Skip to main content

Sağlık Hizmetleri

Sağlık kuruluşları birçok cephede risk altındadır. Sigorta ve risk uzmanlarından oluşan bilgili ve özel ekibimiz, sundukları artan öngörülebilirlik ile günümüzde karşılaştığımız dalgalanmaları yönetmenize yardımcı olabilir.

COVID-19 salgınını yaşadığımız bu günlerde, sağlık kuruluşları hastalığın küresel ve yerel ölçekte yayılımını kontrol altına almak için sağlık ve güvenliklerini riske atmaktadır. COVID-19 yeni tedaviler ve aşılarla kontrol altına alınmaya başlamış olsa dahi sağlık sektörü hâlâ en ön saflarda savaşarak bir yandan hastaları tedavi etmekle bir yandan da yeni bakım teknolojileri ve pratikleri aramakla uğraşıyor. Şirketlerin bu değişen risk ortamının yanı sıra sigorta pazarının adaptasyon ve yanıt verme yöntemlerini de anlaması gerekiyor.

Marsh’ın Sağlık Hizmeti Uygulaması, müşterilerin hem sağlayıcılar hem de alıcıların benzersiz ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler belirlemesine, tasarlamasına ve sunmasına yardımcı olur. Sigorta ve sağlık uzmanlarından oluşan geniş ekibimiz, günümüzün sağlık sorunları hakkındaki kapsamlı bilgileriyle kuruluşunuzun risk profilini belirlemenize destek olur. Ayrıca sektöre dair güçlü analizlerle riskinizi ölçerken ve bunun ne kadarını azaltacağınızı, tutacağınızı veya aktaracağınızı belirlerken de yanınızdayız.

Risklere maruz kalma durumlarını tespit ederek ve toplam risk maliyetinizi yöneterek bu belirsizlik dönemlerinde kuruluşunuzu büyütebilir, nakit akışını iyileştirebilir, maliyetleri düşürebilir, sonuç dalgalanmalarını azaltabilir ve risk bütçelemesinde daha fazla öngörülebilirlik kazanabilirsiniz.

Küresel SSS

Hastaneler ve üst düzey bakım hizmetleri gibi doktor gruplarını da içeren diğer bakım hizmeti sağlayıcıları, sektördeki eski ve yeni zorluklarla karşı karşıya kalmaya devam etmektedir. Bu zorluklardan birkaç örnek vermek gerekirse;

  • Kadro eksiği: Sağlık kuruluşları, nitelikli çalışanları işe alma ve elinde tutma konusunda giderek daha da zorlanıyor. Dünya nüfusu yaşlanmaya ve bakım ihtiyacı artmaya devam ettikçe işverenlerin deneyimli personeli kendisine çekmeye devam etmek için maaş ve fayda programlarına daha fazla bütçe ayırması gerekiyor.
  • Siber saldırılar: Yeni teknolojiler bir yandan süreçlerin ve bakım kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olurken diğer yandan fidye yazılımı, HIPAA ve diğer veri gizliliği yönetmeliklerinin ihlali konularında güvenlik açığını artırıyor.
  • Hasta güvenliği: Hasta güvenliğinin sağlanamaması; önlenebilecek yaralanmalar, hastalıklar ve ölümle, dava giderlerinin ve mesuliyetlerin artmasıyla sonuçlanabilmenin yanı sıra tesisler ve sağlık sistemlerini itibarını da zedeleyebilir.

Sağlık sektöründeki genel kapasite pandeminin ardından istikrarı yakalamış gibi görünse de birçok sigortacı, sigortalayacakları yeni işletmeler ve yapacakları yenilemeler konusunda seçici davranmaya ve zorlayıcı fiyatlar sunmaya devam ediyor.

Esir sigorta şirketleri bir veya daha fazla ana kuruluş sahibinin, risklerini sigorta etmek için kurduğu alt kuruluşlardır. Esir şirket, sigorta edilen risklerin bir kısmını üzerine alırken geriye kalan tutar reasürans şirketi unvanıyla başka bir sigorta şirketi tarafından üstlenilir. Esir şirketlerin potansiyel faydaları:

  • Kapsamın ve kapasitenin artırılması.
  • Kayıpları finanse etmek için yatırım geliri.
  • Toptan reasürans piyasalarına doğrudan erişim.
  • Finansman ve sigortalama esnekliği.

Sağlık kuruluşları, esir şirketler sayesinde şeffaflık ve kontrollerini artırırken aynı zamanda katılımcı olmanın getirdiği istikrardan faydalanabilir, yüksek şiddette/düşük sıklıkta gelen taleplerle ilişkili risk ve dalgalanmaları azaltabilir.

Yönetici ve memur (D&O) mesuliyet sigortası, bir işletmenin veya başka bir kuruluş türünün yöneticisi veya memuru olarak hizmet verme sonucunda kendilerine dava açılabilecek bireyleri kişisel kayıplardan korumayı amaçlamaktadır.

D&O poliçesi, akran denetimi ve akreditasyonun yanı sıra antitröst iddiaları, HIPAA ihlalleri ve yasal talepler gibi sağlık sektörünü en çok ilgilendiren alanları sigorta kapsamına alabilir.

Üst düzey bakım kuruluşları, çalışan eksikliğinin yanı sıra tesis ve hizmetlere yönelik artan talepleri de iyi yönetmelidir. Mallara gelebilecek zararlar ve çalışanların, hastaların ve diğer tüm ilgili tarafların güvenliği, üst düzey bakım kuruluşları için önemli hususlardır.

Sigorta ve risk yönetimi programınızı değerlendirirken geleneksel mal ve kaza risklerinin yanında ortaya çıkabilecek siber tehditleri de göz önünde bulundurmalısınız.

Fidye yazılımı bir siber saldırı türüdür ve saldırıya uğrayan tarafın verilerine, web sitesine, istemci hizmetleri sistemlerine veya diğer kritik kaynaklarına erişimi engeller. Saldırgan bu bilgileri elinde tutarak erişimi açma karşılığında fidye talep eder. Hastalarının hassas verilerinden sorumlu olan sağlık kuruluşları için bu saldırılar, bakım hizmetlerinin sekteye uğraması, yasaların ihlali dolayısıyla davalar ve itibar kaybı gibi ciddi mali ve yasal sonuçlar doğurabilir.

American Telemedicine Association'ın (Amerikan Teletıp Derneği) tanımına göre; teletıp, hasta bakımını, tedavisini ve hizmetlerini iyileştirmek amacıyla ve elektronik haberleşme yoluyla bir taraftan başka bir tarafa aktarılan tıbbi bilgilerin hastanın veya sağlık çalışanlarının ve kuruluşlarının sağlığı ve eğitimi için kullanılmasıdır. Teletıp, tıbbi bir uzmanlık dalı değil bir bakım sağlama biçimidir.

Teletıp uygulamasının pek çok faydası olmakla birlikte dikkate alınması gereken riskleri de vardır.

Teletıp, yüz yüze bakımdaki virüs yayılımı riskini azaltırken hızla gelişen teknoloji de eğitim platformları, sağlık sorunlarının daha hızlı teşhisini ve hem sağlayıcılar hem de hastalar için maliyetlerin azaltılmasını sağlar.

Teletıp ile ilgili önemli risk değerlendirmeleri arasında hizmet sağlayıcıların, hastalarıyla çeşitli konumlarda farklı cihaz ve ağlar üzerinden iletişime geçmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek doğrudan ve dolaylı sorumluluklar ve siber tehditlerin artması yer alır.

Akut bakım kuruluşları diğer sektörlerdeki işletmeler gibi genel sorumluluk sigortasına ihtiyaç duymanın yanı sıra profesyonel sorumluluk sigortalarına da ihtiyaç duyarlar.

Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin sigorta olarak da bilinen bu sigorta, sağlık çalışanlarını hasta yaralanması, tıbbi masraflar ve mal hasarıyla ilişkili mali risklerden korur. Bu kategoride dikkate alınması gereken iki tür sigorta kapsamı vardır:

  • Olay bazında: Sigorta talebi, poliçe iptal edildikten sonra gerçekleşmiş olsa bile aktif sigorta poliçesi döneminde meydana gelen kayıpları kapsar.
  • Talep bazında poliçe: Yalnızca gerçekleşen ve poliçenin zaman dilimi içinde bildirilen olayları kapsar.

Bu standart sigorta biçimlerine ek olarak kuruluşların etkili risk azaltma ve yönetme politikalarına yardımcı olacak bir sigorta programı tasarlamak için kendilerine özgü risk durumlarını ve güvenlik açıklarını da değerlendirmeleri gerekir.

Risk yönetimi danışmanları, hastaların güvenliğini ve bakımını iyileştirmek için riskleri en aza indirecek ve aynı zamanda kuruluşun mülk ve çalışanlarını koruyacak bir plan oluşturup uygulayarak sağlık kuruluşlarının mevcut risk ortamlarını değerlendirmelerine yardımcı olabilir.

Ekibimiz, riskleriniz konusunda doğru sigortacılara ulaşmak için derin sektör bilgisini ve son teknolojiyi birleştirerek kuruluşunuz için rekabetçi fiyatlandırma ve şartlar sunar. Ayrıca, profesyonel finansal modellememiz ve uzman ekibimizin veri analizleriyle sigorta programı tasarımınızı ve indirim seviyelerinizi iyileştirmenize yardımcı olabiliriz.

Bir risk yönetimi uzmanıyla çalışmanın sağlık kuruluşları için maliyetleri düşürme, risk kontrolü sağlama ve kuruluşun geleceğini garanti altına almaya yardımcı olacak bir dizi risk ve sigortacılık hizmetine erişim gibi bariz faydaları vardır.