Skip to main content

Mezinárodní umístění

Organizace často potřebují při pohybu ve složitém prostředí globálního trhu s pojištěním odborné poradenství. Máme makléře ve všech významných finančních centrech, kteří vám pomohou najít optimální řešení pro váš rizikový profil, od bouří či záplav po znečištění prostředí způsobené nehodou nebo terorismus.

Globální trh pojištění se neustále proměňuje a přináší celou řadu výzev – rizika neznají hranice a kapacity a sazby pojištění se mění podle regionu. Subjekty potřebují mezinárodní dosah a zdroje a aktivní přístup k hledání řešení pro umístění. Ať už jste vlastníkem nebo členem vedení společnosti, může být pro vás obtížné řídit každodenní provoz a současně zajišťovat plnou ochranu proti rizikům, pokud nejste v podniku fyzicky přítomní.

450 specializovaných odborníků společnosti Marsh na mezinárodní umístění vám dokáže nabídnout řešení pro přenos rizik, benchmarking a zastupování při řešení nároků v rámci naší globální sítě a současně pracovat jako doplněk místního týmu společnosti Marsh. Sestavujeme inovativní řešení, která přispívají k vaší ochraně před ztrátami a která zohledňují jedinečná rizika a jejich potenciál, jimž je vystaven váš podnik. 

Náš tým má hluboké znalosti oboru, technickou odbornost i zkušenosti z globálního portfolia vedeného v rámci našich regionálních center pro umístění. Díky globálnímu pohledu dokážeme lépe vyjednávat s řídicími pracovníky na mezinárodních trzích a hledat prioritní řešení, které nejlépe vyhoví vašim potřebám.

Obecné časté dotazy

Makléři pro mezinárodní umístění nabízejí inovativní a individuálně přizpůsobená pojišťovací řešení, která zohledňují váš rizikový potenciál a zájem o růst, ať už působíte kdekoli na světě. Aby vám mohli účinně pomáhat na trhu pojištění, musí mít makléři pro mezinárodní umístění specializované odborné znalosti pojištění i celého odvětví a sledovat trendy a vývoj na místních trzích.

Díky portfoliu rizik, kterými se zabýváme, jsme shromáždili rozsáhlé zkušenosti a odborné znalosti – jak z celého odvětví, tak z jednotlivých regionů. Proto velmi dobře rozumíme rizikům tohoto oboru. Tato skutečnost a naše vztahy s nejdůležitějšími řídicími pracovníky předních pojišťovacích společností nám umožňují vyhledávat na trhu nejvýhodnější nabídky a nejširší rozsah pojistného krytí.

Makléři pro mezinárodní umístění spolupracují s klienty, aby lépe pochopili jejich potřeby, reagovali a působili na trh a nabízeli řešení na míru a další možnosti, které podpoří jejich cíle v oblasti pojištění a řízení rizik.

Máme odborné znalosti a dobrý přehled o trhu, které nám umožňují odhalit potenciální nedostatky v krytí rizik. Sledujeme a známe nová rizika, nabízíme inovativní řešení a spolupracujeme s klienty na porozumění nabídkám mezinárodního pojištění (zajištění). Pomáháme celé řadě klientů po celém světě sjednat pojištění s globálním krytím a díky tomu udržujeme úzký vztah s pojistiteli v mnoha zemích.

Stejně jako malým firmám působícím v jednom místě, tak i největším nadnárodním korporacím budou ku prospěchu řešení pro přenos rizik, analýza rizik a benchmarking a rovněž konzultace pojistných nároků, které nabízejí makléři pro mezinárodní umístění.

Ve spolupráci s místním týmem společnosti Marsh přinášejí naši specialisté pro mezinárodní umístění další rozměr do nabízených služeb, takže optimalizují ceny a rozsah pojistného krytí a využívají dynamický a globální přístup k nákupu kapacity pojištění.

Dokážeme vám pomoci bez ohledu na to, zda podnikáte v jedné zemi či globálně.