Skip to main content

İletişim

İletişim hizmetleri sektörü, küresel talepleri karşılamak için yeni teknolojiler uygulamasından dolayı eşi benzeri görülmemiş bir büyüme yaşıyor. Güçlü analizlerimiz, stratejik pazar bilgileriyle bir araya gelerek iletişim hizmetleri kuruluşlarının ortaya çıkan riskleri ve zorlukları belirlemelerine ve etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

Küresel iletişim hizmetleri sektörü, işletmeler genelinde 5G ağlarının, otomasyonun ve yapay zekanın uygulanmasıyla hızla büyümekte ve gelişmektedir. İletişim hizmetleri şirketleri aynı zamanda tüketicilerin dikkatini çekmek için rekabet ederken, artan rekabet ve düzenleyici kurum baskılarıyla da karşı karşıya kalır. Yeni teknoloji uygulamaları ve genişlemeleri şirketleri güvenlik açıklarına karşı daha savunmasız hale getirdiğinden, siber güvenlik de bir diğer önemli endişe kaynağıdır.

Bu önemli değişiklik beraberinde büyük bir risk artışı getirir. Şirketinizin hızla adapte olabildiğinden ve sürekli büyümeyi ve iş sürdürülebilirliğini sağlamak için uygun konumda olduğundan emin olmalısınız.

Küresel İletişim Hizmetleri Uygulamamız, şirketinizin riskinizi daha etkili bir şekilde belirlemesine, ölçmesine ve yönetmesine yardımcı olabilir. Küresel risk danışmanları ve sigorta uzmanlarından oluşan özel ekibimiz, köklü sektör deneyimine sahiptir ve en karmaşık risk yönetimi senaryolarında bile size rehberlik edebilir.

Küresel SSS

İletişim hizmetleri sektörü; başlıca internet servis sağlayıcıları, kablosuz sağlayıcılar, geniş bant şirketleri, kablo şirketleri ve daha fazlası dahil olmak üzere çok çeşitli teknoloji modalitesi şirketini içerir.

Sosyal medya platformları büyümeye ve hizmet portföylerini diğer sağlayıcılarla birleştirmeye devam ettikçe iletişim hizmetleri sektörü ve iletişim teknolojisi arasındaki geçiş düzeyi giderek artmaktadır.

Siber güvenlik, iş kesintileri ve iklim değişikliği, günümüzde iletişim hizmetleri sektörünün karşı karşıya olduğu başlıca risklerden bazılarıdır.

Teknolojik uygulama ve yaygın kullanım hızı, kullanıcıların bilgilerini ve kullandıkları ağları güvenli ve kesintilere karşı dayanıklı tutmayı amaçlayan güvenlik önlemlerinin hızını büyük ölçüde geride bıraktığından, siber güvenlik riskleri son yıllarda önemli ölçüde artmıştır. Hayatımız giderek daha fazla teknolojiyle iç içe olduğundan siber dayanıklılık, iletişim hizmetleri şirketleri için risk azaltma çalışmalarının ana odak noktası olacaktır.

İletişim hizmetleri şirketleri bunların yanı sıra kendilerini doğal afetler, enerji ve diğer altyapı arızaları ve teknoloji arızalarından kaynaklanan hizmet kesintilerine karşı daha savunmasız bulmaktadır. Kesintinin nedeni ne olursa olsun, iletişim hizmetleri şirketleri ve bağlı oldukları tedarikçiler, sözleşme yükümlülükleri ve itibar riskleriyle karşı karşıya kalabilirler.

Bununla ilgili olarak iklim değişikliği riski söz konusudur. İletim ekipmanını tehlikeye atabilecek birçok orman yangını, sel, tropikal fırtına ve kış fırtınalarının sıklığı ve yoğunluğundaki artış, bunlarla mücadele edilmesi gereken onarım maliyetlerinin artabileceği ve aynı zamanda hayati altyapının dayanıklılığını artırmak için daha fazla yatırım yapılması gerekeceği anlamına gelir.

İletişim hizmetleri şirketlerinin teklifleri büyümeye ve genişlemeye devam ettikçe çeşitli sigorta teminatlarına yönelik ihtiyaçları da artar. Yönetilmesi gereken riskler; çalışanları, faaliyetleri ve gayrimenkulleri (şirket ofisleri, veri merkezleri, iletim kuleleri veya uydular vb.) doğal tehlikelerden, siber saldırılardan ve diğer kesintilerden korumaktan, mesleki görevlerdeki hatalardan kaynaklanan riskleri azaltmaya kadar uzanmaktadır.

Bir iletişim hizmetleri şirketinin tam hizmet portföyünün ve varlıklarının konumuna bağlı olarak sigorta teminatı; gayrimenkul ve iş kesintisi, ticari araç sigortası, hatalar ve eksiklikler (E&O), yöneticiler ve vekiller ve siber hizmetleri içerebilir.

Bu sektörün sürekli gelişen yapısının bir sonucu olarak, uygun sigorta teminatı da dahil olmak üzere risk yönetimi stratejileri zaman içinde farklılık gösterebilir. Yanınızda Marsh gibi güvenilir bir danışmanın olması, dinamik risk ortamında seyrinizi sürdürmenize yardımcı olabilir.