Skip to main content

Zábava

V době měnících se návyků a možností, jak sledovat média, nabízí společnost Marsh důležité rady a informace o strategiích řízení rizik, které mají pomoci pořadatelům a organizacím ze zábavního odvětví podnikat odvážné kroky s minimalizací a omezením rizik.

Pandemie nemoci COVID-19 změnila způsob, jakým lidé přistupují k zábavě a kulturním událostem. Koncerty, kina, divadla a festivaly se rušily a zavíraly, zatímco streamovací služby raketově rostly. Produkce znovu ožívá a vrací se tradiční formy zábavy, spotřebitelé ale mohou dále kombinovat zábavu z domova i akce naživo. Mediální a zábavní společnosti zjišťují nové způsoby, jak oslovit spotřebitele bez ohledu na to, kde se nacházejí, a znovu dosáhnout rekordních zisků.

Rostoucí tlak na pravidelné dodávání obsahu na globální i místní úrovni znamená, že související rizika jsou potenciálně vysoká. Ať už jde o nehody v místě konání, zrušení účasti ze strany vystupujících umělců nebo náhlé katastrofy způsobené přírodou nebo lidským faktorem, neočekávané komplikace, jako je pandemie onemocnění COVID-19, mohou mít devastující dopad na hospodářské výsledky organizací, pokud nejsou započítány v komplexních plánech na nouzové situace.

Specialisté společnosti Marsh na zábavní průmysl spolupracují s majiteli, organizátory a zainteresovanými osobami významných světových pořadatelských subjektů, produkčních společností a mediálních organizací. Naše zkušenosti s tvorbou pojištění pro zábavní průmysl a plánů na zmírnění rizik pro tyto klienty mohou vaší organizaci pomoci získat nezbytnou finanční flexibilitu a ochranu proti bezpočtu neočekávaných událostí.

Obecné časté dotazy

Zábava je nesmírně rozmanitý sektor, spektrum rizik s ním spojených je proto logicky podobně široké a komplexní.

Například při filmové produkci může dojít ke zpoždění, která si vyžádají přetáčky a mohou i jinak způsobit peněžní ztrátu účinkujícím, technickému týmu i těm, kdo snímek financují. Naproti tomu zpravodajství nebo periodika mohou nevědomky přinést nepravdivé informace a stát se tak terčem žaloby pro urážku na cti.

V sektoru živých akcí se pak mohou náklady a závazky nahromadit v důsledku nehod mezi diváky, vystupujícími, sponzory, na samotném místě pořádání (např. nepřízeň počasí), ve stavbách nebo vozidlech využívaných na akci apod. Dalšími neobvyklými, ale nikoli bezprecedentními riziky jsou úmrtí zvířat, ručení za koně, situace, kdy vystupující nedorazí na místo, politická rizika, nebo dokonce únos či terorismus.

Specifika pojištění pro zábavní průmysl závisí na organizaci, která má o pojištění zájem, a na smluvních podmínkách nabízených pojišťovateli. Většina balíčků se nicméně zaměřuje na majetek, úrazy, odškodné pro pracovníky a pojištění odpovědnosti za škodu, které kryje osoby, majetek a místa zapojená do zábavy.

Cestovní pojištění je další běžnou složkou pojištění v zábavním průmyslu, vzhledem k tomu, jak často musí herci, hudebníci a další vystupující cestovat po celém světě za účelem uplatnění svého povolání. Další krytí týkající se rizik specifických pro konkrétní provozy nebo akce je možné přidat k pojistkám jako dodatek pro jednotlivé případy.

Pojištění pracovníků v zábavním odvětví je určené umělcům, nikoli organizacím, které je zaměstnávají nebo uzavírají smlouvy na jejich služby. Může zahrnovat jednotlivce (tj. herce, tanečníky, komiky) nebo skupiny (tj. hudební skupiny na turné, divadelní soubory). Pojištění pro pracovníky v zábavním průmyslu může krýt i vystupující zvířata.

Tento typ krytí může mít mnoho podob. Nabídky týkající se majetku a úrazů pro pracovníky v zábavním průmyslu mohou zahrnovat odškodné pro pracovníky, pojištění vozidel, rizika stavebních dělníků a celkové/nadměrné úrazové krytí. Dostupná mohou být také pojištění odpovědnosti za finanční škody (pro svěřenecké, mediální, kybernetické, kriminální případy a případy výkupného/vydírání při únosu) a speciální pojištění proti nehodám nebo zdravotním komplikacím nebo krytí platné v mezinárodních jurisdikcích.