Skip to main content

Telekomunikacja i nowe technologie

Współczesny, dynamiczny krajobraz ryzyka i przepływ danych wymagają wyprzedzania zagrożeń i wyzwań biznesowowych za pomocą użytecznych analiz, umożliwiających podejmowanie bardziej świadomych decyzji. Innowacyjne technologia i rozwiązania cyfrowe Marsh, poparte 150-letnim doświadczeniem zmieniają sposób zarządzania ryzykiem.

Dynamiczny rozwój globalnego rynku powoduje wzrost ryzyka. Od pandemii po klęski żywiołowe, ataki cybernetyczne, bezpieczeństwo w miejscu pracy, ryzyko utraty reputacji i wiele innych zagrożeń — właściwe zarządzanie coraz szybciej rozwijającymi się i często współzależnymi zagrożeniami oraz potrzeba posiadania aktualnych informacji i analiz w połączeniu z całkowitym kosztem strategii zarządzania ryzykiem, może okazać się nie lada wyzwaniem.

Nasz Zespół pomoże Państwu z wyprzedzeniem reagować na ryzyko, zmieniając sposób zarządzania nim. Dzięki innowacyjnym technologiom oraz dostępowi do odpowiednich i wiarygodnych danych, zapewnimy wnikliwą i praktyczną analizę, która pozwoli zaoszczędzić Państwa czas i zasoby. Wszystko to dostarczymy za pośrednictwem przyjaznego i prostego w obsłudze systemu zapewniającego dostęp do potencjału Marsh w dowolnym miejscu i czasie.

Nasze zaawansowane narzędzia, takie jak LINQ, Blue[i] i Bluestream, umożliwiają łatwiejsze zarządzanie ryzykiem, zapewniając nowe sposoby korzystania z danych niezbędnych do podejmowania świadomych decyzji, a także ułatwiają oferowanie odpowiednich rozwiązań ubezpieczeniowych pracownikom, klientom oraz wykonawcom. 

W obliczu nieustannie zmieniających się form ryzyka, Zespół Marsh pomoże Państwu sprostać przyszłym wyzwaniom dotyczącym różnego rodzaju zagrożeń.

Często zadawane pytania

Aby zarządzać coraz bardziej złożonym środowiskiem ryzyka, potrzebny jest prosty w użytkowaniu i łatwy do zrozumienia system. 

W ramach współpracy, przedstawimy skuteczne strategie ochrony Państwa organizacji, zapewniając przy tym możliwość:

  • natychmiastowego dostępu do danych, raportów oraz kontaktu z naszymi specjalistami w celu umożliwienia szybkiego reagowania na pojawiające się zagrożenia;
  • swobodnego gromadzenia potrzebnych informacji, a następnie udostępniania ich członkom zarządu oraz kluczowym interesariuszom;
  • personalizacji i dostosowania dostępnych informacji oraz sposobu pracy.

Dzięki współpracy z Marsh, zyskują Państwo dostęp do istotnych zasobów oraz wsparcie zaufanego doradcy. Wykorzystanie uzyskanych w ten sposób danych i analiz umożliwi Państwu usprawnienie komunikacji wewnętrznej w firmie i stworzenie bardziej efektywnyche strategii zarządzania ryzykiem. 

Podejmując decyzje dotyczące ryzyka na podstawie dostępnych danych, muszą Państwo mieć pewność, że informacje te są istotne.

Zespół Marsh zapewni możliwość przeprowadzenia wnikliwych analiz i projektowania praktycznych rozwiązań w oparciu o sprawdzone źródła, co w efekciepozwoli na:

  • gromadzenie istotnych i, bieżących informacji na podstawie możliwie najlepszych danych globalnych oraz regularnie aktualizowanych danych wejściowych;
  • monitorowanie, raportowanie i dokonywanie bieżących ocen które pozwalają podejmować decyzje na podstawie najnowszych informacji;
  • odkrywanie trendów, które pomogą udoskonalić programy i przygotować się na przyszłe wyzwania;
  • Zoptymalizowanie strategii i programów zarządzania ryzykiem.

Dysponując właściwymi danymi, mogą Państwo zarządzać obecnymi, jak i przyszłymi zagrożeniami, a dzięki szerokiej wiedzy i doświadczeniu specjalistów Marsh – podejmować świadome decyzje biznesowe.

Czas jest bardzo ważnym czynnikiem, dlatego Państwa firma nie może pozwolić sobie na opóźnioną reakcję. 

Marsh zapewnia ciągły dostęp do wszystkich usług w zakresie ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem. Mogą Państwo przygotować się na potencjalne zagrożenia poprzez: 

  • eliminację ręcznych procesów i pracy administracyjnej związanej z dwustronną komunikacją typu „back-and-front” w tradycyjnych procesach zbierania informacji ubezpieczeniowych;
  • odkrywanie dodatkowych możliwości uzyskania przychodów dzięki otrzymanym ofertom ubezpieczeniowym;
  • wykorzystanie szczegółowych informacji na temat programu ubezpieczeniowego i analiz branżowych w celu podejmowania bardziej trafnych decyzji dotyczących ryzyka.

Kompleksowy dostęp do naszych wiodących platform i rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem umożliwia Państwu skupienie się na rozwoju działalności firmy i zmniejszenie ilości poświęconego czasu na poszukiwanie nieistotnych danych w momencie, kiedy podejmowanie szybkich decyzji ma ogromne znaczenie.