Skip to main content

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

İşimizi her zaman sorumlu bir şekilde yürütmeye ve içinde yaşayıp çeşitli programlar ve faaliyetler üzerinde çalıştığımız toplulukları desteklemeye kararlıyız.

Taahhüdümüz

Risk ve belirsizlik dünya çapında değişip büyüdükçe, topluluklarımızı desteklemenin her zamankinden daha önemli olduğuna inanıyoruz. Marsh ve Marsh McLennan, faaliyet gösterdiğimiz ve iş arkadaşlarımızın çalıştığı ve yaşadığı topluluklara hizmet ve destek konusunda gururlu bir geçmişe sahiptir. Daha güçlü ve dayanıklı bir dünya inşa etmedeki kararlılığımız, birlikte çalıştığımızda ve kolektif uzmanlığımızı fark yaratmak amacıyla kullandığımızda toplumun karşı karşıya olduğu en büyük zorlukları çözmeye yardımcı olabileceğimize olan derin inancımıza dayanmaktadır. Hedefimiz, aşağıdakileri yaparak hem ticari hem de sosyal etkileri artırmaktır:

Daha dayanıklı bir dünya inşa ediyoruz

Toplumun uzun vadeli refahı ve küresel ekonominin gücü, daha sürdürülebilir ve kapsayıcı bir dünya yaratma yeteneğimize bağlıdır. 2008 yılında, ana şirketimiz Marsh McLennan, küresel ESG önceliklerimizi belirlemek ve ilerletmek için dört işletmemizdeki iş arkadaşlarımızdan oluşan bir Çevresel, Toplumsal ve İdari (ESG) Komitesi oluşturdu. ESG Komitesi, şirketimizin insan sermayesi yönetimi ve siber güvenlik dahil olmak üzere topluluklarımızın en acil ihtiyaçlarını karşıladığından emin olmak için önemli ölçütleri düzenli olarak rapor eder. ESG, Marsh ve Marsh McLennan'ın stratejisinin kritik bir bileşenidir ve Yönetim Kurulu da dahil olmak üzere her düzeyde liderlik katılımına sahiptir. Marsh McLennan'ın, ESG için nelerin mümkün olduğunun sınırlarını nasıl zorladığı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Etki İçin İş Ortaklığı

Zorluklar karşısında müşterilerimize ve topluluklarımıza daha iyi hizmet sunmak için kolektif güçlerimizden yararlanıyoruz. Her yıl binlerce Marsh çalışanı, daha dayanıklı topluluklar oluşturmak için iş becerilerini kullanıyor. Marsh McLennan kuruluşu genelinde, iş arkadaşlarımızın risk altındaki toplulukları desteklemelerini sağlamak için mentörlük ve afet dayanıklılığı alanlarında kar amacı gütmeyen kuruluşlarla ortaklıklar kurduk. Bu ortaklıklar, Marsh'ın dünya genelinde değer katmanın yeni yollarını keşfetmesini de sağlıyor.

Kâr Amacı Gütmeyen Küresel Ortaklar:
  • Cherie Blair Foundation for Women: İş arkadaşlarımız, kadınların gelişmekte olan ve yükselen ekonomilerde başarılı iş sahipleri olmaları için ihtiyaç duydukları beceriler, teknoloji, ağlar ve finansal hizmetlere erişim sağlayan Mentoring Women in Business Programında mentör olarak hizmet ediyor.
  • Genç Başarı (JA): İş arkadaşlarımız, öğrencileri iş gücünün hazır olması, girişimcilik ve finansal okuryazarlık hakkında eğiterek gençleri küresel bir ekonomide başarılı olmaya hazırlama ve ilham verme fırsatına sahiptir.
  • Missing Maps: Mapathonlar, uydu görüntülerini izleyerek savunmasız toplulukları resmi haritalara koymak için iş arkadaşlarını bir araya getiriyor. İnsani yardım grupları, bu bölgelerdeki afetlere ve krizlere daha iyi yanıt vermek için bu haritaları kullanır.

Fark yaratmak için çalışma arkadaşlarımızı destekliyoruz

Toplumsal çabalarımızı, imza niteliğindeki sosyal etki programımız Marsh Cares aracılığıyla yoğunlaştırıyoruz. İş arkadaşlarımıza yıl boyunca gönüllülük girişimlerine erişim sağlıyor ve değişime öncülük edebilmeleri ve topluluklarımızı destekleyebilmeleri için iş arkadaşlarımızı bilgi, araç ve kaynaklarla donatıyoruz. İster birkaç saat harcasınlar, ister uzun süreli etkileşimler için taahhütte bulunsunlar, gönüllülerimiz kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve topluluklar için mümkün olanı değiştirmeye yardımcı olur.

Gönüllülerimiz işbaşında