plana çıkardı. Sonuç olarak, yaklaşık on İK ve Risk yöneticisinden dokuzu (%87), çalışanların sağlık ve güvenlik risklerini iş için ciddi bir tehdit olarak değerlendiriyor. 

Çalışan sağlık ve yan haklar, emeklilik planları ve tazminat süreçlerini yönetmek giderek daha karmaşık hale geliyor. Yeni ücret paketleri açıklama gerekliliklerinden, bireylerin doğru finansal kararlar almaları için bilgilendirmelerindeki devam eden endişeye ve gelişen istihdam ile yan haklarda değişen mevzuat, bunu ikinci en yüksek puan alan çalışan riski haline getirmeye katkıda bulunuyor. 

Hızlanan dijitalleşme, siber güvenlik ve veri gizliliği dahil olmak üzere dijital riskleri tüm risklerin önüne koyuyor. On siber güvenlik sorununun dokuzundan fazlası insan hatasından kaynaklanıyor.

Hassas çalışan verilerinin sağlık ve yan hak planlarında kullanılması, "büyük istifa" dalgasının bir parçası olarak daha fazla insanın yeni şirketlere katılmasıyla, bir veri maruziyet alanı olmaya devam ediyor. Aynı zamanda dijital dönüşümün giderek artan ivmesi, insanlarla makineler arasındaki ilişkiyi değiştiriyor. Otomasyon ve yapay zeka alanlarındaki gelişmelerin sonucu olarak 2025 yılına kadar iş gücünün yarısının yeni beceriler kazanması ve 75 milyon işin kaybedilmesi bekleniyor.

Yetenek savaşı, özellikle dijital beceriler için verilen savaş, farklı sektörlerdeki şirketlerin aynı yüksek performans için rekabet ettiği anlamına geliyor. Sonuç olarak, işverenlerin %43'ü, çalışanları için değer önerilerinin artık iyileştirilmesi gerektiğini söylüyor.

Dönüşümü yönlendirmek, mevcut yetenekleri elde tutmak ve motive etmek için yeni becerilerin işe alınmasına acilen ihtiyaç var. Hibrit çalışmanın yükselişiyle değişen işin doğası, şu anda genel olarak dördüncü en büyük çalışan riskidir.

Çevre ve sosyal riskler şu anda en büyük on çalışan riskinin beşte birini oluşturuyor, ancak üst yönetimden ziyade çalışanlar bu risklere daha çok önem atfediyor. 

Şirketler, çıkarlarının topluma veya gezegene zarar vermemesini sağlamak için müşterilerden, yatırımcılardan, çalışanlardan ve düzenleyicilerden baskı hissediyor. Çalışanlar ayrıca giderek daha fazla iyi ESG kimlik bilgilerine sahip sosyal sorumluluk sahibi işverenler için çalışmak istiyor. Ancak ne yazık ki 4 şirketten sadece 3'ü bugün çevresel ve sosyal riskleri yönetmek için yeterli bütçeye sahip olduklarını belirtiyor.

Coğrafya ve sektörlere göre İK ve Risk yöneticilerinin tanımladığı temel riskleri keşfedin

İK ve Risk yöneticileri için 2022 yılının temel riskleri ve öncelikleri neler?

İK ve Risk yöneticileri, en önemli risklerden bazıları konusunda hemfikirlerken riskleri sıralarken farklı şekilde önceliklendirebiliyorlar.

Farklı coğrafyalarda ve sektörlerde 5 temel çalışan riskinin nasıl ele alındığını keşfedin.  

İK/risk yöneticileri tarafından belirlenen en önemli on riskin şirketler üzerindeki etkileri, çalışanlara sağlanan yan haklar, destek programları ve/veya bunların sunulma şekilleri ile hafifletilebilir.

Nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız raporumuza göz atın. 

Rapor Hakkında

Çalışan Riskleri 2022 Rapor; finans, iletişim, medya, teknoloji, üretim, otomotiv ve perakende sektörleri başta olmak üzere Asya, Avrupa, Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika, Kuzey Amerika, Pasifik ve Birleşik Krallık'tan 25 ülkedeki 2.594 İK ve Risk uzmanının görüşlerini içermektedir.

2,594

Global şirket

1,314

İK profesyoneli

1,280

Risk profesyoneli

İlgili Raporlar