Skip to main content

Madencilik

Madencilik projelerinin yaşam döngülerinin karmaşıklığı, riski yönetmek için geleneksel yolların ötesine geçen bir anlayış gerektirir. 300 özel küresel uzmanımız, proje esnekliğini artıran sağlam, uygun maliyetli risk yönetimi ve risk aktarım programları sunar.

Küresel madencilik sektörü emtia fiyat dalgalanması, uzaktan operasyonlar ve genişletilmiş tedarik zincirleri, COVID-19 etkileri, maliyet yönetimi, finansmana erişim ve sosyal, ekonomik ve çevresel bağlılığın yanı sıra ev sahibi topluluklarla ve düzenleyicilerle olan ilişkiler konusunda artan beklentiler gibi birçok zorlukla karşı karşıyadır. Bu arada yatırımcılar, yüksek sermaye gerektiren varlık ve projelerden uygun getirileri elde etmek için operasyonel özen ve sermaye disiplini talep eder.

Marsh'ın madencilik ve mineral uzmanları, küçük ve büyük ölçekli şirketlerin, küçük çaplı madencilik çalışmaları ve madenlerin kapatılması gibi tüm madencilik yaşam döngüsü boyunca riskleri önlemelerine, yönetmelerine ve aktarmalarına yardımcı olur.

Sektörle ilgili derinlemesine bilgi ve kapsamlı danışmanlık olanakları ile projelerinizin ve faaliyet gösterdiğiniz ortamların değişen risk profilini öngörerek ve proaktif bir şekilde ele alarak madencileri, yüklenicileri, borsa simsarlarını ve madencilik yatırımcılarını destekliyoruz.

300

 Madencilik uzman

20

Madencilik odaklı 20 ofis

750

Pazara yerleştirilen yaklaşık 750 milyon dolar madencilik primi

Küresel SSS

Sigorta programları yaşam döngüsünün aşamaları ve işletmenin faaliyetleri boyunca değişiklik gösterir. Bununla birlikte genellikle şunları içerirler:

 • Maddi hasar ve iş kesintisi
 • Yükleniciler için tüm riskler ve başlangıç gecikmesi
 • Üçüncü taraf sorumluluğu
 • Yöneticiler ve yetkililerin sorumluluğu
 • Denizcilik kargosu ve stok hacmi
 • İşçilerin tazminatı
 • Güvenlik odaklı riskler (ör. siyasi riskler ve siyasi şiddet, terör ve sabotaj, insan kaçırma, fidye ve gasp)
 • Siber
 • Kişisel kaza ve hayat güvencesi

Artan değişkenlik karşısında organizasyonel esneklik giderek daha önemli hale gelmektedir. Risk yönetimi çözümleri size aşağıdakilerle ilgili içgörüler sunabilir:

 • İnceleme: Şirketinizin uyguladığı stratejileri, prosedürleri ve önlemleri proje ve kurumsal risk açısından analiz etme, modelleme ve değerlendirme.
 • Yeniden yapılandırma: Risk aktarım programı tasarımı da dahil olmak üzere riski tanımlamak ve azaltmak için yeni stratejiler tasarlama.
 • Eyleme geçme: Kayıp ya da şirketinizin iflası durumunda şirketinizi destekleyecek belirli hizmetler.
 • Kurtarma: Bir olay veya kaybın ardından meydana gelen sonuçları yönetme ve şirketinizin mümkün olan en kısa sürede işe geri dönebilmesini sağlama.