Skip to main content

Raport

Strategia "net zero": zachowanie równowagi pomiędzy ryzykami a możliwościami związanymi z dekarbonizacją

Dążenie do osiągnięcia neutralności węglowej stanowi spore wyzwanie, które jest coraz częściej podejmowane przez organizacje. Niniejszy raport, przygotowany we współpracy z Risilience, przedstawia pięć kroków, które firmy powinny podjąć, aby stworzyć skuteczny plan zerowej emisji netto.

Organizacje powinny rozważyć ryzyko i możliwości związane z dekarbonizacją przy określaniu swoich ambicji dotyczących zerowej emisji netto. W celu opracowania niezawodnej strategii, należy odpowiedzieć na szereg kluczowych pytań, w tym:

  • Kiedy firma zamierza osiągnąć zerowy poziom emisji netto i czy istnieją cele pośrednie?
  • Jakie są główne źródła emisji, na które należy ukierunkować działania?
  • Jakie inicjatywy w zakresie redukcji emisji są dla firmy dostępne, ile kosztują i jak długo potrwa ich wdrożenie?
  • Jaki wpływ będą miały te inicjatywy na całą organizację?

Za pomocą studiów przypadku raport pokazuje, w jaki sposób zastosowanie podejścia ilościowego na wczesnym etapie może ułatwić firmom oszacowanie kosztów i korzyści z różnych strategii dekarbonizacji oraz dobór narzędzi wspomagających podjęcie decyzji. W tym celu przedstawiamy pięć kroków, które organizacje powinny rozważyć podczas opracowywania planów zerowej emisji netto:

  1. Określenie ryzyka wyjściowego
  2. Ustalenie celów i zadań
  3. Ilościowe określenie strategii oddolnych
  4. Optymalizacja strategii kosztów i korzyści
  5. Implementacja, monitorowanie i raportowanie

Raport

Quantifying your net zero strategy: a balancing act between decarbonization risk and opportunity

Powiązane artykuły