Przepraszamy, twoja przeglądarka nie jest obsługiwana przez Marsh.com

Aby poprawić komfort przeglądania, proszę uaktualnij przeglądarkę do obsługiwanej wersji:

X

MEDIA

Zmiany w strukturze prawnej Marsh Polska

Warszawa, Polska   |   Wtorek, 13 Czerwca 2017

Zarząd spółki Marsh sp. z o.o. podjął decyzję o podziale spółki, w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych (podział przez wydzielenie). Plan podziału znajduje się w załączniku.

Obecnie zarówno działalność brokerska, jak i centra usług wspólnych (Shared Service Centres) działają w ramach jednej jednostki prawnej, tj. Marsh Sp. z o.o. Ze względu na dynamiczny rozwój centrów usług wspólnych podjęta została decyzja o przeniesieniu ich do nowotworzonej Spółki MMC Group Services Sp. z.o.o., która powinna zostać utworzona w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Działalność brokerska pozostanie jak dotychczas w Marsh Sp. z o.o.

Powyższe zmiany nie wpłyną na prowadzoną przez Marsh w Polsce działalność. Zostaną jedynie wyodrębnione dwa podmioty prowadzące działalność: regulowaną (brokerską) oraz nieuregulowaną (Shared Service Centres).

O Marsh

Marsh jest światowym liderem w zakresie ubezpieczeń i innowacyjnych rozwiązań w obszarze zarządzania ryzykiem. Każdego dnia ponad 30 000 naszych ekspertów w ponad 130 krajach na świecie doradza klientom indywidualnym oraz korporacyjnym o różnej wielkości. Marsh jest spółką zależną Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC), Grupy wiodących na rynku dostawców specjalistycznych usług, które obejmują doradztwo i tworzenie nowych rozwiązań w takich obszarach, jak zarządzanie ryzykiem, strategia usług finansowych czy zarządzanie zasobami ludzkimi. Grupa zatrudnia około 60 000 pracowników na całym świecie, a jej roczne przychody przekraczają 13 miliardów USD. W coraz bardziej dynamicznym i złożonym środowisku biznesowym eksperci z Grupy MMC zapewniają klientom wsparcie poprzez projektowanie i dostarczanie innowacyjnych rozwiązań. W skład Grupy wchodzą także: Guy Carpenter - dostawca zaawansowanych rozwiązań w zakresie reasekuracji, które pomagają klientom osiągać zysk i rozwijać ich działalność; Mercer – lider w zakresie nowoczesnych, opartych na najnowszych technologiach rozwiązań w zakresie szeroko pojętego zarządzania zasobami ludzkimi oraz Oliver Wyman – doradzający klientom z sektora prywatnego oraz rządowego w zakresie strategii usług finansowych i wizerunkowych.