Skip to main content

Zdravie a zamestnanecké benefity

Plány zamestnaneckých benefitov sú vo vývoji a spoločnosť Marsh poskytuje k riadeniu benefitov prístup, ktorý vytvára trvalú udržateľnosť.

Oblasť zdravia a zamestnaneckých benefitov zažíva rozsiahle zmeny. Celkové ročné náklady na benefity na jedného zamestnanca naďalej presahujú zárobky zamestnancov a infláciu, zatiaľ čo nová legislatíva a nariadenia pridávajú komplexné úrovne a ďalšie výdavky. Nedostatok kritického talentu navyše pridáva tlak, aby ponuka obsahovala konkurencieschopné benefity, ktoré pritiahnu kľúčových zamestnancov.

Rozsah a hĺbka skúseností spoločnosti Marsh zabezpečujú, že vám dokážeme ponúknuť celistvejší prístup k návrhu zamestnaneckých benefitov. Spolupracujeme so spoločnosťou Mercer, aby sme dokázali poskytnúť strategické poradenstvo a sprostredkovateľské služby, ktoré vám pomáhajú minimalizovať riziká, optimalizovať štruktúru benefitov a maximalizovať angažovanosť zamestnancov. Po boku s našim tímom Mercer Marsh Benefits dokážete upraviť administratívu a lepšie zhodnotiť potrebu súladu, čoho výsledkom je často zmysluplné šetrenie nákladov.

Udržiavaním dobrých vzťahov s takmer každým hlavným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti vieme predpokladať trendy a naše vyjednávanie sústredíme na náklady, podmienky a výsledky, pre našich klientov vytvárame hodnotu. Vďaka úzkej spolupráce vám pomáhame pochopiť aktuálnu dynamiku trhu, identifikovať vaše ciele a slabiny a následne vyvinúť stratégiu na mieru, ktorá spĺňa potreby vašej obchodnej činnosti.

Spoločnosť Marsh využíva určité nástroje, vrátane rozsiahleho porovnávania výsledkov, ktoré poskytujú užitočné informácie a analýzu, analytiku starostlivosti na základe hodnoty, ktorá je vedúcim nástrojom pre poskytnutie miestnych užitočných informácií a nástroje na optimalizáciu siete.

Pracujeme s klientmi rôznych veľkostí, od malých miestnych firiem po veľké nadnárodné organizácie. Naše rozsiahle skúsenosti nám umožňujú identifikovať zaužívané postupy a rozšíriť ich, aby splnili vaše potreby, bez ohľadu na to, kde vo svete sa nachádzate.

 

Creating affordable, accessible, and sustainable programs

MMB provides a range of brokerage, consulting, and digital solutions to create employee benefits programs that truly benefit.