Skip to main content

Kockázatelemzés

A megfelelő adatok, elemzések és technológiák révén a vezetőség holisztikus, prediktív hozzáállást sajátíthat el a kockázathoz való viszonyában, és ezen ismeretek alapján olyan stratégiai döntéseket hozhat, melyek hozzásegítik a vállalatot célkitűzései eléréséhez.

A szervezeteket világszerte egyre nagyobb mértékben érintik azok a sorozatosan felbukkanó, összetett kihívások, amelyek alapvetően kihatnak arra, hogy a vállalatok el tudják-e érni céljaikat vagy sem. A mai gyorsan változó környezetben az üzleti vezetők nemcsak historikus képet, bonyolult modelleket és általános bróker-benchmarkokat keresnek a kockázatkezeléshez.

Ehelyett valós idejű, hasznosítható ismeretekre van szükségük, kifejezetten a vállalatuk igényeire szabottan, hogy tágabb perspektívában tudjanak gondolkodni, és tervezni tudjanak a jövőre nézve.

Elemzési megoldásaink olyan tudással, szakértelemmel és információkkal ruházzák fel Önt, amelyek segítenek nyomon követni és előre látni a kockázatokat, jobb üzleti döntéseket hozni, magabiztosan irányítani a szervezetet.

A Marsh iparágvezető elemzései, adatai és technológiái olyan kockázatkezelési ismereteket biztosítanak, amelyek a vezetői csapat céljaihoz és elképzeléseihez igazodó kockázatkezelési stratégiák jobb megtervezését, finanszírozását és megvalósítását teszik lehetővé.

Általános GYIK

A kockázatkezelés komplex feladat. A vállalat irányításához és a pénzügyi eredmények folyamatos javítására irányuló lépések megtételéhez nélkülözhetetlen, hogy rendelkezésre álljanak olyan elemzési eszközök, amelyekkel felmérhető a kockázatoknak való kitettség, illetve a kockázatok hatása. 

Elemzések és technológiák segítségével egyszerűbbé lehet tenni a kockázatkezelést. Az eszközökkel és megbízható stratégiával megtámogatott adatok és kockázati elemzések biztosítják vállalatának azokat az alapvető eszközöket, amelyekkel figyelemmel kísérheti, mérsékelheti és kezelheti a kockázatokat. Az elemzésekre támaszkodva nagy hatékonyságot érhet el a következők terén:

 • Kockázatok azonosítása: Használjon konkrét adatokat, hogy megértse, honnan várható kockázat. 
 • Kockázatértékelés: Készítsen profilokat az egyes kockázatokról, és mérje fel ezek hatását.
 • Kockázatcsökkentés: Adatokra támaszkodva reagáljon bizonyos kockázatokra a felismert viselkedésminták alapján. 
 • Kockázatmonitoring: Mérje a kockázatok javulásának és súlyosbodásának alakulását. 
 • Kockázati jelentés: Értékelje újra a kockázatokat, hogy meghatározza az életciklusukat, és tanuljon a múlt hibáiból.

Következetes kockázatkezelés esetén Ön felkészültebb lesz a folyamatosan változó folyamatok, az egyre kifinomultabb szabályozások és a gazdasági feltételek kezelésére. Ez azt jelenti, hogy Önnek több eszköz áll rendelkezésére a vállalat pénzügyi eredményességével kapcsolatos célokra irányuló stratégiák megvalósításához. 

Modern, folyamatosan változó kockázati környezetben élünk. Ezért elengedhetetlen, hogy olyan elemzési eszközök álljanak rendelkezésre, amelyekkel úgy lehet mérsékelni a kockázatot, hogy közben a vállalat ütemtervétől sem térünk el. A kockázatelemzés által biztosított legfontosabb előnyök a vállalat számára:

 • Mélyebb betekintés a vállalat helyzetébe: az elemzés segít részletesebben átlátni a szervezeten belül jelentkező esetleges problémákat, így könnyebb kezelni is azokat.
 • Figyelemmel kísérheti az általános vállalati teljesítményt: ezáltal világos képet kap arról, mely megoldások válnak be a vállalatnál és melyek nem. 
 • Előre jelezhet adatokat, hogy megalapozott döntések szülessenek: ha időben megérti a problémákat, akkor könnyebben el tudja kerülni őket a jövőben. 
 • Veszteségek megelőzése az idő elteltével: időben vegye észre a figyelmeztető jeleket, hogy nagyobb biztonságot és hatékonyságot érjen el a vállalat minden területén! 

Leegyszerűsítve mindezt: a kockázatelemzés fel tudja készíteni vállalatát a közeli és a távoli jövőre egyaránt. 

A mesterséges intelligencia (AI) és a prediktív technológia terén elért előrelépésekkel jelentősen bővültek a kockázatelemzés lehetőségei, és a különböző szervezetek egyre gyorsabban sajátítják el ezeket. Azzal párhuzamosan, ahogy az adatfeldolgozás és a szoftverek folyamatosan egyre kifinomultabbá válnak, néhány új tendencia figyelhető meg:

 • Szervezeti stratégia: ahelyett, hogy másodlagos tervezési eszközként használnák a kockázatelemzést, az egyre inkább a stratégiai párbeszédek középpontjába kerül, valós idejű segítséget nyújtva az adatokon alapuló döntésekhez.
 • Adattisztítás: amint a vállalatok kezdik felismerni a kockázatelemzésben rejlő lehetőségeket, a vezetők is egyre inkább előtérbe helyezik az adatokkal kapcsolatos, a vállalati adatbázisok megtisztítására irányuló kezdeményezéseket, ezáltal úgy tudják alkalmazni a kockázatelemzést, hogy még nagyobb pontossággal érnek el eredményeket. 
 • Automatizáció és AI: mivel rendkívüli mértékben növekszik a rendelkezésre álló információmennyiség és újabbnál újabb, fejlett AI-alapú algoritmusok látnak napvilágot, a kockázatelemzést egyre inkább használják arra, hogy adatalapú ismeretek biztosításával és lehetséges megoldások ajánlásával segítsék a döntéshozókat.

A kockázatelemzés egyre kifinomultabbá és hozzáférhetőbbé válik, így a szervezeteknek érdemes fontolóra venniük, hogy beruházzanak ebbe a területbe, valamint beépítsék a kockázatkezelési kezdeményezéseikbe és stratégiáikba, hogy nagyobb tervezési pontosságot érjenek el, proaktív lépéseket tegyenek, és több területen is csökkentsék a kockázatoknak való kitettséget. 

A kockázatelemzés révén a vállalatvezetők csökkenteni tudják a teljes kockázatkezelési költségeiket, többek között az alábbi képességeknek köszönhetően:

 • Adatkezelés: a kockázatelemzés segítségével a szervezetek egyetlen holisztikus platformon tudják összevonni különálló adataikat, ami egy egységesebb rendszert hoz létre, értékes ismereteket kínálva.
 • Proaktív kockázati tervezés: a kockázatelemzés segítségével a vállalatvezetők olyan hasznosítható ismereteket kapnak, amelyek proaktívan kezelik az ágazatra jellemző kihívásokat, mérsékelve az esetleges kockázati kitettséget, valamint csökkentik a reagálási időket és a veszteségeket egy tényleges válság esetén.
 • Vállalati szintű együttműködés: abból kiindulva, hogy az üzletmenetben jelentkező zavarok mindig szélesebb körben is éreztetik hatásukat, a kockázatelemzés segít egységesíteni egy szervezet szemléletmódját, miközben rálátást ad a csapatoknak a saját sérülékeny pontjaikra, és egy világos tervet kínál ezek kezeléséhez.

Napjaink összetett kockázati viszonyai mellett a kockázatelemzés lehetőséget nyújt a vezetőknek, hogy magabiztosabban kísérjék figyelemmel, értékeljék és kezeljék a kockázatokat. 

A kockázatelemzés kulcsfontosságú eleme egy átfogó és hatékony kockázatkezelési terv kidolgozásának. A kockázatelemzésnek köszönhetően a találgatások és a szubjektív tényezők eltűnnek a tervezési folyamatból, és nem kell kizárólag véleményekre, illetve korlátozott múltbeli adatokra támaszkodni a jövőbeni tendenciák meghatározása során. 

Ami pedig a döntéshozókat és az érdekelteket illeti, a kockázatelemzés jellemzően egy megalapozottabb, pontosabb megközelítéshez vezet a kockázatkezeléshez kapcsolódó tervezés terén.

A big data a kockázatkezelés nélkülözhetetlen eszköze, mivel segít a szervezeteknek kiértékelni a több különböző forrásból származó, eltérő adatokat. A rendelkezésre álló nagyobb adatkészletnek köszönhetően a kockázatelemzés során szerzett ismeretek is pontosabbak.

Napjaink rohamosan változó kockázati környezetében a vállalatvezetők nem érik be a klasszikus szempontokkal, amikor kockázatkezelésről, tőkeallokációról és eredmények eléréséről van szó. A kockázatelemzésnek központi szerepet kell szánni a döntéshozás és a tervezés folyamatában. 

Kollégáink

Placeholder Image

Gergely Dányádi

Sales and Business Development Leader

 • Hungary