Global Insurance Market Update

Europa kontynentalna Q1 2022

Ceny ubezpieczeń w pierwszym kwartale 2022 roku w Europie kontynentalnej wzrosły o 6%, notując spadek w porównaniu do 9% w czwartym kwartale.

Panarama of the mountains, snow and blue glacial ice of the Smeerenburg glacier, Svalbard, and archipelago between mainland Norway and the North Pole. An inflatable boat is anchored in the foreground.

Ceny ubezpieczeń majątkowych i D&O stabilizują się

Ceny ubezpieczeń w pierwszym kwartale 2022 roku w Europie kontynentalnej wzrosły o 6%, notując spadek w porównaniu do 9% w czwartym kwartale.

Zmiany cen ubezpieczeń w wybranych regionach na świecie.

Ceny ubezpieczeń majątkowych wzrosły o 6% – spadek z 10% w poprzednim kwartale.

 • Ryzyka związane z kataklizmami nadal stanowiły wyzwanie i to w ich przypadku odnotowano największe wzrosty, choć na niższym poziomie w porównaniu z poprzednimi kwartałami.
 • Wśród lokalnych ubezpieczycieli na rynku europejskim nastąpił wzrost konkurencji, co zwiększyło presję na obniżkę stawek. Ubezpieczyciele zwracali większą uwagę na adekwatność kwotowań ze względu na trudne warunki spowodowane szybko rosnącą inflacją.
 • Pomimo obniżenia stawek, ubezpieczyciele pozostają ostrożni w stosunku do zwiększania pojemności.
 • Zmiany warunków polis ubezpieczeniowych oraz agresywne podejście ubezpieczycieli  nadal stanowiły wyzwanie, zwłaszcza w odniesieniu do stosowania dodatkowych wyłączeń dotyczących ryzyka wojny i sankcji w związku z konfliktem rosyjsko-ukraińskim.

Stawki ubezpieczeń OC wzrosły o 6%, notując spadek w porównaniu do 7% w poprzednim kwartale. 

 • Stawki wykazały oznaki stabilizacji, ale nadal utrzymuje się zróżnicowanie regionalne, a w niektórych krajach odnotowano dwucyfrowe wzrosty stawek.
 • Najtrudniejsze okazały się odnowienia polis w przypadku klientów szkodowych, ponieważ ubezpieczyciele starali się ograniczać pojemność. Polisy nadwyżkowe OC oraz z ekspozycją na Stany Zjednoczone nadal stanowią wyzwanie – w niektórych krajach regionu odnotowano nawet 20% wzrost stawek. 
 • Ubezpieczyciele wyrazili szczególne zaniepokojenie inflacją oraz ekspozycją na amerykański rynek samochodowy; Klienci posiadający duże floty samochodowe w USA odczuli znaczące podwyżki stawek.
 • Niektórzy Klienci doświadczyli wzrostu cen ubezpieczeń pracowniczych, głównie z powodu ograniczonych pojemności.
 • Wprowadzono rozszerzone wyłączenia dotyczące ryzyka wojny i sankcji w związku z konfliktem rosyjsko-ukraińskim.

Ceny linii finansowych i profesjonalnych osiągnęły 9% wzrost, notując spadek z 13% w poprzednim kwartale. 

 • Na rynku D&O obserwowano zwiększenie pojemności i poprawę rentowności, co doprowadziło do obniżki stawek w wybranych programach.
 • Ceny ubezpieczeń finansowych i profesjonalnych nadal były umiarkowane, a ich średni wzrost wyniósł 9%. Ubezpieczyciele wykazali również chęć do pozyskiwania nowych klientów.
 • Wyjątek stanowiły ubezpieczenia cybernetyczne, w przypadku których wzrost stawek wyniósł 80% i był spowodowany zmniejszeniem pojemności i liczbą roszczeń związanych z oprogramowaniem ransomware. Obawy dotyczące ekspozycji systemowych i ryzyka akumulacji są wciąż aktualne, co skutkuje ostrożnym podejściem ubezpieczycieli do ofertowania i wyboru ryzyka oraz zwiększonymi wymogami informacyjnymi dla klientów. Nadal obserwujemy wzrost liczby samoubezpieczeń i zainteresowania captive’ami wśród klientów.