Skip to main content

1 200+ hodín s Missing Maps

V roku 2020 naši kolegovia v rámci dobrovoľníckej činnosti odpracovali vyše 1 200 hodín v spolupráci s naším globálnym neziskovým partnerom Missing Maps. Napomohli vybudovať odolnejšie komunity digitálnym zmapovaním častí sveta, ktoré nemajú mapy osídlených častí alebo infraštruktúr, ktoré sú nevyhnutné pre komunity náchylné na živelné pohromy. V reakcii na pandémie 550 kolegov spolupracovalo v určených projektoch pomoci so zvládaním pandémie COVID-19.