Skip to main content

Risici

Pandemi

COVID-19 har demonstreret hvor store konsekvenser en pandemi kan medføre både menneskeligt og økonomisk. Det var en uventet krise, der påvirkede næsten alle forretningsaktiviteter verden over. Med nye erfaringer i rygsækken går mennesker, organisationer og virksomheder nu fremtiden i møde.

Håndtering af pandemi-relaterede skader og tab kan dog være en kompleks opgave. Det er vigtigt at overveje din organisations unikke risikoeksponering og forberede på tab af omsætning. En kontinuitetsplan for driftstab og en forståelse af din forsikringsdækning kan være afgørende for din organisations stabilitet.

Our expertise

*Video kun tilgængelig på engelsk