Skip to main content

Digital rapport

Global Insurance Market Index

Marsh Global Insurance Market Index er et indeks over globale og regionale forsikringsrater, hvor verdens største forsikringsmarkeder er repræsenteret. 

4%

Global commercial insurance prices rose by 4% in the first quarter of 2023.

22%

The pace of rate increases slowed for the eighth consecutive quarter; global composite increases peaked at 22% in the fourth quarter of 2020.

Q1 2024

Globale forsikringsmarkeder: Forsikringsrater fortsætter med at stabilisere sig

Ifølge Marshs Global Insurance Market Index er de globale kommercielle forsikringsrater steget med 1 % i første kvartal 2024, hvilket er en reduktion i sammenlignet med de 2 % i det foregående kvartal. Der blev registreret et generelt fald i samlede forsikringsrater i det fleste regioner, hvilket er en trend, der har udviklet sig over de sidste tre år.

Global Insurance Market Index første kvartal, 2024

Globale samlede forsikringsrater – Q1 2024

Key highlights

Regionally, composite pricing increases for the fourth quarter were as follows:

4%

United States

3%

United Kingdom

5%

Continental Europe

8%

Latin America and the Caribbean

1%

Asia

7%

Pacific

*Bemærk: Alle henvisninger til rater og ændringer i forsikringsrater i denne rapport er gennemsnit, medmindre andet er angivet. Af hensyn til rapporteringen har vi afrundet alle procenter vedrørende forsikringsrater til nærmeste hele tal.

Globale samlede forsikringsrater - regioner

Globale samlede forsikringsrater – Q1 2024 

  • Property-forsikringsrater steg med 3 % globalt og 5 % i Europa.
  • Lig med foregående kvartal steg ansvarsforsikringsrater med 3 %. Globalt set var forsikringsselskaber fortsat bekymrede over social inflation, især i forbindelse med store juryafgørelser i de amerikanske retssale.
  • De finansielle og professionelle forsikringsrater faldt med 7 %, hvilket kan tilskrives et fald i forsikringsrater i alle regioner. Amerikanske eksponeringer, såsom amerikanske børsnoterede selskaber til direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring (D&O), var igen i fokus hos forsikringsselskaberne.
  • Cyberforsikringsrater faldt med 6 % globalt og der blev registreret fald i alle regioner. Forsikringsselskaber har fortsat fokus på forbedringer af cybersikkerhed og -kontroller.

 

Det danske forsikringsmarked

  • Forsikringsmarkedet i Danmark og de øvrige nordiske lande har oplevet moderate eller ingen prisstigninger og et stabilt marked for de fleste forsikringer.
  • Der er fortsat pres på property-forsikringer, både på pris men i særdeleshed også på kapacitet. De fleste forsikringsselskaber reducerer deres eksponering, hvilket gør dem mere selektive i deres indtegning af forretning. Alle deres kunder bliver ramt. Kunder i mindre attraktive industrier og kunder, der ikke har en dedikeret risikostyring, bliver hårdest ramt. Derudover er det blevet særdeles vanskeligt at købe konkurrencedygtig kapacitet til afdækning af naturkatastrofeeksponeringer.
  • Markedet for ansvarsforsikringer har generelt stabiliseret sig. En del markeder ønsker at erobre markedsandele, hvorfor det er muligt at forny fladt eller med svagt faldende rater. Fornyelsesraterne ligger i spændet -5 % til 5 %. Der er fortsat stort fokus på USA-risici. Kunder med risiko i USA kan forvente ratestigninger på grund af bekymring for social inflation i USA som også giver sig udslag i ekstremt store erstatningskrav, særligt for motoransvar og produktansvar.
  • Præmieniveauet for primær-dækninger har stabiliseret sig for direktion- og bestyrelsesansvarsforsikringer (D&O) og vi ser en svag tendens til fald, mens excess-præmier fortsat falder med op til 15 %.  ESG er fortsat et fokusområde for forsikringsselskaber, ligesom disse har behov for flere oplysninger på grund af interne sanktionstjek.

Key highlights

Globally, pricing for the four major product lines were:

+10%

Property insurance

+3%

Casualty insurance

-5%

Financial and professional lines insurance

-11%

Cyber insurance