Skip to main content

Klientske a trhové technológie

Dnešné prostredie plné dynamických rizík a toky údajov si vyžadujú, aby ste si udržiavali náskok pred vystavením sa riziku a obchodnými výzvami, a to vďaka využiteľným poznatkom, ktoré sú podkladom pre rozhodovanie. Inovačné technológie a digitálne riešenia spoločnosti Marsh vychádzajú zo 150 rokov skúseností a oddaného nasadenia v danej oblasti, vďaka čomu prevratne menia váš spôsob spravovania rizík.

Celosvetový obchod sa rýchlo vyvíja, čo znamená, že s ním aj vaše riziká. S prihliadnutím na pandémie, prírodné katastrofy, kybernetické útoky, bezpečnosť na pracovisku, riziko poškodenia dobrého mena a ďalšie riziká, môže byť správne riešenie zrýchľujúcich sa a často vzájomne závislých rizík a potreba včasných informácií a poznatkov, ktoré sú vyvážené vzhľadom na vaše celkové náklady na stratégiu v oblasti rizík, veľmi zložitou výzvou.

Spoločnosť Marsh je tu pre vás, aby vám pomohla udržať si náskok pred vašimi rizikami, a to prevratnou zmenou vášho spôsobu ich spravovania. Prostredníctvom inovačných technológií a relevantných dôveryhodných údajov poskytujeme hlbšiu analýzu a využiteľné poznatky, čím šetríte drahocenný čas a zdroje. A to všetko poskytujeme prostredníctvom bezproblémových online funkcií, ktoré sa dajú jednoducho používať a pochopiť, pričom vám umožňujú prístup k potenciálu spoločnosti Marsh kedykoľvek a kdekoľvek.

Naše pokrokové digitálne riešenia, ako sú napríklad LINQ, Blue[i] a Bluestream, zjednodušujú spôsob prístupu k vášmu portfóliu rizík a jeho spravovania, pričom poskytujú nové spôsoby interakcie s údajmi, ktoré potrebujete na spoľahlivé rozhodovanie, a uľahčujú poskytovanie poisťovacích riešení pre vašich zamestnancov, zákazníkov a dodávateľov.

Keďže sa budúcnosť rizika neustále mení, vedzte, že ste pripravení postaviť sa jej v spolupráci so spoločnosťou Marsh, pretože spoločnými silami dokážeme nanovo vymedziť, čo je možné.

Globálne časté otázky

Na spravovanie čoraz zložitejšieho rizikového prostredia potrebujete bezproblémové online funkcie, ktoré sa dajú jednoducho používať a pochopiť.

Prevedieme vás účinnými stratégiami na ochranu vašej organizácie, pričom získate schopnosť:

  • Okamžite sa pripojiť k údajom a správam a spojiť sa s našimi odborníkmi, aby ste mohli rovnako rýchlo reagovať na príležitosti.
  • Jednoducho zhromaždiť potrebné informácie a následne ich zdieľať s najdôležitejšími vedúcimi pracovníkmi spoločnosti a hlavnými zainterestovanými stranami.
  • Personalizovať a prispôsobiť si informácie, ktoré vidíte, a spôsob vašej práce.

Vďaka spoločnosti Marsh máte zdroje a talent dôverného radcu na dosah ruky. Použitím údajov a poznatkov, ktoré získate spoluprácou s naším tímom, sa dostanete do pozície, ktorá vám umožní prehĺbiť komunikáciu so svojím tímom a vytvoriť efektívnejšie stratégie riadenia rizík.

Pri rozhodovaní o riziku na základe údajov by ste si mali byť istí, že informácie, na ktoré a spoliehate, sú relevantné.

So spoločnosťou Marsh môžete získať hlbšiu analýzu a vytvoriť využiteľné poznatky z dôveryhodných zdrojov, ktoré vám umožnia:

  • Získavať relevantné a aktuálne informácie pomocou špičkových globálnych údajov s pravidelne aktualizovanými vstupmi.
  • Prijímať monitorovanie, podávanie správ a merania v reálnom čase, aby ste mohli robiť rozhodnutia na základe najnovších informácií.
  • Zisťovať trendy, ktoré vám môžu pomôcť vylepšiť vaše programy a pripraviť sa na budúcnosť.
  • Napomôžte „ohnutiu krivky rizika“ a optimalizujte svoje stratégie a programy riadenia rizík.

Vyzbrojení spoľahlivými údajmi dokážete pokrývať potreby súčasnosti a pripraviť sa na požiadavky zajtrajška tak, že sa každé vaše rozhodnutie bude opierať o široké a hlboké skúsenosti a potenciál spoločnosti Marsh.

Keď má čas zásadný význam, vaše podnikanie si nemôže dovoliť zastaviť.

So spoločnosťou Marsh máte na jednom mieste vždy k dispozícii prístup ku všetkým svojim potrebám v oblasti poistenia a riadenia rizík. Lepšie pripravte svoje podnikanie na potenciálne prerušenie, a to:

  • Elimináciou manuálneho postupu a administratívnej práce spojenej so spätnou komunikáciou, ktoré sa podieľajú na tradičných procesoch zhromažďovania informácií o poistení.
  • Objavovaním ďalších možností výnosov prostredníctvom ponúk poistenia a záruk.
  • Využitím podrobných informácií o svojom komplexnom poistnom programe a poznatkoch z odvetvia pre dosiahnutie rozhodnutí o rizikách na základe lepšej informovanosti.

Vďaka prístupu typu „všetko v jednom“ k našim popredným platformám a riešeniam na riadenie rizík môžete tráviť viac času podnikaním a menej času pátraním po nesúrodých údajov a neúplných informáciách vo chvíľach, keď sú najdôležitejšie rýchle rozhodnutia.