Skip to main content

Global Risks Report 2024

Kluczowe obserwacje oraz aktualny krajobraz wyzwań dla lokalnych rynków i biznesu

Dowiedz się, w jaki sposób pomagamy naszym Klientom budować odporność wobec ryzyk przedstawionych w tegorocznej edycji raportu Global Risks Report.

Dezinformacja

Gwałtowne przyspieszenie destrukcyjnego potencjału manipulowanych informacji, napędzane szerokim dostępem do coraz bardziej zaawansowanych technologii.

Brak zaufania do wyborów: Zagraniczne ingerencje podważające rzeczywistą i postrzeganą legitymację nowo wybranych rządów.

Podzielone społeczeństwa: Podziały społeczne powszechne wykorzystywanie przez inne podmioty do celów ideologicznych, komercyjnych i osobistych, wywołując niepokoje.

Definicja prawdy: Wzrost zjawiska definiowania prawdy przez rząd; ogólny autorytaryzm cyfrowy erodujący prawa obywatelskie.

Ryzyka środowiskowe i zrównoważony rozwój

Firmy z każdego sektora dostosowują tradycyjne modele biznesowe, aby wzmocnić swoje strategie zrównoważonego rozwoju i zmniejszyć wpływ swojej organizacji na klimat. Zmiany te następują wraz z rosnącą częstotliwością i dotkliwością wyjątkowych zjawisk pogodowych, które wystawiają na próbę odporność organizacji.

W przypadku zarządzania ryzykami środowiskowymi, firmy muszą obecnie stawiać czoła większej niż kiedykolwiek presji ze strony organów regulacyjnych, inwestorów, interesariuszy biznesowych i opinii publicznej.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Organizacje skupione na relacjach na nowo definiują sposób, w jaki wchodzą w interakcje ze swoimi pracownikami i przyczyniają się do rozwoju społeczności.

Firmy kwestionujące tradycyjne koncepcje tworzenia wartości budują bardziej zrównoważoną i sprawiedliwą przyszłość.

Global Risks Report 2024

Najważniejsze ryzyka ocenione przez ponad 1400 naukowców, liderów biznesu i przedstawicieli rządów.

Raport przedstawia najważniejsze wyzwania, przed którymi w najbliższym czasie staną liderzy, a także dostarcza szereg praktycznych wskazówek, aby pewnie przygotować się na nadchodzący rok.