Skip to main content

Detail og engros

Detailhandlere og grossister står over for et ustabilt risikolandskab, som accelererer på grund af teknologisk udvikling og nye krav fra kunder. Virksomheder og organisationer der får voksende behov for innovativ risikorådgivning og risikooverførselsløsninger kan trygt stole på Marshs erfarne globale specialister.

Detailbranchen stod allerede over for omfattende forandringer før COVID-19-pandemien i form af stigende onlineshopping og krav om hurtigere levering. Den forandring accelererede under pandemien med myndighedernes restriktioner af fysiske detailoplevelser og kundernes stigende ønske om sikre, kontaktløse leverings- og returneringsmuligheder. 

Selvom online shopping på ingen måde er et nyt fænomen, har den stigende efterspørgsel under pandemien skabt uforudsete udfordringer for detailhandlere og grossister. Driften er spændt til bristepunktet og samtidig forsøger detailhandlere og grossister at tilpasse sig og håndtere en række komplekse risici, lige fra cybersikkerhed til forsinkelser i forsyningskæden. 

Marshs erfarne specialister inden for detail- og engroshandel kan hjælpe din virksomhed med at identificere nye behov for risikostyring og implementere strategier for at sikre stabilitet og rentabilitet i en usikkerhed tid.

Ofte stillede spørgsmål globalt

De risici som detailhandlere står over for er mere komplekse end hidtil set. Der genåbnes langsomt for fysisk shopping, mens efterspørgslen efter onlinehandel er stadig stor. 

Da COVID-19-pandemien stadig har indvirkning på globalt plan, skal virksomheder kæmpe med risici i genetableringen af fysisk shopping, herunder kunde- og medarbejdersikkerhed, samt rentabilitet.

Nogle af de risici, der er forbundet med onlineshopping, f.eks. cybersikkerhed, var allerede til stede før pandemien. Andre risici, f.eks. driftsafbrydelser i forsyningskæden, er imidlertid blevet et langt større problem. Her opstår komplikationerne i forbindelse med forsendelse og logistik, herunder forsinkelser i transporten af varer på tværs afgrænser.

Som minimum bør detailhandlerne have en ansvarsdækning for at beskytte sig mod skader i tilfælde af kundeulykker. Derudover bør detailhandlerne overveje en virksomheds-ejerforsikring, som dækker butiksfacaden, erhvervsbygninger og enhver personlig ejendom, der befinder sig på disse steder. Enhver detailhandler med andre ansatte end ejeren er også forpligtet til at have en form for arbejdsskadeforsikring, selv om dette kan variere fra land til land. Hvis din virksomhed er involveret i transport af varer eller levering af varer, er det vigtigt at have en erhvervsmotorforsikring som beskyttelse mod skader ved ulykker.

I stordriftsforretninger er der mulighed for store fortjenester, men også store tab. Grossisterne står over for unikke risici som led i deres daglige drift. Først og fremmest varetab, hvad enten det skyldes tyveri eller katastrofer. Dernæst er der den manglende mulighed for at skaffe forsyninger, som effektivt kan afbryde driften. Grossister kan også blive involveret i produktansvarssager, fordi de har været en del af produktionen eller distributionen. Endelig kan der anlægges søgsmål mod grossister af en række forskellige grunde, lige fra manglende levering af varer til manglende overholdelse af lovgivning. 

For det første er det vigtigt, at grossister overvejer en ansvarsforsikring, der svarer til detailhandleres ansvarsforsikring. Denne beskytter virksomheder mod skadesager som f.eks. personskader eller andre skader på kunder eller den generelle befolkning. Andre forsikringer, der er værd at overveje, omfatter en arbejdsskadeforsikring samt transportrelateret dækning, f.eks. en erhvervsmotorforsikring, hvis det er relevant. Hvis en grossist er ansvarlig for internationale forsendelser, kan det normalt godt betale sig at have udvidet dækning for tab af og ansvar for varer under transport, herunder beskyttelse mod skader på et skib eller anden form for transport af selve varen.

Vores specialister

Placeholder Image

Kim Rolf Larssen

Head of Corporate, Denmark & Trade Credit Practice Leader, Nordic Region

  • Denmark