Skip to main content

Årlig rapport

Global Risks Report 2023

Læs mere om de største risici for 2023 og frem. Rapporten er baseret på data og indsigt fra mere end 1.200 globale eksperter og ledere.

Læs mere om hvilke risici mere end 1.200 forskere samt erhvervs- og regeringsledere fra hele verden forudsiger og prioriterer.

Den 18. udgave af Global Risks Report er som altid udviklet i samarbejde med World Economic Forum og skitserer de største udfordringer og tendenser, som ledere står overfor i de kommende år.

Rapporten giver dig et detaljeret indblik i dine ligesindedes prioriteringer og strategier – samt et overblik over handlemuligheder til at opbygge større resiliens i denne meget turbulente tid.

Rapporten betragtes som værende en af de førende kilder til information om det nuværende og kommende risikobillede, og er samtidig et stærkt udgangspunkt, når din organisation skal forstå og planlægge håndteringen af fremtidige udfordringer.

Brug rapporten til at:

  • Få vished om hvilke fire risici du bør fokusere på i 2023.
  • Forstå vigtige skift og tendenser i et konvergerende risikolandskab.
  • Uddanne dit ledelsesteam i det nuværende og fremtidige risikobillede.
  • Forstå hvilke muligheder du og din organisation har, for at opbygge mere resiliens.

 

Er du klar til at udforske de største risici og strategier for 2023?

Vores perspektiv: De 4 risici-temaer du bør kende i 2023

Makroøkonomiske forhold

COVID-19 pandemien, Rusland-Ukraine konflikten, voldsomme naturkatastrofer verden over, og deres langsigtede geopolitiske og geoøkonomiske implikationer har resulteret i de højeste inflationsrater i årtier og en global leveomkostningskrise. Den makroøkonomiske udvikling opildner frygten for en nært forestående økonomisk afmatning og skaber uro omkring det kortsigtede risikobillede og den fremtidige vækst. Opbygning af modstandskraft i turbulente tider kræver nye mere strategiske metoder til risikoidentifikation, beslutningsprocesser og beredskab.

Digitalisering

Teknologi og brugeroplevelser spiller en afgørende rolle for effektivitet, vækst og menneskelig fremgang i dag. Efterhånden som virksomheder digitaliserer flere funktioner og udvikler transformativ teknologi - fra blockchain, over AI, til genteknologi og videre - er det nødvendigt, at styrke modstandskraften over for de stadigt mere udfordrende cyberrisici, ændringer i reguleringen af bl.a. privatlivsrettigheder samt fysiske og virtuelle angreb på kritiske data og systemer.

Klima og bæredygtighed

Miljørelaterede risici dominerer virksomhedernes langsigtede bekymringer i Global Risks Report 2023. De fleste hænger direkte eller indirekte sammen med klimaforandringerne, som generelt anses for at være en eksistentiel risiko. Resiliensstrategier, der introducerer nye tilgange til at vurdere og afbøde klimarelaterede risici, og samtidig hjælper med at accelerere investeringer i den grønne omstilling, vil hjælpe både virksomheder og verden med at nå deres bæredygtighedsmål.

Mennesker

Covid-19 pandemien forstærkede verden over et allerede eksisterende pres på sundhedssystemer, mental sundhed og arbejdsformer. Men det gav også anledning til en højere grad af bevidsthed om at fremme adgangen til behandlingstilbud samt beskytte medarbejderes sundhed og velvære. Ved at skifte fokus til at ændre de miljøer folk arbejder og lever i, forbedre den støtte som folk virkelig har brug for, og opdyrke en kultur baseret på sundhed og velvære, kan virksomheder og deres medarbejdere blive mere robuste.

Related insights

The Global Risks Report 2023