Skip to main content

Fødevareindustrien

Marsh rådgiver fødevarevirksomheder fra produktion til levering og hjælper med at kortlægge og mindske det risikolandskab, de står over for.

Efterhånden som forbrugerne bliver mere sundhedsbevidste, socialt bevidste og miljøbevidste, udvikler og tilpasser fødevarevirksomhederne over hele verden deres forretningsmodeller til de nye behov.

for at fastholde markedsandele, samtidig med, at de står over for udfordringer som følge af vejrforhold, ændrede lovgivning og cyberangreb. COVID-19-pandemien forstærkede mange af disse risici og mange virksomheder oplevede driftsafbrydelser i forsyningskæden.

Når udviklingen i industrien skaber store risici, skaber den også nye muligheder. Valg af omkostningseffektive risikofinansieringsalternativer og implementering af risikostyringspraksis, er afgørende for mange fødevarevirksomheder. Det er især vigtigt når økonomien er presset og virksomhederne forsøger at udnytte nye kommercielle muligheder i opsvinget efter pandemien.

Marsh hjælper fødevarevirksomheder – fra producenter og forarbejdningsvirksomheder til distributører, grossister og restauranter – med at forudse de risici, de står over for, forstå potentielle effekter og implementere omfattende planer for at mindske dem.

Ofte stillede spørgsmål globalt

Nogle af de største risici for føde- og drikkevarevirksomheder omfatter:

  • Cyberrisici: Cyberrisici har konsekvenser, der rækker ud over beskyttelse af kunders privatliv. Ud over risikoen for tyveri af kundedata skal virksomheder være opmærksomme på malware- og ransomware-angreb, som kan lukke driften ned. 
  • Tingskaderisici som følge af alvorlige vejrforhold: Den stigende forekomst og hyppighed af voldsomme vejrforhold kan beskadige afgrøder, lukke bearbejdningsfaciliteter ned eller på anden måde forstyrre forsyningskæden. 
  • Produktkontaminering: Produktkontaminering kan føre til fødevarebårne sygdomme og have katastrofale følger, herunder tab af liv. Sådanne hændelser kan skade en virksomheds omdømme og påvirke bundlinjen. 
  • Medarbejdersikkerhed: Medarbejdere i fødevareindustrien er i risiko for arbejdsskader på grund af drift af udstyr eller arbejde i ofte hektiske miljøer med tilberedning. Udgifter til medicin, tilbagevenden til arbejde og skadeomkostninger har oftest den største indflydelse på en virksomheds samlede risikoomkostninger.

Fødevarevirksomhedernes forsikringsbehov kan variere afhængigt af geografisk placering, produkttype og en lang række andre faktorer. 

I flere lande er virksomhederne forpligtede til at sørge for arbejdsskadeforsikring eller tilsvarende forsikringsløsninger i tilfælde af utilsigtet personskader eller i værste fald en medarbejders død. På grund af de risici, der er forbundet med at arbejde i fødevareindustrien, især for personale, der arbejder ved produktionslinjer med udstyr der kan udgør en risiko for personskade, er det vigtigt, at enhver arbejdsgiver sikrer en optimal forsikringsbeskyttelse. 

Andre typer af forsikring kan være ansvarsforsikring, der omfatter skade, hvor virksomhedens produkter eller ydelser forvolder skader mod tredjeparts- person eller -ting, eller fødevaretransport- og ansvarsforsikring. I tilfælde af international transport eller forsendelse, f.eks. af fødevarer, kan der være behov for en mere specialiseret forsikringsdækning. 

Cyberforsikring er en vigtig dækning, som fødevarevirksomheder bør overveje, da de i stigende grad udnytter teknologi i deres forretningsmodeller og daglige drift. Et cyberangreb kan have en betydelig indvirkning på virksomhedens organisation, lige fra driftstab til andre større økonomiske tab.

Vores specialister

Placeholder Image

Flemming Johansen

Senior Client Executive

  • Denmark