Skip to main content

Leidinggeven aan de verandering die we willen zien

Wij respecteren elke Marsh collega als individu en geloven dat verscheidenheid van ideeën, opvattingen en vaardigheden bijdraagt aan het verbeteren van de diensten die wij aan onze klanten verlenen.

Bij Marsh vinden we het essentieel om diversiteit en integratie te verankeren in onze dagelijkse bedrijfsvoering, door het creëren van één missie, één visie en één doel voor de hele organisatie. Respect voor elke collega als individu is een diepgewortelde waarde bij Marsh. Onze mensen vormen de kracht van ons bedrijf.

Diversiteit aan ideeën, meningen en vaardigheden onderscheiden Marsh en helpen ons bij het verbeteren van de dienstverlening die wij leveren aan onze klanten.

Wij hebben bewust gekozen voor “inclusief” als één van onze kernwaarden, omdat wij geloven dat het openstaan voor verschillende ideeën, ervaringen en achtergronden goed is voor onze collega's, goed is voor onze klanten en goed is voor ons als bedrijf.

Wij streven naar het bevorderen van een inclusieve cultuur die talent van wereldklasse ondersteunt en een werkomgeving van wederzijds respect onderschrijft: één waarbij alle collega’s weten dat ze de mogelijkheid hebben om bij te dragen, te groeien en te slagen.

Onder leiding van John Doyle, President en Algemeen Directeur van Marsh, helpt de wereldwijde adviesraad op het gebied diversiteit en integratie met een verhoogde en voortdurende aandacht voor diversiteit binnen de Marsh organisatie, functies en regio's. De adviesraad stelt wereldwijde criteria vast en werkt samen met onze lokale kantoren om hen te helpen met de ontwikkeling van specifieke initiatieven, met het rapporteren van resultaten en, uiteindelijk, met het behalen van de gestelde doelen.

In samenwerking met de directieleden binnen Marsh werkt de adviesraad aan het bereiken van doelen met betrekking tot diversiteit en integratie door:

  • initiatieven op het gebied van diversiteit en integratie binnen de organisatie te bevorderen;
  • op te treden als uitvoerend sponsor en als lid van de belangengroepen binnen Marsh;
  • op te treden als klankbord en als voorvechter van nieuwe diversiteits- en integratie-initiatieven wereldwijd;
  • budgetaanbevelingen voor diversiteits- en integratie-initiatieven te ondersteunen;
  • als woordvoerder op te treden voor diversiteits- en integratie-inspanningen, zowel intern alsook extern op conferenties, en dergelijke;
  • voortdurende open communicatie over diversiteit binnen Marsh te garanderen;
  • belangengroepen te ondersteunen door bijeenkomsten bij te wonen en/of de activiteiten van de groepen te promoten.

Wereldwijd omvatten de focusgebieden van de adviesraad tevens:

  • leiderschap en verantwoording;
  • werving, ontwikkeling en behoud van talent.

Werken bij Marsh

Geïnteresseerd in een carrière bij Marsh of een van de Marsh & McLennan-bedrijven?