Skip to main content

Letecký a kosmický průmysl

Vzhledem ke složitému prostředí a rychlému vývoji rizik v oblasti letectví a vesmíru poskytují naše specializované týmy inovativní řešení pojištění a řízení rizik přizpůsobená vašim potřebám.

Letecký a kosmický průmysl je komplexní ekosystém, kde má klíčovou roli digitální transformace, inovace a provozní efektivita. Řada sektorů v tomto odvětví využívá technologie k podpoře růstu, zatímco další čelí problémům spojeným s nemocí COVID-19, novými nařízeními a snížením fixních nákladů. 

Změny v oblasti rizik přinášejí nové příležitosti i hrozby pro organizace z celého oboru – od leteckých společností a všeobecného letectví přes aerokosmonautiku a kosmický průmysl až po leasing a financování. Odborné znalosti pojišťovacích trhů leteckého a kosmického průmyslu jsou spolu s dobrými strategiemi řízení rizika zásadní pro správu měnících se rizik v odvětví a využívání příležitostí k růstu a posilování flexibility.

Náš tým odborníků na letecký a kosmický průmysl s vámi bude spolupracovat a poskytne vám srozumitelné, uvážené rady k vytvoření kvalitní strategie pojištění a řízení rizik. Využití našich dat a analýz vám zajistí lepší porozumění vašeho programu v rámci trhu. Díky rozsáhlým zkušenostem s nároky leteckého a kosmického průmyslu zvládneme vaše největší a nejsložitější, ale i ty méně závažné, požadavky a pomůžeme vám ochránit vaše zájmy u pojišťovatelů.

Společně můžeme zajistit vaší společností větší flexibilitu, maximalizovat náhrady a snížit náklady na rizika.

1,8 miliardy

amerických dolarů v pojistném pro letecký a kosmický průmysl za rok 2020

Celkem 325

odborníků na letecký a kosmický průmysl

22

center pro letecký a kosmický průmysl po celém světě

Obecné časté dotazy

Krytí nabízené pojistkami pro letecký a kosmický průmysl se bude výrazně lišit podle poskytovatele. Někteří nabízejí obecné pojištění majetku, úrazů a odpovědnosti, které zahrnuje široké spektrum různých rizik. Jiní poskytují vysoce specializované produkty k velmi konkrétním účelům.

Typické krytí zahrnuje samostatně nebo v souhrnu následující:

 • letadlo a odpovědnost,
 • pojištění letecké společnosti (pojištění letadel a odpovědnosti celé flotily),
 • díly a materiál,
 • náhrady pracovníkům,
 • odpovědnost za letiště a pozemní pracovníky,
 • záchrana letadla,
 • lety do vesmíru (a související rizika),
 • válka, terorismus a politická rizika,
 • bezpilotní letouny,
 • přerušení provozu.

Naši specialisté připraví spolu s vámi přizpůsobené řešení pro váš podnik.

Pojistky škod zpravidla nezahrnují škody pod úrovní hrazenou pojištěncem nebo úmyslně způsobené škody. Úmyslné poškození může zahrnovat jakýkoli záměrný čin s cílem poškodit letadlo, od sebevraždy pilota po sabotáž ze strany zaměstnance. Například sestřelení letadla (i když nebylo úmyslné) považují pojišťovatelé za úmyslné poškození. K jeho krytí je zpravidla nutná samostatná pojistka proti válečným rizikům.

Jde jednoduše o formální název pojistky majetku a úrazů, která pokrývá fyzickou konstrukci letadla.

Krytí se týká nákladů přímo spojených s poškozením konstrukce a pracemi nutnými k opravě letadla. V některých (ale nikoli všech) případech pojištění letadla zahrnuje také vybavení v letadle, které není jeho pevnou součástí, jako jsou palubní navigační přístroje.

Toto pojištění nezahrnuje úrazy cestujících nebo poškození třetí strany způsobené provozem letadla, protože tyto škody jsou kryté pojištěním odpovědnosti.

Žádané limity odpovědnosti jsou zpravidla v rozsahu od 5 do 100 milionů amerických dolarů nebo více v závislosti na míře rizika. Pojištění odpovědnosti za nevlastněné letadlo poskytuje krytí v případě, že se společnost stane právně zodpovědnou třetím stranám za úrazy (včetně cestujících) a škody na majetku v důsledku škod spojených s používáním letadla nevlastněného společností nebo zaměstnancem. Krytí odpovědnosti by bylo společnosti poskytnuto, pokud by letadlo nebylo částečně nebo plně vlastněno nebo registrováno jménem společnosti, jejích přidružených společností nebo souvisejících stran.

Všechny firmy v leteckém a kosmickém odvětví by měly zvážit komplexní krytí jako základ efektivního řízení rizik:

 • Letecké společnosti: Velcí dopravci, národní dopravci, regionální dopravci a nákladní dopravci.
 • Aerokosmonautika: Velcí výrobci a výrobci dílů, letiště a poskytovatelé služeb.
 • Všeobecné letectví: Provozovatelé helikoptér, majitelé a provozovatelé firemních letadel, soukromé letecké společnosti a provozovatelé nevlastněných letadel.
 • Kosmický průmysl: Majitelé komerčních satelitů a kosmických lodí.
 • Banky a financování: Organizace zajišťující půjčky a leasing v tomto sektoru.

Vzhledem k vysokým rizikům a nákladným investicím vyžadují podniky v leteckém a kosmickém průmyslu specifické krytí, aby byla zajištěna plná ochrana pro zainteresované osoby a majetek. 

Při výběru krytí musí společnosti v leteckém a kosmickém průmyslu znát rizika, která hrozí jejich majetku a specifickému každodennímu provozu. Tyto společnosti ovšem budou rovněž potřebovat následující:

 • Pojištění občanskoprávní odpovědnosti: Pojišťuje vše, co by mohlo být poškozeno letadlem, včetně pozemního podpůrného vybavení a zařízení letišť, například hangáry.
 • Pojištění odpovědnosti za cestující: Standardní pojištění občanskoprávní odpovědnosti zpravidla nekryje cestující a tak letadla, která je přepravují, potřebují další krytí. Zahrnuje všechny typy nároků na odpovědnost na základě jednotlivých nehod včetně právní odpovědnosti za náklad.
 • Letové pojištění: Toto pojištění pokrývá veškeré škody, ke kterým dojde během letu nebo na zemi, jako jsou důsledky přírodních katastrof nebo nehody při pohybu nebo stání.