Skip to main content

Global Insurance Market Update

Region Pacyfiku Q2 2022

Ceny ubezpieczeń w regionie Pacyfiku wzrosły o 7%, co oznacza spadek z 10% w poprzednim kwartale i szósty z rzędu kwartał, w którym odnotowano spadek tempa wzrostu stawek.
January 10, 2019. Sydney, Australia. Landscape aerial view of Sydney Opera house near Sydney business center around the harbour.

Stawki ubezpieczeń D&O spadają po raz pierwszy od 2017 r

Ceny ubezpieczeń w regionie Pacyfiku wzrosły o 7%, co oznacza spadek z 10% w poprzednim kwartale i szósty z rzędu kwartał, w którym odnotowano spadek tempa wzrostu stawek.

Zmiany cen ubezpieczeń w poszczególnych regionach na świecie.

Stawki za ubezpieczenia majątkowe wzrosły o 5%, w porównaniu z 8% w poprzednim kwartale, pomimo poważnych zdarzeń powodziowych w Queensland i Nowej Południowej Walii.

  • Ubezpieczyciele w liniach CAT, zwłaszcza powodziowych, musieli skupić się na zwiększonym ryzyku, w tym na warunkowym przerwaniu działalności, franszyzach i ograniczeniu ryzyka.
  • Kluczowe znaczenie dla sukcesu odnowień miało wykazanie zaangażowania w ciągłe ograniczanie ryzyka.
  • Ze względu na globalną inflację, wycena stała się dla ubezpieczycieli głównym przedmiotem zainteresowania.

Ceny ubezpieczeń OC wzrosły o 11%, w porównaniu do 15% obserwowanych w ostatnich trzech kwartałach.

  • Ubezpieczyciele pozostali ostrożni ze względu na inflację roszczeń; przy zmniejszonej dostępnej pojemności, programy często napotykały na problemy związane z plasowaniem.
  • Selekcja ryzyka była bardziej wyraźna niż wcześniej.
  • Główne programy przeszły znaczną restrukturyzację warstw w wyniku zmiany podejścia ubezpieczycieli.

Wyceny linii finansowych i profesjonalnych wzrosły o 6%, co oznacza spadek z 10% w poprzednim kwartale.

  • Spadek cen na rynku D&O o 5% był pierwszą obniżką od 2017 roku.
  • Konkurencja nadal się rozwijała, szczególnie w przypadku warstw nadwyżkowych, co skutkowało zmniejszeniem cen.
  • Ubezpieczenia cyber pozostały wyzwaniem, napędzanym przez częste i poważne straty związane z oprogramowaniem ransomware.