Skip to main content

Riscul de mediu

Protecția și conservarea mediului au devenit priorități  pentru societate, guvern și organizații. Având în vedere supravegherea legislativă și cerințele de responsabilitate socială, este obligatoriu pentru companii să identifice și să gestioneze riscurile de mediu. Specialiștii Marsh, cu expertiză în domeniu, vă pot ajuta să rezolvați aceste probleme complexe.

Atunci când se pune problema administrării mediului, companiile se confruntă astăzi cu mai multe presiuni decât oricând din partea agenţiilor de reglementare, a investitorilor, a părţilor interesate din mediul de afaceri şi a publicului larg.

Amploarea riscurilor de mediu legate de activitatea corporatistă este mare. Se solicită corporaţiilor să evite nu numai impactul asupra mediului determinat de derularea operaţiunilor lor, ci şi să gestioneze problemele emergente, cum ar fi noii contaminanţi, modificările reglementărilor, răspunderea pentru produs şi un mediu în schimbare, incluzând evenimente meteorologice mai frecvente şi mai intense.

Pentru a face lucrurile mai complicate, companiile multinaţionale au responsabilitatea de a adera la o gamă largă de reglementări la nivel global. Politicile de mediu pot varia semnificativ de la o ţară la alta, făcând din aplicarea lor un mare punct sensibil. Acest lucru este adevărat mai ales în regiunile unde responsabilitatea pentru daune produse mediului tinde să fie foarte mare, inclusiv în Uniunea Europeană. Accidentele sau greşelile din timpul supravegherii pot avea consecinţe devastatoare asupra angajaţilor şi comunităţilor, imaginii publice şi profitului unei companii.

Specialiştii în riscuri de mediu de la Marsh - cu experienţă în inginerie, consultanţă, asigurări, şi gestionare a riscului – pot ajuta compania dumneavoastră să înţeleagă riscul pe care îl implică peisajul complex al reglementărilor din domeniul mediului şi impactul acestora asupra aşteptărilor părţilor interesate. De asemenea, vă putem ajuta să puneţi în aplicare soluţii adecvate de gestionare a riscurilor, astfel încât să puteţi rămâne concentraţi pe atingerea obiectivelor dumneavoastră de afaceri.

Întrebări frecvente globale

Multe companii depun eforturi susţinute pentru combaterea şi atenuarea riscurilor de mediu. O provocare specială cu care se confruntă multe companii multinaţionale este cea a supravegherii. Deşi poate fi relativ uşor să aveţi la dispoziţie mijloace de control şi standarde de mediu stabilite, este adesea dificil să menţineţi o supraveghere strictă a tuturor locaţiilor pentru a vă asigura că politicile sunt respectate de angajaţii şi contractorii locali şi regionali în concordanţă cu cerinţele locale şi regionale.

De asemenea, anumite expuneri pot fi dificil de prezis, în special accidentele industriale cu impact asupra mediului, care pot varia de la explozii şi scurgeri de substanţe chimice la deversări de petrol şi altele. Din păcate, aceste situaţii pot apărea chiar dacă există un plan complex de prevenire şi atenuare a riscurilor. De exemplu, un eveniment climatic grav sau un cutremur pot avaria o fabrică, care dispunea de o metodă de gestionare a riscurilor, conducând la deversări chimice sau explozie. În aceste circumstanţe, este în interesul unei companii să existe un plan de răspuns de urgenţă bine alcătuit şi sprijinul unor consilieri de încredere în domeniul riscurilor de mediu.

Ca în cazul majorităţii riscurilor, prevenţia este cheia gestionării riscurilor de afaceri care implică mediul. Este important să detectaţi şi să abordaţi expunerile la risc din compania dumneavoastră, cu ajutorul părţilor interesate interne şi externe, precum şi al unor consilieri de încredere la nivel global, în domeniul riscurilor de mediu.

Deşi părţile interesate în compania dumneavoastră pot avea o înţelegere profundă a riscurilor de mediu specifice practicii dumneavoastră de afaceri, consilierii externi de risc pot avea cunoştinţe suplimentare despre industrie şi perspective valoroase privind strategiile de prevenire şi atenuare a riscurilor. Atunci când este vorba de întocmirea unui plan cuprinzător de gestionare a riscurilor de mediu, este adesea necesară o abordare de echipă.

Deoarece situaţiile de mediu care produc daune pot apărea adesea brusc, este, de asemenea o idee bună să aveţi o strategie complexă de gestionare a crizelor. Consultanţii în domeniul riscurilor de mediu vă pot ajuta şi în acest sens, colaborând cu conducerea companiei dumneavoastră şi cu echipa de relaţii publice sau echipa juridică, după cum este necesar.

Un audit al analizei riscului de mediu şi al politicii de gestionare a riscului de mediu încearcă să compare impactul, sau potenţialul impact, al anumitor activităţi asupra mediului, în comparaţie cu standardele existente. Scopul acestuia este de a identifica şi a înţelege riscurile existente pe care le creează operaţiunile normale de afaceri - pe baza colectării de date obiective - pentru a vă ajuta să fiţi mai bine informaţi la luarea deciziilor de cumpărare de asigurări. Aceste informaţii pot de asemenea să ajute conducerea companiei dumneavoastră să evalueze riscurile viitoare bazate pe expunerile existente.

Analizele riscurilor de mediu şi auditul politicilor au devenit mai populare în ultimii ani, deoarece companiile sunt menţinute la standarde mai ridicate de responsabilitate şi administrare a mediului. Informaţiile obţinute din acestea pot fi folosite ca un instrument valoros de management, creând un drum de documentare. De asemenea, pot ajuta clienţii şi autorităţile de reglementare din industrie să aprecieze disponibilitatea companiei dumneavoastră de a-şi asuma un rol activ în monitorizarea practicilor de mediu, care pot promova încrederea şi pot ajuta la alinierea misiunii companiei dumneavoastră la opinia publică.

Astfel, un audit al analizei riscului de mediu şi al politicii de gestionare a riscului de mediu vă poate ajuta să vă maximizaţi recuperarea în cazul unei cereri de despăgubire.

Our people