Skip to main content

Mobilność w post-pandemicznym świecie: usługi mobilne, komercjalizacja autonomiczności i logistyka ostatniej mili

COVID-19 zmienił dotychczasowe wzorce mobilności i gospodarkę współdzielenia na świecie. Niniejszy raport analizuje te trendy i omawia, jak zmienia się ryzyko dla firm z branży mobilności.
light traffic highway at nightCOVID-19 na nowo kształtuje wzorce mobilności i gospodarkę współdzielenia na świecie. Niektóre z tych zmian mogą okazać się chwilowe, ale staną się inspiracją dla przyszłych działań. Większość zmian prawdopodobnie na stałe wpisze się w nasze codzienne życie, w miarę jak będziemy przyjmować „nowe normy” społeczeństwa i gospodarki po pandemii.

Pierwsza fala startupów mobilnych powstała po kryzysie finansowym i na początku boomu na smartfony. Teraz, gdy penetracja smartfonów wzrosła z 20% do 73% per capita w USA i z 18% do przewidywanego 83% do 2025 roku w Europie, rozwój startupów wyraźnie przyspieszył.

Następna fala startupów w obszarze mobilności i gospodarki współdzielenia narodzi się z obecnego kryzysu zdrowotnego COVID-19. Prawdopodobnie powstają one już teraz.

Firmy te nie będą postrzegać kosztów ryzyka i ubezpieczeń jako konieczności, jak czyni to wiele z nich obecnie – ale jako okazję do budowania zaufania i uzyskiwania przewagi konkurencyjnej. Dzięki rozumieniu globalnych trendów i zarządzaniu ryzykiem, wyłonią się wyraźni zwycięzcy, którzy określą sposób, w jaki będziemy się poruszać, dzielić i ufać w nadchodzących latach.

Nowy raport Marsh: Mobility in a post-pandemic world: From evolution to revolution bada aktualne trendy i przedstawia zmieniające się ryzyka dla firm zajmujących się mobilnością. Wypełnij powyższy formularz, aby pobrać plik.