Skip to main content

Těžba

Komplexní průběh těžebních projektů vyžaduje znalosti přesahující běžné řízení rizik. 300 našich globálních specialistů poskytuje robustní, hospodárné řízení rizik a programy přenesení rizik, které zajišťují lepší ochranu projektů.

Světový těžební průmysl se potýká s řadou problémů: výkyvy v cenách komodit, odlehlé provozy a rozsáhlé dodavatelské řetězce, dopady onemocnění COVID-19, řízení nákladů, dostupnost financování a rostoucí nároky na sociální, ekonomické a ekologické aspekty kontaktu s místními komunitami a regulačními orgány. Investoři pak vyžadují pečlivost při provozu a kapitálovou disciplínu, aby měli jistotu patřičné návratnosti z kapitálově náročných investic a projektů.

Odborníci společnosti Marsh na těžbu a nerostné suroviny pomáhají velkým i malým společnostem vyhýbat se rizikům a řídit a přenášet rizika v celém průběhu těžby od počátečního průzkumu po uzavření dolu.

Díky důkladným znalostem odvětví a rozsáhlým možnostem poradenství dokážeme pomoci těžařům, dodavatelům, obchodníkům a subjektům financujícím těžbu předvídat a řešit měnící se profil rizik u projektů a v provozním prostředí.

300 specialistů

Přibližně 750 milionů amerických dolarů v pojistném zakoupeném na trhu

20 poboček zaměřených na těžbu

Špičková platforma pro modelování a analýzu rizik (RAMP), která nám pomáhá hodnotit programy pojištění škod na majetku a narušení podnikání

Obecné časté dotazy

Pojistné programy se budou lišit podle fáze životního cyklu a činnosti podniku. Zpravidla však zahrnují:

 • materiální škody a narušení podnikání,
 • všechna rizika a zpoždění začátku prací u dodavatelů,
 • odpovědnost třetích stran,
 • odpovědnost vedoucích pracovníků,
 • náklad přepravovaný po moři a přeprava zásob,
 • náhrady pracovníkům,
 • bezpečnostní rizika (tj. politická rizika a politické násilí, terorismus a sabotáž, únos, výkupné a vydírání),
 • kybernetická rizika,
 • úrazy osob a životní pojištění.

V situaci zvýšené nestability je schopnost organizací zvládat obtíže stále důležitější. Služby řízení rizik mohou poskytnout informace v těchto oblastech:

 • Kontrola: Analýzy, modelování a hodnocení strategií, procesů a bezpečnostních opatření využívaných vaší společností z projektové a podnikové perspektivy.
 • Restrukturalizace: Návrhy nových strategií k identifikaci a zmírňování rizik včetně programu přenesení rizik.
 • Reakce: Specifické služby na pomoc vaší společnosti v případě škod nebo problémů ve společnosti.
 • Obnova: Řešení následků incidentu nebo škody a pomoc při návratu společnosti do normálního provozu.