Skip to main content

Global insurer survey report

MMB Health Trends 2024

Zachowanie równowagi między zarządzaniem kosztami a zaspokajaniem potrzeb pracowników.

Presja związana z zarządzaniem kosztami programów zdrowotnych dla pracowników staje się coraz większa

Trendy w opiece zdrowotnej zaczynają przekraczać poziomy sprzed pandemii, i choć prognozuje się, że tempo wzrostu nieznacznie spadnie w 2024 r., nadal będzie ono wywierać presję na budżety pracodawców.

W celu wsparcia firm w zarządzaniu planami opieki zdrowotnej i świadczeń pracowniczych, przeprowadziliśmy badanie wśród 223 ubezpieczycieli w 58 krajach, w ramach którego zidentyfikowaliśmy cztery kluczowe obszary wpływające na koszty i ryzyko związane z ubezpieczeniem zdrowotnym i przedstawiliśmy sposoby, które mogą pomóc pracodawcom w zachowaniu równowagi między potrzebami pracowników a zarządzaniem ryzykiem związanym z kadrą pracowniczą.

Najważniejsze trendy kształtujące opiekę zdrowotną finansowaną przez pracodawcę

Zapoznaj się z najważniejszymi trendami kształtującymi opiekę zdrowotną zapewnianą przez pracodawcę i dowiedz się, jak skutecznie zrównoważyć wydatki, ale nie kosztem integracji i jakości.

Cztery kluczowe trendy

Najważniejsze trendy kształtujące przyszłość opieki zdrowotnej zapewnianej przez pracodawcę

Ponad połowa rynków stoi w obliczu dwucyfrowego wzrostu kosztów:

86% ubezpieczycieli na świecie uważa, że inflacja kosztów opieki zdrowotnej miała znaczący lub bardzo znaczący wpływ na trendy w 2023 roku.

Systemy opieki zdrowotnej zmagają się z zagrożeniami spowodowanymi przez niedobór wykwalifikowanej kadry, a cyfrowe formy opieki zdrowotnej wciąż są na wczesnym etapie rozwoju:

70% ubezpieczycieli oczekuje, że sztuczna inteligencja zmieni diagnostykę pierwszego kontaktu w ciągu pięciu lat.

Ubezpieczyciele reagują na potrzeby pracodawców w zakresie ograniczania kosztów:

42% ubezpieczycieli nie zaktualizowało poziomów franszyz / nadwyżek i współpłatności i nie planuje tego zrobić, jednak istnieje potrzeba, aby pracodawcy aktywnie zarządzali planami.

Nadal widoczne są luki w zakresie zdrowia psychicznego, zdrowia kobiet i świadczeń integracyjnych:

56% ubezpieczycieli nie oferuje ubezpieczenia ukierunkowanego na zdrowie psychiczne, socjalizację i kwestie uczenia się dzieci, nastolatków i rodzin.

Czy osiągasz właściwą równowagę między kosztami biznesowymi a potrzebami pracowników?

Zrozumienie trendów i ich wpływu ma kluczowe znaczenie dla pracodawców w zakresie opracowania planów opieki zdrowotnej, które będą spełniać potrzeby firmy i pracowników.

Raport

MMB Health Trends 2024 report

Zachęcamy do pobrania raportu, aby uzyskać informacje na temat trendów i strategii opieki zdrowotnej, które pomogą Państwa firmie i pracownikom odnosić sukces.

Wykorzystaj raport, aby:

  • Zrozumieć najważniejsze trendy w zakresie opieki zdrowotnej finansowanej przez pracodawcę podczas planowania na rok 2024.
  • Poznać cztery kluczowe obszary wymagające uwagi specjalistów HR, aby lepiej przygotować się na przyszłość.
  • Podjąć działania w zakresie ograniczania kosztów i tworzenia większej wartości dla firmy i pracowników.