Skip to main content

Europa na drodze do wzrostu: Największe ryzyka handlowe i wyzwania geopolityczne dla europejskich firm

Przedsiębiorstwa mają do czynienia ze światem, który stał się bardziej niestabilny i ryzykowny z powodu trwających systemowych zmian geoekonomicznych i geopolitycznych.

Przedsiębiorstwa funkcjonują w otoczeniu, które stało się bardziej niestabilne i ryzykowne z powodu trwających systemowych zmian geoekonomicznych i geopolitycznych. Jeszcze dekadę temu można byłoby uznać, że takie stwierdzenie nie dotyczy Europy. Jednak w miarę, jak rządy w coraz większym stopniu realizują politykę gospodarczą ukierunkowaną na ich interesy narodowe, rosnąca częstotliwość i dotkliwość zakłóceń w handlu międzynarodowym niewątpliwie będzie wpływać na europejskie kraje i również przez nie będzie kształtowana. Dodatkowo, mamy do czynienia z niszczycielską wojną, trwającą trzeci rok u „wschodnich drzwi Europy”. Europejskie przedsiębiorstwa, planujące swoje inwestycje oraz ekspansję geograficzną, zmuszone są robić to w niezwykle niepewnym otoczeniu politycznym i gospodarczym. 

Wzmocnienie zdolności do identyfikowania, przygotowywania się i łagodzenia trudnych do przewidzenia wyzwań ma zatem ogromne znaczenie dla liderów biznesu. W nadchodzącym roku i kolejnych latach na trendy kształtujące międzynarodową politykę, handel i finanse ciągle będą miały wpływ zagrożenia i wyzwania z roku 2024:

1) Rekordowy rok wyborczy i wzrost skrajnie prawicowego poparcia 

Europa będzie uczestniczyć w rekordowym globalnym roku wyborczym. Poza wyborami parlamentarnymi w 9 krajach, z których połowa może przynieść znaczące zmiany, w czerwcu odbędą się również wybory do Parlamentu Europejskiego. Wszystkie te wydarzenia mogą przynieść protesty, strajki i zakłócenia społeczne, z uwagi m.in. na ingerencję państw trzecich, takich jak Rosja. Z kolei wynik listopadowych wyborów w Stanach Zjednoczonych może potencjalnie zachwiać transatlantyckimi stosunkami politycznymi i biznesowymi. W tym roku należy spodziewać się, że media będą tworzyć rozpraszające narracje, potencjalnie komplikując zdolność kadry kierowniczej do oddzielania „szumów” od trendów.

W Europie obawy związane ze wzrostem poparcia dla radykalnych partii skrajnie prawicowych są podkreślane w wielu wyborach, w tym:

  • Parlament Europejski, 6-9 czerwca 2024 roku:

Podczas gdy sondaże sugerują, że Europejska Partia Ludowa (EPL) i Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów (S&D) prawdopodobnie utrzymają swoje obecne pozycje, sondaże wskazują również na zwiększone poparcie dla skrajnie prawicowej partii Tożsamość i Demokracja.

Niedawne zwycięstwa wyborcze w Holandii, Finlandii, Szwecji i Portugalii, a także prognozy w Austrii potwierdzają ten trend.

  • Portugalia, marzec

Centroprawicowy sojusz kierowany przez Partię Socjaldemokratyczną (PSD) nieznacznie wygrał ostatnie wybory w Portugalii, ale skrajnie prawicowa partia Chega odnotowała wzrost poparcia, zdobywając 50 mandatów (12 w 2022 r.).

  • Austria, wrzesień

Sondaże sugerują, że skrajnie prawicowa Wolnościowa Partia Austrii (FPÖ) zyskuje coraz większe poparcie, a koalicja między FPÖ a centroprawicową Austriacką Partią Ludową (ÖVP) jest jednym z prawdopodobnych rezultatów.

2) Transformacja gospodarcza

Transformacja makroekonomiczna zachodząca na całym świecie może skłonić firmy do zakwestionowania dostępnych możliwości inwestycyjnych. Wzrost ogólnego wskaźnika niewypłacalności w większości krajów UE może skomplikować działalność w Europie, podczas gdy aktywa zlokalizowane w innych częściach świata mogą być narażone na ryzyka o charakterze polityczno-gospodarczym. Warto też wspomnieć niestabilne dostawy żywności i energii wywołujące niepokoje polityczne. Z kolei niski popyt ze strony gospodarek rozwiniętych może stwarzać dodatkowe ryzyko, tłumiąc eksport z kilku gospodarek wschodzących. 

3) Polityka klimatyczna 

Krajowa polityka klimatyczna będzie prawdopodobnie kolidować z międzynarodowymi celami klimatycznymi, potencjalnie hamując postępy w zakresie zielonej transformacji. W wielu krajach, zarówno tuż „za płotem” UE, jak i  Na granicach UE i na rynkach wschodzących rządy będą coraz częściej interweniować w odpowiedzi na coraz bardziej regularne i dotkliwe wydarzenia klimatyczne, a firmy będą musiały zarządzać ryzykiem zakłóceń w łańcuchu dostaw.

Mając świadomość w jaki sposób długoterminowe trendy polityczne wpływają na decyzje biznesowe, firmy mogą skuteczniej pozycjonować się w niepewnych warunkach geopolitycznych i gospodarczych oraz wykorzystywać nadarzające się okazje. W takim  otoczeniu odpowiednie zarządzanie ryzykiem może pomóc korporacjom i inwestorom w zabezpieczaniu kapitału, dostępie do płynności i zarządzaniu  niepewnością, umożliwiając tym samym oczekiwany rozwój. 

Zachęcamy do pobrania raportu na temat ryzyka politycznego 2024.

POBIERZ

Dowiedz się więcej o ryzyku handlowym

Marsh oferuje szeroką gamę rozwiązań w zakresie finansowania handlu w celu zarządzania i transferu ryzyka kredytowego oraz poprawy płynności biznesowej w Europie. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.