Skip to main content

Selskabsforvaltning

Vores vigtigste værdier hos Marsh er at handle med integritet og at fastholde vores aktionærers tillid.

De oplysninger, der fremgår af Marsh’ offentlige hjemmeside, er baseret på kilder, som vi anser for pålidelige og skal udelukkende forstås som at være risikostyrings- og forsikringsoplysninger. Oplysningerne er ikke beregnet til at være rådgivning for så vidt angår konkrete situationer og kan ikke påberåbes som sådan.

Udsagn om juridiske, skattemæssige eller regnskabsmæssige forhold skal forstås som generelle bemærkninger, udelukkende baseret på vores erfaringer som forsikringsmæglere og forsikringsrådgivere, og kan ikke påberåbes som juridisk, skattemæssig eller regnskabsmæssig rådgivning, som vi ikke har tilladelse til at levere.

Årsrapporter & årsmøder

Globale økonomiske resultater offentliggøres på vores moderselskabs hjemmeside, Marsh & McLennan Companies. Du kan finde en oversigt over de seneste nyheder, økonomiske resultater, ejer- og aktieoplysninger, årsrapporter og møder på siden investors.

Virksomhedsinformation

Marsh er et helejet datterselskab af Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC), en global professionel servicevirksomhed, der tilbyder kunder rådgivning og løsninger inden for områderne; risiko, strategi og Human Resources. Marsh & McLennan Companies omfatter også de globale ledere Guy CarpenterMercer & Oliver Wyman.

I Danmark er vores virksomhed registreret som juridisk person under navnet Marsh A/S under CVR-nr. 87377016. Marsh A/S er under tilsyn af Finanstilsynet. For mere information besøg venligst Finanstilsynets hjemmeside.

Håndtering af klager

Vi stræber konstant efter at give vores kunder fremragende service, og deres synspunkter er altid velkomne. Vi er forpligtede til at behandle alle klager på effektiv og retfærdigt vis.

Klager kan ske skriftligt eller telefonisk. Klager skal i første instans sendes til din sædvanlige Marsh kontakt. Alternativt kan klagen sendes til:

Direktionen

Marsh A/S
Tromsøgade 2, 1
2100 København
+45 45 95 95 95

Send en e-mail

Vores procedure for indgivelse af klager beskriver den proces vi følger, hvis du skulle have grund til at klage. Denne procedure følger krav og vejledning fremsat af vores myndigheder (FCA).

Terms of Engagement

De generelle betingelser, hvorunder Marsh tilbyder ydelser, er i Danmark defineret i individuelle samarbejdsaftaler.

Bemærk venligst, at de betingelser, der gælder for dig kan variere afhængig af det land, du driver forretning i, og de ydelser, der tilbydes til dig. Kontakt os eller din lokale Marsh repræsentant, hvis du ønsker at modtage en kopi af de betingelser, der er relevante for dig.