Skip to main content

Siedem pytań związanych z ryzykiem ESG, które organizacje powinny rozważyć

environmental social governance text on wooden signpost outdoors in nature

Ryzyko podjęcia zobowiązań w zakresie środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG) przy braku dostosowania strategii zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie (ERM)

Rządy i organy regulacyjne na całym świecie zaczęły wdrażać przepisy wspierające osiągnięcie celów związanych z ESG. Unia Europejska wprowadziła dyrektywę w sprawie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD), zgodnie z którą ok. 50 000 organizacji rozpocznie formalne raportowanie w trybie rocznym od 2025 roku, na podstawie danych z 2024 roku.

W ciągu ostatniej dekady tematy ESG stały się priorytetem dla wielu interesariuszy, a nawet doprowadziły do sporów prawnych. Wraz z wprowadzeniem CSRD w całej UE, deklaracje i obietnice spółek dotyczące kwestii związanych z ESG będą lepiej weryfikowane.

Organizacje mają obowiązek zająć się tymi kwestiami, opracowując zarówno krótko-, jak i długoterminowe strategie, aby nie pozostać narażonym na negatywne konsekwencje. Podczas gdy wiele firm aktywnie włączyło zagrożenia ESG do strategii zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie (ERM), te, które tego nie zrobiły, mogą napotkać na problemy w przyszłości.

Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych pytań związanych z ESG, które powinni zadać sobie menedżerowie ds. ryzyka.

1.    Czy wyzwania związane z ESG powinny być traktowane jako główne ryzyka Państwa firmy?

Organizacje powinny postrzegać ryzyka ESG jako jedne z głównych zagrożeń dla swojej działalności. Czasami wyzwaniem pozostaje pełne zrozumienie, w jaki sposób mogą one wpływać na firmę. W celu uzyskania lepszego poglądu, istotne jest przyjęcie holistycznego podejścia, które będzie oparte o wszystkie aspekty związane ze zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstwa.

Być może Państwa firma nadała priorytet programowi ESG i zobowiązała się do realizacji szeregu ambitnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, ale czy dokładnie przeanalizowała i włączyła ESG do strategii zarządzania ryzykiem?

2.    W jaki sposób zobowiązania ESG wpływają na finanse Państwa firmy?

Praktyka zarządzania ryzykiem ESG w spółce jest kluczowa dla finansowania i relacji inwestorskich. Prawdopodobnie stanie się ona stałym przedmiotem oceny ubezpieczycieli, którzy już teraz systematycznie analizują sposób zarządzania ryzykiem ESG przez firmy. Niektóre zakłady ubezpieczeń traktują priorytetowo klientów z dobrze zdefiniowanymi strategiami ESG, aby zmniejszyć ich ekspozycję na branże i firmy o wynikach ESG poniżej średniej.

Przy projektowaniu i plasowaniu programu ubezpieczeniowego istotne jest zrozumienie ryzyka ESG i sposobu dostosowania go do strategii zarządzania ryzykiem. Odpowiednie raportowanie postępów organizacji w tym zakresie może być korzystnie postrzegane przez ubezpieczycieli, instytucje finansujące, inwestorów i innych interesariuszy.

Czy rozumieją Państwo, w jaki sposób postrzeganie programu ESG organizacji wpływa na dostęp do finansowania? Czy wiedzą Państwo jak poprawić ocenę ryzyka ESG, uwzględniając mierzalne dane, które pomogą lepiej nim zarządzać?

3.    Czy Państwa firma może być narażona na zarzut green/social washingu?

Green i social washing ma miejsce w sytuacji, gdy istnieje wyraźna dysproporcja pomiędzy tym, w jaki sposób organizacja przedstawia swoje zobowiązania a rzeczywistymi działaniami, jakie podejmuje w odniesieniu do kwestii środowiskowych lub społecznych.

Jeśli organizacja publicznie wskazuje zobowiązania ESG, ale ich nie realizuje, może narazić się na utratę reputacji.

W jaki sposób podjęte zobowiązania pokrywają się z podjętymi przez Państwa działaniami?

Jeśli nie są Państwo pewni swojego programu ESG lub chcą go sprawdzić, zachęcamy do skorzystania z narzędzia Marsh ESG Pulse Check – wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań, aby uzyskać natychmiastową ocenę.

4.    Jaki wpływ na Państwa firmę może mieć kryzys energetyczny?

Jest mało prawdopodobne, aby obecny kryzys energetyczny był ostatnim. Przejście na działalność bezemisyjną może spowodować, że wiele firm stanie przed wyzwaniem spełnienia krajowych regulacji dotyczących zużycia energii i stawianych celów emisyjnych.

Czy Państwa firma jest w trakcie wdrażania bardziej przyjaznego energetycznie modelu operacyjnego? Jakie plany ma Państwa firma, aby utrzymać działalność w przypadku wprowadzenia racjonowania energii elektrycznej?

5.    W jaki sposób ekstremalne zjawiska pogodowe mogą wpłynąć na działalność Państwa firmy?

W zależności od lokalizacji i branży, ekstremalne zjawiska pogodowe będą miały różny wpływ, a szansa na to, że dane przedsiębiorstwo nie będzie narażone na żadne ryzyko jest coraz mniejsza. Ekstremalne zjawiska pogodowe mogą prowadzić do zwiększonej liczby przypadków przerw w działalności poprzez zakłócenia łańcuchów dostaw, spowodowanie przerw w dostawie prądu oraz wywołanie bezpośrednich konsekwencji operacyjnych.

Czy rozpoznali i zaplanowali Państwo te ryzyka? Czy przewidują Państwo wzrost częstotliwości i dotkliwości tych zjawisk? Czy obecna ochrona ubezpieczeniowa zabezpiecza odpowiednio Państwa firmę przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi?

6.    Czy łańcuch dostaw Państwa firmy jest bezpieczny?

Ostatnie wydarzenia pokazały, jak globalne łańcuchy dostaw mogą zostać łatwo zablokowane, powodując w kryzysowych momentach poważne opóźnienia. W obliczu rosnącego widma światowego kryzysu kosztów utrzymania i inflacji dotykającej wszystkich sektorów gospodarki, w tym kosztów paliwa i energii, surowców i cen żywności, organizacje muszą mieć przygotowany plan awaryjny dla łańcucha dostaw.

Jakie są potencjalne słabe ogniwa w łańcuchu dostaw Państwa firmy?

Wraz z rosnącymi napięciami geoekonomicznymi i politycznymi, niektóre kraje ograniczają swobodny przepływ towarów, takich jak półprzewodniki. Jak bardzo zróżnicowany jest łańcuch dostaw w Państwa firmie?

7.    Jaki wpływ na organizacje ma kryzys kosztów utrzymania?

Obecny kryzys kosztów utrzymania ma różny wpływ na poszczególne kraje, ale większość z nich doświadcza jednej najwyższych inflacji na przestrzeni ostatnich 20 lat. W konsekwencji konsumenci ograniczają wydatki, partnerzy biznesowi wstrzymują projekty, a pracownicy zmagają się z różnymi problemami.

Czy Państwa firma posiada plan, który pomoże pracownikom poradzić sobie z tymi nagłymi zmianami? Czy będzie to miało wpływ na strategię rekrutacji i/lub zatrzymania pracowników? Czy dokonali Państwo oceny ryzyka i nowych możliwości pojawiających się w obecnym środowisku, jak również rozpoznali odpowiednie działania łagodzące ewentualne kryzysy?

Ocena programu ESG Państwa organizacji

Nasz doświadczony Zespół specjalistów pomoże Państwa organizacji w ocenie skutków ryzyk związanych z zagadnieniami ESG. Zapewnimy Państwu wsparcie w zrozumieniu zmian, które mogą nastąpić w relacjach ubezpieczeniowych, a także w tworzeniu nowych rozwiązań odpowiadających na pojawiające się ryzyka związane z ESG. W ramach współpracy opracujemy plan i zintegrujemy go z przyszłymi procesami ERM, aby poprawić zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w przypadku zapytań o uzyskanie ochrony i odnowień.

Narzędzie ESG Pulse Check to pierwszy krok w Państwa podróży po ryzykach ESG.

Zachęcamy do kontaktu, aby dowiedzieć się więcej o narzędziu ESG Risk Rating oraz o tym, w jaki sposób Marsh może wesprzeć Państwa działalność.