Skip to main content

Infrastruktúra fejlesztés

Az infrastruktúrát fejlesztő és fenntartó vállalkozások sikere az eszközértékek megőrzésétől függ a kockázatok csökkentése és a tőke hatékony felhasználása révén.

Az infrastruktúra-fejlesztés komoly erőt képvisel napjaink globális gazdaságában: a szállítás, energiatermelés, a kikötők, terminálok és a villamosenergia létesítményeinek karbantartása, javítása, cseréje és az újak építése jelentős tőkét igényel. A kormányok a magánszektortól várják a projektek finanszírozását, azonban több különböző iparág érdekeltjei is fontos szerepet játszanak az infrastruktúra életciklusában – a fejlesztőktől a vállalkozókon, bankokon át a könyvelő és ügyvédi irodákig, tanácsadókig, és még sorolhatnánk.

Az infrastrukturális projektekben érdekelt feleknek különböző motivációi lehetnek, így a kihívásaik és kockázati profiljaik is folyamatosan változnak egy projekt folyamán – az ajánlattételtől az építést megelőző tervezési, az építési és az üzemeltetési fázisokon át a működtetésig.

Több mint 25 éves szakmai tapasztalattal felvértezve biztosítási és kockázatkezelési megoldásainkat az Ön igényeire szabjuk. Szakembereink jól ismerik az állami szektor, a tőkebefektetők, a hitelezők és az építőipari szektor eltérő kockázattűrését.

A finanszírozás során olyan stratégiákat és megoldásokat kínálunk, amelyek csökkentik az infrastrukturális kezdeményezések kiszámíthatatlanságát, és a banki finanszírozásra alkalmassá teszik a projekteket. A projektfázisok változó kockázatainak kezeléséhez szükséges szakértői információkkal szolgálunk az elhatározástól a tervezésen és megépítésen át a működésig.

A projektekben és befektetésekben rejlő kockázatok kezelésével csapatunk segíthet a vagyon értékének megőrzésében, a jövedelembeáramlás volatilitásának csökkentésében és a hatékonyabb tőkeátrendezésben.

Általános GYIK

Egy infrastrukturális fejlesztési projektbe aktívan befektető bármely vállalatnak vagy szervezetnek, valamint a projekt egyéb kulcsfontosságú érdekelt feleinek fontolóra kell venniük a biztosítást, hogy megfelelően védjék érdekeiket és kezeljék kockázataikat a projekt teljes életciklusa során.. A projekt mérete és típusa korlátozhatja a biztosításra vonatkozó szerződéses követelmények teljesítését, ezért fontos, hogy időben kérje biztosítási és kockázati tanácsadó segítségét, aki segíthet e követelmények megtárgyalásában és a biztosítási megoldások testre szabásában, így minimalizálva a projektkockázatok lehetséges hatásait.

A kockázatcsökkentési stratégiák ezenkívül alapvető támogatást nyújtanak a projekt minden fázisában azáltal, hogy azonosítják és kezelik a lehetséges problémákat az összes érdekelt fél számára. A kockázatok felmerülhetnek az elhatározás és a tervezés fázisától kezdve egészen a fizikai kivitelezésig és a projekt megvalósulásáig, ezért fontos, hogy a projekt zökkenőmentes befejezéséhez rendelkezzünk biztonsági hálóval.

Ez a biztosítási típus általában arra szolgál, hogy megvédje a projekt érdekeltjeit az infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos leggyakoribb buktatóival kapcsolatos kockázatoktól.

Harmadik féllel szembeni felelősségbiztosításra is kiterjed, mivel természetüknél fogva a legtöbb infrastrukturális projektben harmadik felek is érdekeltek. Ezenkívül a biztosítás jellemzően a projekt fizikai károkból adódó veszteségével kapcsolatos kockázatokra terjed ki, akár természeti veszélyek, például árvíz vagy szélvihar miatt, akár a vállalkozók vagy a lakosság által okozott károkról van szó. 

A magánfinanszírozású infrastrukturális fejlesztések esetében a biztosítási fedezet kiterjed az olyan tényezőkből eredő pénzügyi kockázatokra is, mint a projekt befejezésének késedelme (fizikai károk miatt) vagy a tervezéssel kapcsolatos szakmai szolgáltatásokból eredő hibák és mulasztások. 

Innovatív biztosítási megoldásokat dolgoztunk ki a kockázatok széles körének fedezésére – az eső és a hőmérséklet-változástól (időjárásbiztosítás) az alvállalkozók nemteljesítésének biztosításáig. Mivel egy adott projekt esetében a kockázatmegosztás sokféleképpen változhat, fontos, hogy a konkrét kockázati kitettségek kezelése érdekében konzultáljon szakértő kockázati tanácsadóval.

A nagy infrastrukturális projektek hosszú távon fontos értéket képviselnek a társadalom számára, mégis hírhedtek arról, hogy problémássá válnak. Az olyan előre nem látható események miatti késedelmek, mint az ellátási láncban felmerülő problémák, a hosszú ideig tartó kedvezőtlen időjárás, a munkaügyi viták és az érdekelt felek egyet nem értése a főbb projektet érintő döntésekkel kapcsolatban összeadódva sok pénzbe kerülhetnek az adófizetőknek és a magánbefektetőknek. 

A kockázatok némelyikét - mint például az érdekelt felek nézeteltéréseit - nem lehet előre kezelni. Más kockázatok bizonyos szempontból mérsékelhetők a kockázatkezelés tervezésével. Tanácsadóink segíthetnek az infrastruktura-fejlesztő cégeknek előre megtervezni arra vonatkozó stratégiájukat, hogy megvédjék magukat a gyakorta felmerülő problémákkal szemben. Emellett a kárigények érvényesítésével és helyreállítási támogatással is szolgálhatnak a problémák megjelenése esetén.

Kollégáink

Placeholder Image

Zsolt Ógel

Senior Client Executive

  • Hungary