Skip to main content

Global Insurance Market Update

Europa kontynentalna Q2 2022

Ceny ubezpieczeń w drugim kwartale 2022 r. w Europie kontynentalnej (CE) wzrosły o 6%, czyli w takim samym tempie jak w pierwszym kwartale.
Panarama of the mountains, snow and blue glacial ice of the Smeerenburg glacier, Svalbard, and archipelago between mainland Norway and the North Pole. An inflatable boat is anchored in the foreground.

Ceny ubezpieczeń majątkowych i D&O nadal stabilizują się

Ceny ubezpieczeń w drugim kwartale 2022 r. w Europie kontynentalnej (CE) wzrosły o 6%, czyli w takim samym tempie jak w pierwszym kwartale.

Zmiany cen ubezpieczeń w poszczególnych regionach na świecie.

Stawki za ubezpieczenia majątkowe w Europie kontynentalnej wzrosły o 6%, ponieważ konkurencja wśród ubezpieczycieli, szczególnie w przypadku ubezpieczonych z niskim poziomem szkodowości, wywierała presję na obniżkę stawek.

 • Wzrosło zainteresowanie ubezpieczycieli oferowaniem umów długoterminowych.
 • Obawy związane z inflacją sprawiły, że ubezpieczyciele zaczęli zwracać większą uwagę na adekwatność wycen do wartości ubezpieczeniowych lub odtworzeniowych.
 • Ubezpieczyciele utrzymywali ścisłą kontrolę i dyscyplinę w zakresie rozmieszczenia pojemności i kwestii agregacji, zwłaszcza w przypadku warunkowych rozszerzeń na wypadek przerw w działalności.

Ceny ubezpieczeń OC wzrosły o 7% w porównaniu z 6% w pierwszym kwartale.

 • Wzrost cen został ograniczony przez konkurencję ubezpieczycieli o nowy biznes.
 • Odnowienia dotknięte stratami stanowiły największe wyzwanie, a ubezpieczyciele ograniczali pojemność poszczególnych programów.
 • Ubezpieczyciele wykazywali obawy dotyczące ekspozycji na Stany Zjednoczone, ze względu na dotkliwość szkód i orzecznictwo sądowe.
 • Ubezpieczyciele skupiali się na wyłączeniach, np. cybernetycznych, dotyczących substancji chemicznych, wojny i sankcji, sporów dotyczących zmian klimatycznych oraz molestowania seksualnego.
 • Ceny ubezpieczeń komunikacyjnych wzrosły, w niektórych regionach nawet o dwucyfrową wartość.

W drugim kwartale ceny ubezpieczeń finansowych i profesjonalnych wzrosły o 5%, w porównaniu z 9% w poprzednim kwartale.

 • Stabilność w obszarze D&O utrzymywała się dzięki zwiększonej konkurencji ze strony ubezpieczycieli i nowej pojemności.
 • Instytucje finansowe nadal doświadczały umiarkowanych wzrostów; w niektórych przypadkach ceny były stałe lub nieco niższe.
 • Stawki ubezpieczeń cybernetycznych wzrosły o 50%, w porównaniu z 80% w poprzednim kwartale.
 • Obawy dotyczące ekspozycji systemowych i ryzyka akumulacji nadal rosły, a szczególnym przedmiotem troski była wojna na Ukrainie.