Skip to main content

RIADENIE

Zásady dobrej správy a riadenia spoločnosti v súlade s integritou a udržujúce dôveru podielnikov sú naše najdôležitejšie hodnoty a zásady v Marsh.

Informácie obsiahnuté na verejnej stránke spoločnosti Marsh vychádzajú zo zdrojov, ktoré považujeme za spoľahlivé a mali by sa považovať za informácie o všeobecnom riadení rizík a poisťovníctve. Informácie nie sú určené na použitie ako príručka pri konkrétnej situácii a nie je možné sa na ne v tomto zmysle spoľahnúť.

Vyhlásenia týkajúce sa právnych, daňových alebo účtovných záležitostí by sa mali považovať za všeobecné pozorovania na základe našich skúseností ako sprostredkovateľov poistenia a poradcov pre riadenie rizík a nie je možné sa na ne spoliehať ako na právnych, daňových či účtovných poradcov, na čo nemáme oprávnenie.

Každoročné správy a stretnutia

Globálne výsledky nášho finančného výkonu sú zverejnené na stránke našej materskej spoločnosti Marsh & McLennan Companies. Prehľad najnovších noviniek, finančných výsledkov, informácií o podielnikoch a o burze, každoročné správy a stretnutia nájdete na strane s investormi.

Informácie o spoločnosti

Spoločnosť Marsh je pobočkou plne ovládanou spoločnosťou Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC), ktorá ako poskytovateľ globálnych služieb klientom ponúka poradenstvo a riešenia v oblastiach rizík, stratégií a ľudí. Marsh & McLennan Companies zahŕňa aj globálnych lídrov, Guy CarpenterMercer, a Oliver Wyman.

V je naša spoločnosť zaregistrovaná v obchodnej komore ako s registračným číslom . Ďalšie informácie nájdete na stránke obchodnej komory.

Spoločnosť je okrem toho schválená a podlieha nariadeniam orgánu finančnej správy. Naše registračné číslo je . Ďalšie informácie nájdete na stránke orgánu finančnej správy.

Riešenie sťažností

Neustále sa snažíme našim zákazníkom poskytovať vynikajúce služby a vždy nás zaujíma ich názor. Zaväzujeme sa všetky sťažnosti riešiť účinne, efektívne a spravodlivo.

Sťažnosť je možné podať písomne, telefonicky alebo osobne. Sťažnosti je potrebné smerovať na vašu primárnu kontaktnú osobu v spoločnosti Marsh. Alternatívne môžete sťažnosť zaslať na adresu:

MARSH EUROPE - organizačná zložka Slovensko
Laurinská 3
811 01 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 00421 2 5920 5411
Poslať email

Ak ste nespokojní s riešením vašej sťažnosti, máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na:

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 00421 2 5787 1111
info@nbs.sk

Naše postupy pri riešení sťažností definujú, ako budeme postupovať, keby ste mali dôvod sa sťažovať. Tieto postupy dodržiavajú požiadavky a usmernenia regulačného úradu.

Pracovné podmienky

Všeobecné podmienky, podľa ktorých spoločnosť Marsh poskytuje svoje služby, sú definované v pracovných podmienkach a občas aj v dohode o úrovni poskytovania personalizovaných služieb. Klient dostane kópiu týchto dokumentov predtým, ako so spoločnosťou Marsh uzavrie zmluvu.

Pamätajte, že pre vás môžu platiť odlišné podmienky v závislosti na krajine, v ktorej podnikáte, a podľa služieb, ktoré vám ponúkame. Ak potrebujete ďalšiu kópiu podmienok, ktoré sa vzťahujú na vašu situáciu, kontaktujte nás alebo vášho miestneho zástupcu spoločnosti Marsh.