Przepraszamy, twoja przeglądarka nie jest obsługiwana przez Marsh.com

Aby poprawić komfort przeglądania, proszę uaktualnij przeglądarkę do obsługiwanej wersji:

X

MEDIA

Zmiany w strukturze prawnej Marsh Polska

Warszawa, Poland   |   Wtorek, 13 Czerwca 2017

Zarząd spółki Marsh sp. z o.o. podjął decyzję o podziale spółki, w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych (podział przez wydzielenie). Plan podziału znajduje się w załączniku.

Obecnie zarówno działalność brokerska, jak i centra usług wspólnych (Shared Service Centres) działają w ramach jednej jednostki prawnej, tj. Marsh Sp. z o.o. Ze względu na dynamiczny rozwój centrów usług wspólnych podjęta została decyzja o przeniesieniu ich do nowotworzonej Spółki MMC Group Services Sp. z.o.o., która powinna zostać utworzona w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Działalność brokerska pozostanie jak dotychczas w Marsh Sp. z o.o.

Powyższe zmiany nie wpłyną na prowadzoną przez Marsh w Polsce działalność. Zostaną jedynie wyodrębnione dwa podmioty prowadzące działalność: regulowaną (brokerską) oraz nieuregulowaną (Shared Service Centres).

O Marsh

Marsh jest światowym liderem w zakresie ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem. W ponad 130 krajach na świecie nasi eksperci pomagają analizować, szacować i lepiej rozumieć zakres ryzyk, na które narażeni są nasi Klienci. W dzisiejszym, coraz bardziej niepewnym środowisku biznesowym, Marsh zapewnia Klientom wsparcie w zakresie rozwoju i ochrony prowadzonych przez nich działalności. Marsh jest spółką zależną firmy Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC), grupy wiodących na rynku dostawców specjalistycznych usług, które obejmują doradztwo i tworzenie nowych rozwiązań w obszarach takich jak: zarządzanie ryzykiem, strategia usług finansowych czy zarządzanie zasobami ludzkimi. W skład grupy zatrudniającej około 60 000 pracowników na całym świecie i osiągającej roczne przychody na poziomie przekraczającym 13 miliardów USD (dane z 31 grudnia 2014 r.) wchodzą także globalni liderzy w obszarze reasekuracji (Guy Carpenter), doradztwa związanego z szeroko pojętym zarządzaniem zasobami ludzkimi (Mercer) oraz konsultingu w ramach strategii usług finansowych (Oliver Wyman).