Press release

Kontynuacja umiarkowanego tempa wzrostu stawek ubezpieczeniowych na świecie – wzrost cen o 13% w czwartym kwartale 2021 r.

Kontynuacja umiarkowanego tempa wzrostu stawek ubezpieczeniowych na świecie – wzrost cen o 13% w czwartym kwartale 2021 r.

Nowy Jork | February, 02, 2022

Stawki polis cybernetycznych wciąż rosną – w niektórych regionach nawet podwójnie

Ceny ubezpieczeń na świecie wzrosły o 13% w czwartym kwartale 2021 r. – wynika z najnowszego raportu Marsh Global Insurance Market Index, kontynuując trend umiarkowanego wzrostu stawek, który obserwujemy od początku ubiegłego roku. Jest to 17-sty kwartał z rzędu, w którym nastąpił wzrost stawek, jednakże w przypadku wielu linii i regionów geograficznych tempo wzrostu cen ubezpieczeń pozostaje umiarkowane.

Wzrosty w większości regionów były umiarkowane ze względu na wolniejsze tempo wzrostu stawek linii majątkowych oraz OC członków władz spółki (D&O). Wielka Brytania, ze średnim wzrostem 22% (spadek z 27% w III kwartale), Stany Zjednoczone z 14% wzrostem (stały poziom w porównaniu z poprzednim kwartałem) oraz region Pacyfiku, gdzie wzrost stawek wyniósł 13% (spadek z 17% w Q3), w dalszym ciągu napędzają globalne ceny ubezpieczeń. Tempo wzrostu w Azji wyniosło 4% (spadek z 6%), a w Europie kontynentalnej – 9% (spadek z 10%). Wyjątek stanowił region Ameryki Łacińskiej i Karaibów, gdzie stawki wzrosły o 4% (w porównaniu z 2% w poprzednim kwartale).

Kluczowe wnioski:

  • W skali globalnej ceny ubezpieczeń linii majątkowych wzrosły średnio o 8% (spadek z 9% w porównaniu z III kwartałem); jednocześnie stawki ubezpieczeń OC wzrosły średnio o 5% (spadek z 6% w porównaniu do dwóch ostatnich kwartałów).
  • W przypadku linii finansowych i profesjonalnych, napędzanych wzrostem cen cyber polis, ponownie odnotowano najwyższy wskaźnik wzrostu stawek wśród głównych kategorii produktów, wynoszący 31% (w porównaniu do 32% w poprzednim kwartale). 
  • Ceny ubezpieczeń cybernetycznych wciąż rosną, głównie z powodu ciągłego wzrostu częstotliwości i skali szkód związanych z oprogramowaniem ransomware, a także dążenia wielu ubezpieczycieli do zaostrzenia warunków ubezpieczenia. W Stanach Zjednoczonych ceny cyber polis wzrosły aż o 130% (wzrost w stosunku do 96% w III kwartale) oraz o 92% w Wielkiej Brytanii (73% w Q3). 

„Działamy na wymagającym rynku zarządzania ryzykiem i ubezpieczeń, koncentrując się na opracowywaniu rozwiązań dla takich kategorii produktów, jak polisy cyber, które nadal będą stanowić pewnego rodzaju wyzwanie zarówno dla Klientów, jak i ubezpieczycieli. W szerszej perspektywie spodziewamy się kontynuacji umiarkowanego wzrostu stawek do końca 2022 roku, co będzie trendem mile widzianym przez naszych Klientów” – komentuje wyniki raportu Lucy Clarke, President, Marsh Specialty and Marsh Global Placement.

Blanka Kuzdro-Chodor – Dyrektor Działu Klienta Korporacyjnego podkreśla: „Polski rynek ubezpieczeń w Q4 2021 roku utrzymał tendencje wzrostu stawek, która kształtowała się średnio na poziomie 15-20%. Jest to poziom wzrostów, z którym już się „oswoiliśmy” i jak na razie nie widać tendencji wyhamowujących. Wyhamowaniu wzrostów stawek nie pomaga rosnąca inflacja, która ma bezpośredni wpływ na rosnące koszty likwidacji szkód. Dlatego, oceniając te elementy musimy liczyć się z utrzymaniem rosnących stawek ubezpieczeniowych.”

Małgorzata Splett – Dyrektor Działu FINPRO (ubezpieczenia finansowe i profesjonalne) i PEMA (fuzje i przejęcia) dodaje: „Wzrost stawek ubezpieczeń D&O powoli stabilizuje się - pod warunkiem braku szkód i nieistotnych zmian w rozwoju organizacji, zwyżki wynoszą zwykle kilkanaście procent w stosunku do ceny ostatniej polisy D&O. Trend ten nie dotyczy programów instytucji finansowych, które wciąż notują średnie zwyżki na poziomie kilkadziesiąt procent w stosunku do kosztu ochrony wygasającej.

Niezależnie od sektora, ubezpieczyciele uważniej przyglądają się spółkom z ekspozycją na ryzyko USA oraz spółkom, których papiery wartościowe emitowane są zagranicą i oparte na instrumentach lokalnych. Niezmiennie ubezpieczyciele dokładnie sprawdzają ryzyko potencjalnych roszczeń do menedżerów (w tym byłych menedżerów) spółek z udziałem skarbu państwa – częste zmiany w zarządach tą uważność tylko intensyfikują. Wskazane ryzyka mają oczywiście odzwierciedlenie w stawce polisy.

Interesujące jest, czy lokalni ubezpieczyciele w najbliższej przyszłości będą bardziej szczegółowo patrzeć, oceniając ryzyko na obszar społecznej odpowiedzialności biznesu (ESG), czy cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, które stanowią pole do potencjalnych roszczeń i być może będą również w większej mierze wpływać na ceny programów D&O.

Zdecydowanie większe wzrosty stawek są wciąż obserwowane w ubezpieczeniach cyber i tutaj jedynie średnie zwyżki wynoszą 65-92% w stosunku do programu wygasającego. Powodem jest oczywiście europejska i światowa szkodowość, ale również obniżanie dostępnej pojemności limitów, co skutkuje koniecznością poszukiwania pojemności u nowych ubezpieczycieli. Pomimo dobrej jakości ryzyka, jeżeli organizacja rośnie i rozwija się, ryzyko cyber oceniane jest przez ubezpieczycieli jako poważniejsze – w takich wypadkach kilka odnowień naszych największych programów cyber ostatnio zakończyło się zwyżką na poziomie 100% w stosunku do składki programu plasowanego w 2021 roku.”

About Marsh

Marsh is the world’s leading insurance broker and risk advisor. With around 40,000 colleagues operating in more than 130 countries, Marsh serves commercial and individual clients with data-driven risk solutions and advisory services. Marsh is a business of Marsh McLennan (NYSE: MMC), the world’s leading professional services firm in the areas of risk, strategy and people. With annual revenue over $18 billion, Marsh McLennan helps clients navigate an increasingly dynamic and complex environment through four market-leading businesses: Marsh, Guy Carpenter, Mercer and Oliver Wyman. For more information, visit mmc.com, follow us on LinkedIn and Twitter or subscribe to BRINK.

Media contacts